Definities

In literatuur of op internet worden vaak veel verschillende definities gebruik rond het onderwerp pedofilie. Vaak worden begrippen ook helemaal niet gedefinieerd. Dat kan verwarring opleveren, want daardoor worden vaak dingen op een hoop gegooid worden die niet hetzelfde zijn. Hieronder daarom de definities van een aantal termen die we op deze site gebruiken. Veel van de onderstaande definities zijn gebaseerd op het boek van de psycholoog Frank Van Ree: Pedofilie: een controversiële kwestie. (Lisse: Swets en Zeitlinger, 2001)

Pedofilie

Onze definitie: Pedofilie is de seksuele aantrekking tot (veel jongere) kinderen.

Uitleg: Iemand met deze gevoelens noemen we een pedofiel. Meestal zijn dit volwassenen die op kinderen vallen, maar voor sommige pedofielen waren hun gevoelens voor jongere kinderen al duidelijk vóórdat zij volwassen waren.

Er zijn pedofielen die vallen op heel jonge kinderen (bijvoorbeeld leeftijden onder de 6 jaar), en pedofielen die juist op ouder vallen (bijvoorbeeld leeftijden tussen de 10 en 14 jaar). Sommige pedofielen vallen uitsluitend op kinderen, maar andere vallen daarnaast ook nog op volwassenen. Sommige pedofielen hebben seks met kinderen, andere niet.

Zie ook de beschrijvingen van: NVSH; Wikipedia; Van Dale; DSM-IV.

Pedoseksualiteit

Onze definitie: Seksuele omgang tussen een kind en een volwassene.

Uitleg: Een pedoseksueel is iemand die seks heeft met kinderen. Dat kan dus iemand zijn die zijn pedofiele gevoelens 'praktiseert', maar het kan ook om iemand gaan die geen pedofiele gevoelens voor kinderen heeft, maar om andere redenen seksuele omgang met een kind heeft. Deze laatste personen worden ook wel 'pseudo-pedofielen' genoemd.

Om het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit duidelijk aan te geven, volgt hieronder een uitleg uit het boek van Van Ree (p. 17)

"Pedofilie refereert – uitgaande van mijn omschrijvingen – aan erotiek, pedoseksualiteit aan de uitdrukkingsvormen die daar fysiek aan gegeven worden. Pedoseksueel gedrag kan, net als hetero- en homoseksueel gedrag, liefdevolle en vijandige vormen aannemen. Vijandig, misbruikend pedoseksueel gedrag zou eigenlijk niet pedofiel genoemd moeten worden. Van vijandig gedrag is niet allen sprake bij mishandeling, moord en ander crimineel gedrag, maar ook wanneer de volwassene zich bij het contact uitsluitend richt op eigen lust en eventueel orgasme, ongeacht ongeïnteresseerdheid, tegenzin of afweer van het kind. Zulke egocentrische instellingen kunnen zich overigens bij alle oriëntaties voordoen".

Pedofiele/pedoseksuele relatie

Herhaalde contacten tussen kind en volwassene in het kader van langdurige omgang, waarbij bij de volwassene gevoelens van aantrekking tot het kind, maar bij het kind ook gevoelens van aantrekking tegenover de oudere aanwezig zijn. De contacten kunnen voor de volwassene een seksuele lading hebben.
Bij een pedoseksuele relatie is er ook sprake van daadwerkelijke seksuele contacten.

Pederastie

Pederastie is de liefde en seksualiteit tussen mannen en puber-jongens. Het woord "pederastie" komt van het Griekse "pais" (jongen) en erastis ('lover'). Erastis is afgeleid van 'eros', wat duidt op de fysieke liefde.

Efebofilie

Het hebben van een voorkeur voor mensen die lichamelijke rijpingskenmerken beginnen te vertonen (pubers, +/- 13-16 jarigen, zowel jongens als meisjes), door volwassenen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld pederastie is dit meer het liefhebben/houden van (het Griekse 'philia'), en niet zo zeer gericht op het sexuele (alhoewel het niet direct uitgesloten is).

Teleiofilie

Het hebben van een voorkeur voor volwassenen.

Nepiofilie/Infantofilie

Het hebben van een voorkeur voor peuters (0-5 jaar).

Gerontofilie

Het hebben van een voorkeur voor bejaarden (als niet bejaarde zijnde).

Chronofilie

De verzamelnaam voor de diverse leeftijds-gerelateerde orientaties.

Kind

Strikt genomen is iedereen onder de 18 jaar niet volwassen, en dus een kind. In de praktijk zullen we op deze site met het woord kind refereren aan kinderen die nog niet in de puberteit zijn, of in de vroeg-puberteit zijn (dus tot ~14 jaar), daarboven spreken we over pubers of jongeren. Als het om juridische teksten gaat, houden we uiteraard de strikte definitie (iedereen onder de 18) aan.

Seks / seksualiteit / seksuele handelingen

Seks is een lastig te definiëren begrip, woordenboeken en wetenschappers bieden weinig houvast. Volgens van Ree heeft erotiek ‘betrekking op verlangens naar en bewondering voor het lichamelijke van de ander (en/of het eigen lichaam: auto-erotiek). Seksualiteit verwijst naar het gepraktiseerde lichamelijke contact dat daarbij past en er uitdrukking aan geeft.’ (p. 12). Van Dale’s woordenboek geeft de volgende definitie: ‘handelingen en gevoelens die te maken hebben met lichamelijke opwinding en vrijen’.

