Artikelen

Deelname online onderzoek: welzijn van pedofielen en hun naasten

De Universiteit Gent organiseert een studie naar het hulpzoekend gedrag bij personen die zelf seksuele gevoelens voor minderjarigen ervaren. Deze studie wordt ondersteund door Stop it Now! Nederland, Stop it Now! Vlaanderen en het UFC. Met deze studie willen we de zoektocht naar gepaste en efficiënte hulp voor deze personen vergemakkelijken.

Beleidsnota Pedofilie

Naar aanleiding van een project dat is uitgevoerd door een groep MWD-studenten is er een beleidsnota verschenen over pedofilie. Zij hebben ondermeer Pedofilie.nl als bron benut voor hun informatie, zie het forumtopic Onderzoek.

Pedofielen hebben hersenafwijking

Bron: www.gezondheidsnet.nl

De hersenen van mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen werken anders dan die van andere volwassenen. Dit is gebleken uit Duits onderzoek met hersenscans.

Aard en omvang pedoseksuele delicten

Bron: WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie)

Het aantal geregistreerde verdachten van pedoseksuele delicten is gedaald vanaf 1996. In dat jaar werden bijna 1800 verdachten van pedoseksuele delicten bij de politie geregistreerd. Dit aantal nam af tot bijna 1400 in 2002. Van deze groep pleegde tweederde voor het eerst een delict.

Dit onderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van pedoseksuele delicten, voor zover bekend binnen het justitiële systeem. Voorts wordt een beeld gegeven van dader- en slachtofferkenmerken en van de relatie waarin dader en slachtoffer tot elkaar staan. Sterker dan bij andersoortige delicten zijn plegers van pedoseksuele delicten vrijwel uitsluitend mannen. Gemiddeld zijn zij ook ouder dan plegers van andersoortige delicten.

Brochure 'Seksueel misbruik van kinderen' (Ministerie van Justitie)

Bron: Ministerie van Justitie (brochure niet meer digitaal beschikbaar)


Seksueel misbruik van kinderen schokt mensen zeer omdat het
slachtoffers betreft die weerloos zijn. De meeste mensen krijgen hun
informatie over seksueel misbruik van kinderen via de krant of de
televisie. De media richten zich vaak op extreme gevallen en dat
vertekent het algemene beeld. In de berichtgeving wordt zelden
gesproken over de achtergronden van het misbruik, wat de gevolgen
zijn voor het slachtoffer en hoe je als ouders kunt voorkomen dat je
kind seksueel misbruikt wordt.Nogal wat ouders maken zich ongerust
en zitten met allerlei vragen.Waarom maken sommige volwassenen
misbruik van kinderen? Hoe kunnen ouders en school signalen
herkennen die mogelijk wijzen op misbruik? Wat kan de hulpverlening
aan steun bieden aan slachtoffers? Wat doen politie, justitie en
hulpverlening met de plegers?


U vindt in deze brochure antwoord op deze en andere vragen op basis
van feiten die ons uit wetenschappelijk onderzoek bekend zijn. De
brochure is geschreven voor volwassenen die privé of via hun werk
met kinderen te maken hebben, maar vooral ook voor ouders en jong
volwassenen.


Het is van belang dat u zo veel mogelijk weet over het onderwerp, zodat u
niet onnodig ongerust hoeft te zijn en tijdig risico’s kunt onderkennen.
Deze brochure is samengesteld in het kader van het Nationaal
Actieplan Seksueel Misbruik van Kinderen van het ministerie van
Justitie.

Pedofielen hebben meer stresshormonen

Bron: Algemeen Dagblad, 22 augustus 2001

Pedofielen hebben een verhoogde hoeveelheid stresshormonen in hun hersenen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 25 Vlaamse pedofielen door de Universiteit van Maastricht.