Definities

In literatuur of op internet worden vaak veel verschillende definities gebruik rond het onderwerp pedofilie. Vaak worden begrippen ook helemaal niet gedefinieerd. Dat kan verwarring opleveren, want daardoor worden vaak dingen op een hoop gegooid worden die niet hetzelfde zijn. Hieronder daarom de definities van een aantal termen die we op deze site gebruiken. Veel van de onderstaande definities zijn gebaseerd op het boek van de psycholoog Frank Van Ree: Pedofilie: een controversiële kwestie. (Lisse: Swets en Zeitlinger, 2001)

Pedofilie

Onze definitie: Pedofilie is de seksuele aantrekking tot (veel jongere) kinderen.

Uitleg: Iemand met deze gevoelens noemen we een pedofiel. Meestal zijn dit volwassenen die op kinderen vallen, maar voor sommige pedofielen waren hun gevoelens voor jongere kinderen al duidelijk vóórdat zij volwassen waren.

Er zijn pedofielen die vallen op heel jonge kinderen (bijvoorbeeld leeftijden onder de 6 jaar), en pedofielen die juist op ouder vallen (bijvoorbeeld leeftijden tussen de 10 en 14 jaar). Sommige pedofielen vallen uitsluitend op kinderen, maar andere vallen daarnaast ook nog op volwassenen. Sommige pedofielen hebben seks met kinderen, andere niet.

Zie ook de beschrijvingen van: NVSH; Wikipedia; Van Dale; DSM-IV.

Pedoseksualiteit

Onze definitie: Seksuele omgang tussen een kind en een volwassene.

Uitleg: Een pedoseksueel is iemand die seks heeft met kinderen. Dat kan dus iemand zijn die zijn pedofiele gevoelens 'praktiseert', maar het kan ook om iemand gaan die geen pedofiele gevoelens voor kinderen heeft, maar om andere redenen seksuele omgang met een kind heeft. Deze laatste personen worden ook wel 'pseudo-pedofielen' genoemd.

Om het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit duidelijk aan te geven, volgt hieronder een uitleg uit het boek van Van Ree (p. 17)

"Pedofilie refereert – uitgaande van mijn omschrijvingen – aan erotiek, pedoseksualiteit aan de uitdrukkingsvormen die daar fysiek aan gegeven worden. Pedoseksueel gedrag kan, net als hetero- en homoseksueel gedrag, liefdevolle en vijandige vormen aannemen. Vijandig, misbruikend pedoseksueel gedrag zou eigenlijk niet pedofiel genoemd moeten worden. Van vijandig gedrag is niet allen sprake bij mishandeling, moord en ander crimineel gedrag, maar ook wanneer de volwassene zich bij het contact uitsluitend richt op eigen lust en eventueel orgasme, ongeacht ongeïnteresseerdheid, tegenzin of afweer van het kind. Zulke egocentrische instellingen kunnen zich overigens bij alle oriëntaties voordoen".

Pedofiele/pedoseksuele relatie

Herhaalde contacten tussen kind en volwassene in het kader van langdurige omgang, waarbij bij de volwassene gevoelens van aantrekking tot het kind, maar bij het kind ook gevoelens van aantrekking tegenover de oudere aanwezig zijn. De contacten kunnen voor de volwassene een seksuele lading hebben.

Bij een pedoseksuele relatie is er ook sprake van daadwerkelijke seksuele contacten.

Pederastie

Pederastie is de liefde en seksualiteit tussen mannen en puber-jongens. Het woord "pederastie" komt van het Griekse "pais" (jongen) en erastis ('lover'). Erastis is afgeleid van 'eros', wat duidt op de fysieke liefde.

Efebofilie

Het hebben van een voorkeur voor mensen die lichamelijke rijpingskenmerken beginnen te vertonen (pubers, +/- 13-16 jarigen, zowel jongens als meisjes), door volwassenen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld pederastie is dit meer het liefhebben/houden van (het Griekse 'philia'), en niet zo zeer gericht op het sexuele (alhoewel het niet direct uitgesloten is).

Teleiofilie

Het hebben van een voorkeur voor volwassenen.