Op deze site zien we het begrip seks als volgt: Elke handeling (waarbij één of meerdere mensen betrokken kunnen zijn) waarbij sprake is van aanraking van intieme lichaamsdelen met de bedoeling seksuele opwinding te veroorzaken, en die dat bij tenminste één van de ‘deelnemende partners’ ook veroorzaakt. Dit betekent dus dat seks en seksualiteit duidelijk meer omvat dan penetratie; ook bijvoorbeeld elkaars geslachtsdelen strelen wordt als seks(ueel kontakt) betiteld.

Seksueel misbruik van kinderen

Hiervoor hanteren we de juridische definitie. Onder seksueel misbruik van kinderen verstaan we seksuele contacten met kinderen onder de zestien jaar, die plaatsvinden tegen de wil van het kind of zonder dat het kind in staat is deze contacten te weigeren.
Brochure Ministerie van Justitie over seksueel misbruik van kinderen

Ontucht

Volgens Van Dale’s woorden boek is ontucht ‘seks die ingaat tegen de heersende moraal’. Het is dus een begrip wat op meer kan slaan dan alleen pedoseksuele relaties, en wat tijdsgebonden is. Als de heersende moraal verandert, verandert ook de definitie van welk seksueel gedrag als ontucht gezien wordt. Wij zien ontucht als seks die volgens de wet niet mag. In het wetboek van strafrecht staat dat ontucht bestaat of mede bestaat uit het seksueel binnendringen van het lichaam van een ander, maar staat niet duidelijk waaruit ontucht nog meer zou kunnen bestaan.

Incest

Seksueel verkeer tussen nauwe bloedverwanten.

Uitleg: Strikt genomen heeft incest niets te maken met pedofilie. Incest speelt zich vaak af tussen twee volwassen bloedverwanten. Indien er echter seksueel verkeer plaatsvindt tussen een meerderjarige en een minderjarige bloedverwant, is er volgens onze definitie sprake van pedoseksualiteit.

Kinderporno

Kinderporno is "Een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken" (uit: Art. 240b wetboek van strafrecht). Onder "afbeelding" vallen zowel stilstaande als bewegende beelden. Sinds 2002 is ook virtuele kinderporno strafbaar. Virtuele kinderporno is kinderporno waarvan duidelijk is dat de afgebeelde situatie niet echt heeft plaatsgevonden. Recentelijk worden ook kinderpornografische tekeningen tot virtuele kinderporno gerekend. (bron:
http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@155181/aanwijzing/)

Praktiserende pedofiel

Een pedofiel die zijn seksuele verlangens in de praktijk brengt en dus seksuele handelingen met een kind verricht. Zie ook: pedoseksualiteit

De term die u zoekt staat hier niet bij? Reageer of stuur ons een e-mail.

Reacties

Het is mij op deze pagina opgevallen dat mensen het woord efebofilie gebruikten om een seksuele voorkeur voor jongeren (12-18) aan te geven, ook als dit van toepassing was op meisjes. Volgens mijn informatie is in dat geval de juiste term "parthenofilie" (voorkeur voor al rijpende meisjes). In jullie definities staat efebofilie wel goed omschreven, maar lijkt parthenofilie te ontbreken. Dat verklaart in elk geval de verwarring die ik onder de forumgangers waar heb kunnen nemen.

Vriendelijke groet,
Tom

Deze term was er inderdaad even tussendoor geglipt; dat is nu rechtgezet. Met dank,

Tim

Is nog steeds niet goed weergegeven op de site

Ik zou graag weten vanaf welke leeftijd pedofilie echt pedofilie en strafbaar is.

In Nederland mag wettelijk niemand onder de 16 seks hebben, dus ook niet onderling met leeftijdsgenoten.

In praktijk wordt dat laatste gelukkig vaak nog wel toegestaan, maar als ze willen kunnen ze zelfs daar heel moeilijk over gaan doen dus.

Als beide partners 16 of ouder zijn mag in principe alles, zowel hetero als homo/lesbisch. Voor het acteren in porno-films geldt een grens van 18 als ik me goed herinner.

Deze regels verschillen trouwens van land tot land. In Spanje mag je bijvoorbeeld vanaf je 13e seks (ongeacht je orientatie) hebben terwijl je in Madagascar 21 moet zijn (ditto). In Tunesie daarintegen is het 20 voor hetero maar is bijvoorbeeld homo/lesbische seks helemaal verboden.

Het verliefd worden op mensen onder de 16 is natuurlijk nooit verboden. Hoe je daar mee omgaat hangt dan weer van jezelf af

Jilles

--
The problem with people is that they're only human...

Dus als je ouder bent dan 18 jaar mag je sex hebben met iemand die 16 is geworden toch? of moet ik me nog beter bevragen?

Dat mag inderdaad... niet veel mensen zullen daar vreemd tegen aan kijken...

------
bishoujinoj-mi kawaii estas

Volgens de Nederlandse wetgeving mag iedereen vanaf 12 jaar onbestraft seksuele handelingen uitvoeren.

Waar haal je deze informatie, want dat is totaal niet waar.

