FAQ - Veel Gestelde Vragen

Wat is pedofilie?

Hiervan geven we een beschrijving op onze pagina met definities.

Wanneer is iemand pedofiel?

Iemand is volgens onze definitie pedofiel als hij of zij seksuele gevoelens heeft voor (veel jongere) kinderen. Als die gevoelens aanwezig zijn, is iemand (deels) pedofiel. Een persoon die houdt van kinderen, maar er geen seksuele gevoelens voor heeft, is geen pedofiel. Een kind dat valt op leeftijdsgenoten is ook geen pedofiel. Iemand hoeft geen seks te willen met kinderen om pedofiel te zijn; slechts seksuele aantrekking is voldoende. Er zijn dan ook pedofielen die vanwege het risico op schade door misbruik, geen seks willen hebben met kinderen.

Waar komt pedofilie vandaan?

In de huidige wetenschap wordt gedacht dat er zowel een aangeboren component als een aangeleerde component van pedofilie is. Dat betekent: er zit een aanleg in de genen, maar ook de omgevingsfactoren in de vroege opvoeding spelen een rol. Hersenonderzoek laat wel zien dat deze afwijking al vanaf heel jonge leeftijd aanwezig moet zijn geweest. Voor meer informatie: zie het onderzoek van hersenonderzoeker Dick Swaab.

Komt pedofilie alleen bij (oudere) mannen voor?

Nee, pedofilie kan bij iedereen voorkomen, ongeacht leeftijd of geslacht. Aangezien een seksuele voorkeur van mensen in het algemeen rond de puberteit duidelijk wordt, is het voor die tijd lastig te zeggen of iemand pedofiel is. Maar iemand van 14/15 jaar kan zich bijvoorbeeld aangetrokken voelen tot iemand van 8 of 9. Die gevoelens kan je pedofiele gevoelens noemen.

Het lijkt erop dat veruit de meeste pedofielen man zijn. Op internet zijn mensen die zich uiten als pedofiel vrijwel uitsluitend mannen. Dit sluit natuurlijk niet uit dat er ook pedofiele vrouwen zijn. Helaas is daar verder weinig over bekend. (Zie verder Van Ree, p. 55; Bruinsma)

Kunnen pedofielen genezen worden?

Wij zien pedofilie als een aangeboren seksuele voorkeur, die je dus niet kunt genezen.

Pedofielen kunnen leren op een voor de maatschappij goede, acceptabele manier om te gaan met hun gevoelens. Die gevoelens gaan echter niet weg.
Overigens denken bepaalde onderzoekers en therapeuten hier anders over. Echter, de meeste behandelingen zijn enkel gericht op een gedragsverandering / op plegers van zedenmisdrijven, niet op 'genezing' van pedofiele gevoelens. Dit is iets wat ook veel onderzoekers en therapeuten met elkaar verwarren.

Hoeveel pedofielen zijn er?

Op deze vraag is nog door niemand een bevredigend antwoord gegeven. Pedofielen zijn moeilijk te tellen, omdat ze zichzelf meestal niet als zodanig bekend maken, en er sowieso weinig onderzoek naar pedofielen wordt gedaan.

Schattingen lopen uiteen van 0,1 % tot 4 % van de bevolking (dus tussen de één op de duizend en één op de vijfentwintig mensen).

Vallen pedofielen op jongens, meisjes of allebei?

Harde cijfers zijn alweer niet bekend, maar het lijkt erop dat de meeste pedofielen vallen óf op jongens óf op meisjes. Een kleine groep zegt op zowel jongens als meisjes te vallen.

Vallen pedofielen vaker op meisjes of op jongens?

Naar deze vraag is evenmin grootschalig betrouwbaar onderzoek gedaan. Vanuit onze eigen ervaring houden wij het erop dat een voorkeur voor jongens vaker voorkomt.

Is iemand als Marc Dutroux ook een pedofiel?

Marc Dutroux is veroordeeld voor het ontvoeren, mishandelen, verkrachten en doden van vrouwen en kinderen. Het seksueel misbruiken van kinderen maakte hem tot pedoseksueel misbruiker, maar hij was niet pedofiel. Een pedofiel is iemand die seksueel aangetrokken is tot kinderen. Dutroux was volgens zijn behandelaars niet pedofiel, maar hetero. Daarbovenop was hij een sadistisch psychopaat. Hij haalde genoegen aan het uitoefenen van macht. Kinderen waren hierbij slechts een teken van onschuld, en een gemakkelijk slachtoffer.

Tot wanneer voelt een pedofiel zich nog aangetrokken tot een kind?

Dat verschilt van pedofiel tot pedofiel. De ene valt alleen op kinderen vóór de puberteit, de ander ook op pubers. De leeftijdscategorie waar iemand zich toe aangetrokken valt wordt in het Engels de Age of Attraction (AOA) genoemd. Als het kind ouder wordt en dus buiten de AOA van de pedofiel komt, kan hij of zij (seksueel) minder aantrekkelijk worden voor de pedofiel, indien die alleen op pre-puberale kinderen valt.

Wat vinden pedofielen nu zo aantrekkelijk aan kinderen?

Dat verschilt per pedofiel, en daar is onmogelijk een algemeen antwoord op te geven, net zoals het onmogelijk is een algemene oorzaak te noemen waarom bijvoorbeeld mannen op vrouwen vallen. Toch is het zo dat het vaak te maken heeft met de lichamelijke en geestelijke kenmerken van kinderen in de leeftijdsgroep waarop de pedofiel valt. De ene pedofiel kan bijvoorbeeld het speelse en onschuldige karakter of de lichamelijke ‘puurheid’ van een klein kind aantrekkelijk vinden, terwijl de ander juist gefascineerd is door lichamelijke en geestelijke veranderingen bij een kind vlak voor of in de puberteit.

Wat vinden jullie als makers van mensen die seks met kinderen hebben?

Wij zijn van mening dat seks met kinderen in de huidige maatschappij geen plaats heeft. Seksuele handelingen met een kind brengt een risico op spijt of schade mee voor dat kind, en deze seksuele handelingen zijn momenteel verboden. Mensen die dit in deze maatschappij toch doen, zijn op zijn minst onverantwoord bezig.