Xi Jinping, de Volksrepubliek en China als nieuwe wereldmacht sinds 2017 en de houding t.o.v. kinderliefde

De bijdrage staat in de moderatie-rij en zal niet zichtbaar zijn voor anderen tot deze goedgekeurd is.
1 antwoord [Laatste bericht]

Ni hao!

Big smile

Sinds de V.S. een psychiatrische patiënt als leider hebben, heeft de Volksrepubliek China onder bezielende leiding van president Xi Jinping besloten de nieuwe wereldmacht te vormen. Nu is het net als in de VS, ook in China niet altijd even goed gesteld met zaken als mensenrechten, maar China is anders. China bemoeit zich bijvoorbeeld niet met binnenlandse politiek in andere landen. China is louter geïnteresseerd in handel.

Chinezen zijn bovenal weinig geobsedeerd door Bijbels en religie wordt - terecht - scherp in de gaten gehouden door de Chinese overheid. Christenfundamentalisten of anderszins religieuze fundamentalisten worden door de overheid in hun acties teruggedrongen, hetgeen in schril contrast staat tot de Amerikaanse overheid. Daar het veelal Christenfundamentalisten zijn die kinderen het leven zuur maken en ervoor zorg dragen dat kinderen niet geknuffeld mogen worden, is het een goede zaak dat de Chinese overheid haar uiterste best doet dit soort ongein de mond te snoeren.

Laughing out loud

De VS bemoeide zich met van alles, ook aangaande onze Europese interne politieke aangelegenheden en de VS poogde meermaals de Europese overheden ertoe over te halen Europese kinderen het leven zo onaangenaam mogelijk te maken. Kinderliefde moest verboden worden. In deze opzet is men in Washington helaas geslaagd. Maar het beest, de VS, blijkt verslagen, wellicht wel doordat ze te ver zijn gegaan, nu er een fascistische, racistische psychopaat gekozen is als president.

China is uiteraard niet het meest fantastische land om het stokje over te nemen. Maar wel het meest realistische.

Maar wat weten we over China, onze nieuwe wereldmacht? Ik ben me aan het verdiepen in deze fascinerende volksrepubliek, waar zeker e.e.a. beter geregeld zou kunnen worden en een land dat nu ze aan de macht zijn mondiaal goed in de gaten gehouden moet worden. Maar China biedt ook veel mooie dingen, zoals een geweldig rijke cultuur en historie (in schril contrast tot de VS), geweldige filosofen als Confusius en spirituele stromingen die zeker gewoon kunnen floreren, zoals het (Zen-) Boeddhisme en Lao Tse de vinder van het het magische, mystieke Taoïsme. Smile

De VS vernietigt, China bouwt op. Cool

-----

Kinderliefde is dermate belangrijk, dat wanneer kinderen liefdevol worden opgevoed en veel geknuffeld worden, een naderend onheil als een derde wereldoorlog, kan worden afgewend. Zij die tegen kinderliefde zijn, zijn voor een derde wereldoorlog, voor de vernietiging van moeder aarde.

-------

Daar dit forum vooral kinderliefde behandelt, zou ik derhalve gaarne discussiëren over de consequenties van onze nieuwe wereldleiding onder leiding van Xi Jinping vanuit de megapolis Beijing. Nu de VS net zo actueel zijn als de Commodore 64 met bijbehorende floppydisk, is het zaak ons te richten op Beijing en de gevolgen in de wereld en in het bijzonder in Europa, unser Welt, en welke gevolgen dit voor onze kinderen zal hebben en voor de liefde voor kinderen.

Je brengt 1 stelling waar ik het mee eens ben: Trump is bezig, de invloed van de VS in de wereld terug te brengen. Dat zal een verschuiving van het machtsevenwicht betekenen en daarmee uitzicht op beëindiging van de oorlogen die omwille van het machtsevenwicht nu niet worden beëindigd. Maar verbeeld je niet dat die verschuiving het einde van de ellende zal zijn. Op korte termijn zal het heviger worden.
Het verschil tussen de VS en China is dat in de VS een opperhoofd voor het leven niet mogelijk is. In China was dat tot voor kort ook niet mogelijk, maar terwille van, jawel, Xi Jinping is dat nu mogelijk gemaakt. In de VS kun je voorspellen wat er na Trump gaat gebeuren: ongeveer zoiets als wat er na Nixon gebeurde. In China is dat onzeker. Het is een totalitaire staat.
Of de tolerantie jegens bepaalde seksuele voorkeuren groter is? Op het eerste gezicht zou ik zeggen: ja, want de sekspoppen waar nu in de VS schande van wordt gesproken, komen uit China. Op het tweede gezicht ligt het een slagje anders. Als je een dergelijke pop defect hebt ontvangen, dan kun je hem niet meer terugsturen, omdat de import van dergelijke poppen in China strafbaar is.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.