Op zich hoeft het niet erg te zijn dat je fout bent ingelicht (toch als je daardoor geen illegale dingen doet), maar het wel gevaarlijk als je anderen daardoor verkeerd inlicht.

Hier klopt inderdaad niets van. Zie hier voor de juiste informatie

Dit is inderdaad lange tijd zo geweest. Zolang er geen aanklacht kwam van de minderjarige partij (of de ouders daarvan) was er niets aan de hand. Zodra die aanklacht er wel was, was er automatisch sprake van aanranding of verkrachting (wanneer dit bewezen kon worden natuurlijk) omdat de minderjarige nog geen consensus kon geven. Maar dat klachtvereiste is vervallen, waardoor de wetgeving nu neerkomt op "alle seks met mensen onder de 16 is aanranding of verkrachting". Volslagen achterlijk natuurlijk, want je ontneemt er puur technisch gezien ook de kinderen/jongeren onderling hun vrijheden mee om hun seksualiteit te ontdekken. Gelukkig wordt er over het algemeen in de praktijk vrij redelijk mee omgesprongen, tenzij iemand het woord "pedofiel" laat vallen...

Tot zo ongeveer 7 jaar geleden was dat zo ja, op voorwaarde dat bla bla bla. Zie de andere reacties en ons artikel met de huidige wetgeving Smile

Jilles
--
The problem with people is that they're only human...

En een man van 37 met een meisje van 16? is dat strafbaar?

Mits het voor beide partijen gewenst, waar ik even wel van uit zal gaan, is dat geheel legaal ja. Of de omgeving er van gediend is natuurlijk wat anders, maar puur wettelijk mag in Nederland iedereen boven van 16 en ouder seks hebben met wie dan ook (van ook 16 en ouder natuurlijk).

Jilles

--
The problem with people is that they're only human...

In de Memorie van Toelichting (Kamerstuk TK - 27745, nr.3) bij de wetswijzigingen waarin het klachtvereiste voor vervolging van sommige delicten is geschrapt, werd het volgende gezegd:

  • Voorop moet worden gesteld dat het klachtvereiste van toepassing is bij het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige tussen 12 en 16 jaar. Seksuele handelingen (tussen leeftijdgenoten) die niet als ontucht kunnen worden gekwalificeerd, vallen buiten de strafwet.

Johan Lont

Maar dit geeft ons nog steeds geen definitie van ontucht...

Hoi Jilles,

Ik ben het niet eens met je uitspraak "The problem with people is that they're only human.'

Het echte probleem van mensen is dat ze deze verwoording al veel te snel misbruiken. Mensen zijn wél, als enige diersoort, in staat zich ten alle tijde, zowel psychisch als lichamelijk, te beheersen. 'Ik ben toch ook maar een mens' is dus een heel handige manier om van je eigen fouten te vluchten en zo maar het probleem op de mensheid te schuiven. De natuurlijke essentie van de mens is positief maar wanneer het egocentrische zich zo heeft gemanifesteerd (geld, macht, seks, misbruik...) dan wordt het natuurlijk moeilijk om bij de ware essentie van jezelf te komen want daar liggen de confrontaties, de echte waarheden.
We zijn mensen die allemaal gevoelens, gedachten en natuurlijke behoeften hebben ( dat maakt ons tot het mens zijn) maar hoe we daar mee omgaan en deze vervullen is alleen een persoonlijke keuze... Hoe kunnen we dan onze fouten of wandaden (onnatuurlijk behoeften) afschuiven op het mens zijn?(onaanvaardbaar gedrag kan je onmogelijk op de mensheid afschuiven, want daar gaat het hier op deze website wel over... )

Typisch...

Jilles heeft gewoon een op zichzelf staand humoristish bedoeld zinnetje onderaan zijn bericht staan. (Een 'sig' heet zoiets.)

Jij brengt dat direct in verband met 'jezelf niet kunnen beheersen'.

Dat zegt iets over de gedachten in jouw hoofd, niet die van Jilles.

Als de reactie overdreven leek, sorry tegenover Jilles dan. (Het was absoluut geen beschuldiging of vooroordeel maar sprak op die ene zin) En inderdaad, dat zegt heel wat over mijn gedachten toen ik dit las. Ik kwam hier als moeder en vrouw op de site naar heel wat antwoorden en informatie zoeken en toevallig lees ik dan in de verschillende berichten dat ene zelfde zinnetje.
Een zin dat voor mij gelijk staat aan vluchten voor jezelf of het verbloemen van ware feiten. ( ik zie er op deze site 'pedofilie' de grap niet van in want dit onderwerp is voor mij een serieus onderwerp) Met dit zinnetje kan je ook heel veel ver(ant)woorden. Het kwam bij me over als 'doe maar jongens, we zijn toch allemaal maar mensen.' Verkeerd opgevat dan, maar misschien komt het omdat ik in mijn brein niet kan bevatten dat volwassen mensen naar kinderen neigen...(mijn emoties en gedachten op het moment van de reactie). Kinderen horen hun seksualiteit bij hunzelf of bij leeftijdgenoten te ontdekken om op dit vlak plezier en geluk te kunnen ervaren (De essentie van de liefde) Volwassenen horen op dit vlak niet in die kinderwereld.
Wat één enkele zin toch niet allemaal naar boven kan halen hé!
Ik heb alleen gereageerd als mens en boeddhist met respect voor de essentie van het leven, de puurheid en de reinheid van een kind ( bouwstenen voor later. Geluk = Onbezoedeld op ieder vlak) en pedofilie (in zijn geheel) vind ik persoonlijk een respectloze vorm van seksuele lustverslaving (machtspelletje, zich God wanen)

Misschien ga ik er te diep op in maar dat heeft het (grappig bedoeld) zinnetjes bij mij teweeg gebracht... Ik ben ook een mens!! Weliswaar een ander mens maar toch ook maar een mens....