Nepiofilie/Infantofilie

Het hebben van een voorkeur voor peuters (0-5 jaar).

Gerontofilie

Het hebben van een voorkeur voor bejaarden (als niet bejaarde zijnde).

Chronofilie

De verzamelnaam voor de diverse leeftijds-gerelateerde orientaties.

Kind

Strikt genomen is iedereen onder de 18 jaar niet volwassen, en dus een kind. In de praktijk zullen we op deze site met het woord kind refereren aan kinderen die nog niet in de puberteit zijn, of in de vroeg-puberteit zijn (dus tot ~14 jaar), daarboven spreken we over pubers of jongeren. Als het om juridische teksten gaat, houden we uiteraard de strikte definitie (iedereen onder de 18) aan.

Seks / seksualiteit / seksuele handelingen

Seks is een lastig te definiëren begrip, woordenboeken en wetenschappers bieden weinig houvast. Volgens van Ree heeft erotiek ‘betrekking op verlangens naar en bewondering voor het lichamelijke van de ander (en/of het eigen lichaam: auto-erotiek). Seksualiteit verwijst naar het gepraktiseerde lichamelijke contact dat daarbij past en er uitdrukking aan geeft.’ (p. 12). Van Dale’s woordenboek geeft de volgende definitie: ‘handelingen en gevoelens die te maken hebben met lichamelijke opwinding en vrijen’.

Op deze site zien we het begrip seks als volgt: Elke handeling (waarbij één of meerdere mensen betrokken kunnen zijn) waarbij sprake is van aanraking van intieme lichaamsdelen met de bedoeling seksuele opwinding te veroorzaken, en die dat bij tenminste één van de ‘deelnemende partners’ ook veroorzaakt. Dit betekent dus dat seks en seksualiteit duidelijk meer omvat dan penetratie; ook bijvoorbeeld elkaars geslachtsdelen strelen wordt als seks(ueel kontakt) betiteld.

Seksueel misbruik van kinderen

Hiervoor hanteren we de juridische definitie. Onder seksueel misbruik van kinderen verstaan we seksuele contacten met kinderen onder de zestien jaar, die plaatsvinden tegen de wil van het kind of zonder dat het kind in staat is deze contacten te weigeren.

Brochure Ministerie van Justitie over seksueel misbruik van kinderen

Ontucht

Volgens Van Dale’s woorden boek is ontucht ‘seks die ingaat tegen de heersende moraal’. Het is dus een begrip wat op meer kan slaan dan alleen pedoseksuele relaties, en wat tijdsgebonden is. Als de heersende moraal verandert, verandert ook de definitie van welk seksueel gedrag als ontucht gezien wordt. Wij zien ontucht als seks die volgens de wet niet mag. In het wetboek van strafrecht staat dat ontucht bestaat of mede bestaat uit het seksueel binnendringen van het lichaam van een ander, maar staat niet duidelijk waaruit ontucht nog meer zou kunnen bestaan.

Incest

Seksueel verkeer tussen nauwe bloedverwanten.

Uitleg: Strikt genomen heeft incest niets te maken met pedofilie. Incest speelt zich vaak af tussen twee volwassen bloedverwanten. Indien er echter seksueel verkeer plaatsvindt tussen een meerderjarige en een minderjarige bloedverwant, is er volgens onze definitie sprake van pedoseksualiteit.

Kinderporno

Kinderporno is "Een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken" (uit: Art. 240b wetboek van strafrecht). Onder "afbeelding" vallen zowel stilstaande als bewegende beelden. Sinds 2002 is ook virtuele kinderporno strafbaar. Virtuele kinderporno is kinderporno waarvan duidelijk is dat de afgebeelde situatie niet echt heeft plaatsgevonden. Recentelijk worden ook kinderpornografische tekeningen tot virtuele kinderporno gerekend. (bron:
http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@155181/aanwijzing/)

Praktiserende pedofiel

Een pedofiel die zijn seksuele verlangens in de praktijk brengt en dus seksuele handelingen met een kind verricht. Zie ook: pedoseksualiteit

De term die u zoekt staat hier niet bij? Reageer of stuur ons een e-mail.