Welkom dan op deze website. Het is uit deze reactie duidelijk dat je vol vragen zit, en vol angsten. Voel je vrij om die vragen te stellen en die angsten te bespreken, daar is het forum voor Smile Als ik vragen mag, waar zocht je antwoorden en informatie over?

Ik denk dat de seksualiteit van kinderen een interessant punt zou zijn om je zoektocht mee te beginnen. Je hebt het over reinheid, puurheid en onbezoedeldheid, die je essentieel vindt voor het geluk van kinderen. Ik denk (nee, weet) dat er heel veel te vinden is over de beleving van seksualiteit door kinderen (ook op deze website), en ik verwacht dat je daar een paar verrassingen zult tegenkomen. Ik poneer deze stellingen, aan jou om te onderzoeken of je het ermee eens bent of niet en waarom:

- Kinderen zijn seksuele wezens, ze kunnen genieten van sommige seksuele handelingen, en gaan er soms actief naar op zoek, vaak tot grote ergernis van ouders overigens;
- Kinderen die op jonge leeftijd seks (in de brede zin van het woord) ontdekken kunnen heel gelukkig zijn, en ook later uitgroeien tot gelukkige, stabiele burgers.

Daarnaast is er het vraagstuk van de aan- of afwezigheid van een wisselwerking tussen de pedofiele geaardheid en het misbruiken van kinderen (uit lustverslaving, machtswellust, ...). Ik denk dat je daar ook wel eens onverwachte dingen zult kunnen ontdekken, als je er open voor staat.

Succes!

Grappig. Ik heb altijd aangenomen dat die signature niet op pedofielen, maar op communicatie over het onderwerp in het algemeen sloeg. Je weet wel, dat mensen altijd in kansloze verdedigingen schieten zonder reden, of paranoide dingen gaan roepen, als het over pedofilie gaat. Maar dat we ze dat moeten vergeven, en geduldig moeten blijven uitleggen waar het eigenlijk om gaat op deze website, omdat die mensen ook maar menselijk zijn.

Zo zie je maar dat je er alles in kunt lezen wat je wilt. En dat je altijd datgene leest of ziet dat jou het beste uitkomt. Ik denk dat we daar allebei iets van kunnen leren Smile

ik ben 17 en mijn vriendje 29,, geheel legaal duz maar kunnen mijn ouders mij verbieden om hem te zien of uberhoubt met hem om te gaan? iemand die daar een antwoord op heeft?? grt, e

Natuurlijk kunnen je ouders dat.
En als je je er niet aan houdt dan kunnen ze je ook gaan straffen.

Maar volgens de wet mag het.
(Als je tenminste niet in een zogenaamde afhankelijksrelatie met hem zit; dat hij je voogd, leraar of psycholoog o.i.d. is.)

pedofielie is sexueel aangetrokken voelen naar nog niet puberaale kinderen dus te aller tijden strafbaar als het gedaan word
nu vind ik het persoonlijk een gekke vraag
dit omdat het niet gaat over de straf die eventueel kan krijgen maar vooral om de schade die je een ander toebrengt
zelf betrap ik me er op dat ik sexueel aangetrokken voelt naar
17/18 jarige meiden is niet strafbaar en als ik ze zou verleiden ook niet tenzij ik het tegen hun zin zou doen
maar ik persoonlijk zie het als een afwijking van mij en dat ik andere daar geen leed mag aan doen strafbaar of niet het klopt niet
heb zelf 3 dochters van 14/16 en 18 zou er best wel van mijn stuk van zijn als zij een relatie met een man van 40 zouden hebben
nu zech ik niet dat zij niet verliefd op een oudere man kunnen worden dit sluit ik niet uit
maar vaak draaid het niet om verliefd worden maar om geestelijke manipulatie en dan zou het dus niet strafbaar zijn met een kind (WANT DAT ZIJN ZE) van 16 sex te hebben ik weet dat het vervelend is sexueel aangetrokken tezijn naar kinderen maar ik vind persoonlijk dat een kind nooit of ter nimmer de duppe mag zijn van onze frustratie

Welkom hier!

Een kleine correctie. Je schrijft dat het ten allen tijde strafbaar is om jezelf seksueel aangetrokken te voelen tot kinderen. Dit is niet waar, er is geen enkele wet tegen het hebben van wat voor gevoel dan ook. En dat is maar goed ook!

Strafbaar zijn alleen seksuele handelingen met minderjarigen. En ookal fantaseer je daar de hele dag over, zolang je het niet daadwerkelijk doet overtreed je geen wet en ben je dus terecht onschuldig (maar misschien wel pedofiel).

Waarom wordt er altijd gesproken van pedofiele mannen? Zijn er dan geen pedofiele vrouwen?

Wij hebben het bij onze definities expres niet over pedfiele mannen, want er zijn ook pedofiele vrouwen.

Zie ook onze FAQ, waarin de volgende vraag voorkomt:
Komt pedofilie alleen bij (oudere) mannen voor?

Nee, pedofilie is een seksuele voorkeur en kan dus bij iedereen voorkomen, ongeacht leeftijd of geslacht. Aangezien de seksuele voorkeur van mensen in het algemeen rond de puberteit duidelijk wordt, is het voor die tijd lastig te zeggen of iemand pedofiel is. Maar iemand van 14/15 jaar kan zich bijvoorbeeld aangetrokken voelen tot iemand van 8 of 9. Die gevoelens zou je ook al als pedofiele gevoelens kunnen omschrijven.
Het lijkt erop dat veruit de meeste pedofielen man zijn. Op internet zijn mensen die zich uiten als pedofiel vrijwel uitsluitend mannen. Dit sluit natuurlijk niet uit dat er ook pedofiele vrouwen zijn. Helaas is daar verder weinig over bekend.

Naar aanleiding van een artikel is er zowel onderaan de FAQ als hier ook al eens een discussie over gevoerd.

Nee er zijn geen pedofiele vrouwen.Alleen kerels.

Zowel uit de literatuur als uit mijn persoonlijke ervaring weet ik dat er ook pedofiele vrouwen zijn. Maar misschien wil de anonieme schrijver zijn bewering even toelichten?

Toen ik vanochtend onder de douche stond zag ik tot mijn schrik dat ik inderdaad een vrouw ben. Blijkbaar is het dan toch mogelijk om een vrouw te zijn en tevens pedofiele gevoelens te hebben...

25(man) en 17(vrouw), kan dat?

Ik weet niet. Kan dat? Ik ken jullie niet dus kan daar weinig oordeel over geven of dat gaat werken.

Verder, relaties kan je met mensen hebben ook al schelen ze 100 jaar. Het enige waar wettelijk iets over is vastgelegd is het seks hebben met. In nederland mag je geen seks hebben voor je 16e. Voor de rest is er niets geregeld, niets vastgelegd.

Jilles
--
The problem with people is that they're only human...

Ja hoor, wat mij betreft wel. Zolang je lief voor elkaar bent en niet alleen uit eigenbelang handelt lijkt me dat niet snel een probleem. Laat je vooral niet gek maken door mensen uit je omgeving die denken dat relaties met (grote) leeftijdsverschillen "fout" zijn. Je weet zelf wel wat goed of slecht is, en als je een beetje eerlijk tegen jezelf en elkaar bent kom je er vanzelf achter of dat kan of niet. Succes!

Ik word in juni 18 en ik heb een vriend van 27.
Nu mag ik hem van de politie niet meer zien tot ik 18 word.
Ik mag hem niet meer bellen of aan zijn deur komen en hij mag dit ook niet.Ik hoop dat iemand me kan vertellen dat ik het mis heb en dat het wel mag want ik kom werkelijk zot als ik niets van hem hoor of zie

Wat is dat voor vreemde mierenneukerij? Volgens mij kun je mensen alleen zoiets verbieden als je ze een... hoe heet dat? Een restraining order geeft, als dat überhaupt bestaat in Nederland (omgangsverbod?). Maar voor één maand lijkt me dat bijzonder nutteloos.

Maar goed, als de politie alleen maar met een serieus gezicht tegen jou gezegd heeft: "nu moet je eens goed luisteren, meisje, je mag niet meer naar die jongen gaan!" dan heeft dat geen enkele juridische waarde. In principe mag iedereen ongeacht leeftijd of sekse bij ieder ander op bezoek gaan. Als er papiertjes bij zijn komen kijken dan wordt het een ander verhaal...

Maar goed, we leven in de 21e eeuw, ik zou zeggen; stuur hem gewoon een mailtje en speek een keertje af in een park ofzo, om de maand tot je 18e verjaardag te overbruggen.

Als je vriend heen extra beperking van een rechter heeft opgelegd gekregen omdat hij in het verleden strafbare heeft gepleegd dan is het onzin wat jou verteld is. Wat in theorie ook nog zou kunnen is dat deze man jouw leraar is of je hulpverlener, ook in dat geval mag hij geen seksuele relatie met jou aangaan tot je 18 bent (of zelfs daarna ook niet). Je mag hem in dat geval echter wel zo vaak als jullie willen ontmoeten als er maar geen seksuele handelingen plaatsvinden.

Ik ben een vrouw van 37 en ik kan je uit persoonlijke ervaring vertellen dat het voor mij wettelijk is toegestaan om een seksuele relatie met een meisje van 16 aan te gaan. Als iemand hiervan aangifte doet dan kan en zal het niet tot een strafzaak leiden tenzij er een vermoeden is van dwang. Maar indien het meisje tegenover de politie op een geloofwaardige manier verklaart dat ze een vrijwillige relatie onderhoudt dan is er geen sprake van een strafbaar feit en is er dus geen zaak. Het is wel zeer irritant als iemand probeert het geluk van zo'n relatie te verstoren door zomaar aangifte te doen.

een meisje dat 15 is maar in april 2006 16 wordt, mag die in het jaar dat ze 16 wordt al een relatie hebben met een man die dan 27 wordt of moeten ze wachten tot het meisje haar verjaardag is geweest?

Voor de wet moeten ze wachten tot de verjaardag van het meisje.

En of het kan... dat ligt helemaal aan hun zelf!

Een relatie mag je altijd aangaan (daar zegt de wet niets over), seksueel contact met iemand die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt is altijd strafbaar.

Het regent weer jongeren zie ik Smile

...murmelmurmel websitewebsite murmelmurmel Wink

Wat vinden jullie dan van een relatie tussen een 40 jarige man en een 16 jarig meisje dat geestelijk gezien nog niet de leeftijd van 16 heeft bereikt?

De man in kwestie geeft haar cadeautjes waardoor zij denkt dat ze van hem houdt (dit afgeleid uit een gesprek met haar). Zij denkt dat ze van hem houdt en heeft daarom sex met hem, mede ook omdat hij tegen haar heeft gezegd dat sex bij een relatie hoort.

Over dit onderwerp hebben wij al vaak vragen gehad. Lees er meer over in onder andere het forumonderwerp Parthenofilie.

ik heb een vraag Smile.

is het maatschappelijk verantwoord om als 20 jarige jonge verliefd te worden op een 16 jarig meisje?

en is da normaal Puzzled of kan da heel goed Smile
als je het bekijkt over een paar jaar krijg je bv 22 en 18 dat klinkt beter hehe

of is gaat dit er al over zoals ze soms wel eens zeggen?

Dat hangt een beetje van je omgeving af maar ik denk dat het bij de meeste mensen wel geaccepteerd zal worden. Ik ben 21 en heb al een paar jaar een relatie met een meisje van 16, en dat wordt (nu Smile) redelijk geaccepteerd. Dus dat zou bij jou ook moeten kunnen. Hangt natuurlijk wel erg van het "niveau" van het meisje af Smile

ja mentaal hehe is ze gewoon hoor. helemaal niet kinds ofzo. dusja

Ik ben een meisje van 16 en heb nu ook een relatie met iemand die meer dan 10 jaar ouder is als mij, maar als ik die persoon kus of knuffel voel je dat niet hoor... Op liefde staat geen leeftijd

Hoi meisje van 16,
Ik ben blij voor je dat een relatie voor jou zo kan voeklen dat die leeftijd geen verschil uitmaakt! Voor mij, en voor velen geldt dat.
De reden waarom hier de leeftijden zo expeciet staan is omdat de wetgever er in vele gevallen anders over denkt.
De leeftijd van je vriend doet er niet toe, maar jouw leeftijd kan voor jouw vriend grote problemen opleveren, en daarover willen wij graag informatie geven.

Bedankt voor je bijdrage, en veel succes in je relatie.
georg

Als je per ongeluk op een foto stuit van een jong meisje en dat vind je wel aantrekkelijk en vervolgens wissel je online foto's en sexuele verlangens uit met andere pedo's van/over jonge meisjes, ben je dan pedo? Ik heb namelijk een bekende betrapt die dit doet, maar het lijkt hem wel verschrikkelijk om dit ook echt uit te voeren. Het zijn slechts fantasieën en hij zou daar nooit wat mee doen, niet alleen omdat het strafbaar is maar ook omdat hem dat echt niks lijkt. Ik ben heel benieuwd of hij nu ook een pedo wordt genoemd.

Volgens de definitie hierboven denk ik dat deze persoon inderdaad pedofiel is of op z'n minst duidelijk aanwezige pedofiele gevoelens heeft. Of iemand nu wel of niet zijn verlangens werkelijk uit wil voeren heeft feitelijk helemaal niks te maken met de vraag of diegene pedofiel is of niet. Een pedofiel kan bijvoorbeeld seksueel contact afwijzen uit principiele morele bezwaren maar nog wel zich lichamelijk en geestelijk sterk aangetrokken voelen tot kinderen.

Ik heb in mijn huiskamer een afgezaagd stuk boomstam staan als bijzettafel. In de praktijk echter wordt er vooral op gezeten. Ik kan het dus omschrijven als een verhoogd horizontaal vlak van ongeveer 40cm hoog waarop comfortabel 1 zitvlak past. Volgens elke redelijke definitie heet zoiets een "stoel". OK, dan vraag ik iemand om me een "stoel" te tekenen. Krijg ik een afbeelding van een plank op vier poten met een rugleuning aan. Jamaar dat is niet mijn boomstam!

We gebruiken definities om ervoor te zorgen dat iedereen minofmeer hetzelfde verstaat onder hetzelfde woord. Dat vergemakkelijkt het gesprek. Een definitie koppelt dus een betekenisgebied aan een woord. Dat is een truc om ervoor te zorgen dat als je verbaal aan het redeneren gaat, de kans redelijk is dat de redenering de externe werkelijkheid volgt.
Ik zie echter, vooral in emotionele discussies, mensen nogal snel doen alsof woorden betekenissen zijn. Dan hebben ze een (al dan niet officiële) definitie van een woord bij de hand genomen en dan gaan ze redeneren alsof het woord de werkelijkheid is.

Je "bekende" past binnen onze definitie van pedofiel, maar wat ben je daar nu wijzer mee? Zeker in dit geval: bijzonder weinig. Door de juiste terminologie te kennen vergroot je natuurlijk je kans om extra informatie te vinden, maar zeker met een zoekterm als "pedofilie" is het risico nog veel groter dat er een hoop onzin op je afkomt. Je bent echt niet zeker dat die extra "informatie" ook relevant is.

Het is natuurlijk best te begrijpen. Mensen hebben een soort inwendige databank van begrippen waaraan eigenschappen gekoppeld worden zoals "heeft-poten", "kan-op-gezeten-worden" enz, maar ook oordelen als "is-okee" en "is-verwerpelijk". Het kost beduidend minder denkwerk om een etiket te kleven en vervolgens in de inwendige databank de passende reactie op te zoeken dan telkens zijn mening opnieuw te vormen. Meestal werkt dat goed. Voorwerpen met een zitting en een rugleuning zijn meestal geschikt om op te zitten, je zou al gek zijn mocht je elke keer opnieuw onderzoeken of het écht wel zo is. Aan de andere kant ontstaat bij kroegfilosofen de neiging van eerst strikt te willen klasseren om vervolgens keihard zijn voorgebakken mening uit de kaartenbak te trekken (b.v. "niet pedofiel"="ok", "pedofiel"="hartstikke fout", en dan heftig discussiëren of iemand al dan niet pedofiel is). Het is al even onzinnig als weigeren te gaan zitten op mijn boomstam omdat hij geen poten heeft, maar zo bont maken veel mensen het wanneer het over emotioneel geladen onderwerpen gaat.

---De gedachtensprongen van een willekeurig getal: 102584's blog

Ik ben heel benieuwd of hij nu ook een pedo wordt genoemd.

Waarom ben je daar benieuwd naar?

(Waarom ik dit vraag: het zou fijn zijn om jouw beeld --het beeld van de persoon die hier vragen komt stellen-- hier op het forum wat beter vertegenwoordigd te krijgen.

Daarbij vraag ik me af wat het er eigenlijk toe doet, hoe hij genoemd wordt. Daar heeft 102584 verder al mooie woorden over gezegd.)

als je nou 4 jaar ouder bent en beiden het goedkeuren wat dan?

Zie hier:
http://pedofilie.nl/node/718

Anders blijven we dezelfde antwoorden geven Smile

Teleiofiel zijn niet alleen sommige kinderen, maar vooral de meeste volwassenen. Teleiofilie is gewoon de voorkeur voor volwassene partners, dat wat ook normaal werd genoemd, als er nog geen woord voor bestond. Moet ik nog een bron leveren behalve de Engelstalige Wikipedia?

Ik heb even verder gekeken dan Wikipedia aangezien ik niet direct aanneem dat wat daar staat waar is, maar je opmerking is terecht en ik heb het gewijzigd. Dank voor de correctie!

Ik vraag me eigenlijk af wat er bedoeld word met "nauwe bloedverwanten" ?
Zien jullie daarin binnen eigen gezin of ook met neefjes/nichtjes seksueel contact?

nauwe bloedverwanten wordt mee bedoelt iedereen die onder je familie valt dus ook neefjes en nichtjes achterneefjes en achternichtjes

Ik lees hierboven over bijvoorbeeld Spanje dat je daar al vanaf je 13e seks mag hebben. En dus ook met volwassenen. Zo is het in Frankrijk geloof ik 15 jaar. Maar ben je als Nederlander niet strafbaar als je in het buitenland je aan de regels van dat land houdt? Dus bijvoorbeeld als je seks hebt met een 15 jarige in Frankrijk is er in Frankrijk zelf niks aan de hand maar kun je dan in Nederland vervolgd worden? Ik weet dat dit voor Amerikanen zeker wel geldt. En is het in Spanje niet zo dat jongeren van 13 legaal seks met elkaar mogen hebben maar dat je als 18 plusser strafbaar bent als je seks hebt met een 13 jarige?

Ik heb wel eens gehoord dat wanneer je met een 16 of 17 jarige seks hebt de ouders of voogd je kunnen aanklagen. Daarom alleen al zal ik persoonlijk nooit onder de 18 gaan met relaties.

En over kinderporno... stel je hebt een filmpje van een 17 jarig meisje of een foto van haar naakt op je computer terwijl je dacht dat ze 18 of ouder was. Ben je dan strafbaar of wordt daar niet zo moeilijk over gegaan? Welke problemen kun je dan eventueel krijgen?

En wanneer is een foto of film kinderporno? Is naakt kinderporno? Topless meisjes van 17? Geslachtdelen van een meisje of jongen op film of foto? Of is moet het een seksuele handeling zijn om kinderporno te kunnen zijn? En dit zal per land misschien ook verschillen. Ik vind het trouwens een beetje krom... Je hoeft MTV maar aan te zetten en je ziet schaar geklede minderjarige zangeresjes die wulpse bewegingen maken. En die halfnaakte dames die je vaak in bushokjes ziet zijn ook amper 17 of 18.

(Ik denk dat ik de playboy met Patricia Paay maar ga kopen dan weet ik zeker dat ik veilig ben. Dankzij Patricia kan ik weer zonder risico´s mastruberen.)

Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben... kunnen minderjarigen zelf veroordeeld worden voor kinderporno? Ik heb bij Doctor Phill eens gezien dat minderjarige amerikaanse tieners hiermee in de problemen kwamen. Dit vind ik een kwalijke zaak. Een jongen van 14 die naaktfoto´s van z´n klasgenote op internet zet mag je van mij tot z´n 18e huisarrest geven maar niet arresteren voor het verspreiden van kinderporno. In zijn beleving is het geen kinderporno. In Amerika kan dit dus gebeuren maar kan dit in Nederland ook?

Bij het woord kinderporno denk ik aan kleine kinderen onder de 12 en niet aan meisjes van 17 met cup DD. Daarom vind ik het raar dat de term kinderporno zo gebruikt word. Ook het woord pedo wordt een beetje te makkelijk gebruikt vind ik. Vroeger toen ik een jonge twintiger was en verliefd was op een oudere tiener werd die term ook wel eens naar me geslingerd. Maar ook vind ik het woord pedofiel (die term wordt in dan in de media gebruikt) een beetje te zwaar voor iemand die seks heeft gehad met een 15 jarige. Noem het dan tienerseks en naaktfoto´s van tieners want dat is het ook.

volgens mij is elke foto/film van een naakt kind dat opzettelijk wordt gemaakt kinderporno
daar hoeft naar mijn weten niet zo zeer en seksuele handeling voor verricht woorden op de foto en of film
ik bedoel hoe vaak hoor je wel niet dat en trainer van en voetbal team wordt opgepakt
omdat hij zijn pupillen heeft gefotografeerd toen ze onder de douche stonden
dit is absoluut strafbaar en laat dit ook maar zo blijven

of hoe vaak hoor je wel niet dat en leraar of zo wordt opgepakt
omdat hij jongens via internet vraagt zich uit te kleden en dit opneemt of daar foto's van maakt
ook dit is kinderporno vind ik

schaars gekleed ?? tja.....
je hoeft maar en kindermode reclameblad open te slaan
en er staan jongens/meisjes in die enkel gekleed zijn in onderbroek
ik vind trouwens dat ze dit ook zouden moeten verbieden
want het zal vast en zeker de lustgevoelens van sommigen mensen bevredigen
ik vind dit persoonlijk ook en beetje onder kinderporno vallen
maar het wetboek van strafrecht denkt daar ongetwijfeld anders over
anders zouden kinderen ook niet in onderbroek op reclame blaadjes mogen staan

mocht iemand zich afvragen waarom dit bericht op eens weer bovenaan staat
ik heb er even en taalfout uit gehaald waar ik me aan stoorde
mijn nederlands is niet zo heel goed dus maak nog al wat fouten

Foto's waarop kinderen op natuurlijke wijze naakt zijn zijn niet strafbaar. Zo zijn er ouders die hun kinderen fotograferen terwijl ze aan het spelen zijn in bad, gewoon omdat ze een foto willen van hun kind dat plezier heeft, of een tastbare afbeelding van een waardevolle herinnering. En er worden ook foto's gemaakt bij naturistenverenigingen en op naaktstranden. Daar komen ook kinderen.

Er is ook niets mis met naakt. Er is pas iets mis mee als er stiekem foto's worden gemaakt, en/of met het doel van seksuele opwinding. Ik vraag mij af waarom je niet strafbaar bent als je in een kleedkamer of op een strand naar een naakt kind kijkt en wel als je naar een foto van diezelfde situatie kijkt.

daar doel ik ook op met (opzettelijk)
kijk als je als ouder je kind naakt fotografeert in bad onder de douche
op het strand of noem maar op moet je dit geheel zelf weten en dit vind ik ook geen kinderporno
maar als je als wilde vreemde en kindje wat naakt op het strand loopt op de foto zet
vind ik dat weer wel (want wat moet en wilde vreemde nu met en naakt foto van een kind wat niet eens van jou is)
en als ik op het strand en naakt kind zie lopen kijk ik daar niet naar ja tuurlijk zie je het langs lopen maar ik ga er niet naar zitten staren
bovendien vind ik dat je als ouders niet slim bezig bent als je je kind naakt laat rond lopen op en plek wat openbaar is
mocht ik ooit kids krijgen geef ik ze toch wel mee dat het naakt zijn iets is voor als je thuis bent

De URL van de pagina op de website van het openbaar ministerie waarop te lezen is dat kinderpornografische tekeningen verboden zijn werkt niet meer. De pagina is te bereiken op:
http://www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@155181/aanwijzing/

Dankjewel, ik heb de URL verbeterd.

Bij het kopje incest staat geschreven:

"Indien er echter seksueel verkeer plaatsvindt tussen een meerderjarige en een minderjarige bloedverwant, is er volgens onze definitie sprake van pedoseksualiteit."

Dit is onjuist, als de minderjarige bijvoorbeeld 16 is, is er geen sprake van pedoseksualiteit maar van efeboseksualiteit. Ook volgens jullie eigen defenitie van efebofilie. Kunnen jullie dit aanpassen?

Gr, Fledo

Nouja, ik ben al niet zo van de etiketjes, maar om hier nu ook nog een speciaal etiketje 'efeboseksualiteit' te gaan invoeren gaat mij echt te ver. Het lijkt me dat de bedoeling van de geciteerde zin volkomen helder is, ook zonder er "onder de 16 jaar oud" bij te zetten.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.