Stille samenzwering ; Professionele desinteresse in kindermisbruik werkt eigenrichting in de hand

[ knip - weggehaald op verzoek auteur. Bezinnen op goede oplossing komt wellicht later. ]

Reacties

Ik heb uw artikel aandachtig gelezen. De strijd tegen kindermisbruik blijft een heikele kwestie. De Belgische vereniging 'Werkgroep Morkhoven' die internationaal bekend is voor haar strijd tegen internationale kinderpornonetwerken kwam zopas in het bezit van een rapport van de federale politie waaruit blijkt dat op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort 88.539 slachtoffertjes staan. De Belgische justitie hield het tot nogtoe bij 'enkele honderden foto's'.

Wij publiceren hierbij een brief aan MSN nadat enkele MSN-groepen in verband met kinderrechten door MSN werden gesloten.

KLACHTENBEHANDELING BIJ MSN
by Jan Boeykens Sunday, Sep. 19, 2004 at 1:40 PM

Microsoft is niet direct het voorbeeld van een democratische instelling. Bijgaande brief aan de klachtendienst van MSN, illustreert hoe er bij MSN in het algemeen waarschijnlijk, op klachten van MSN-gebruikers gereageerd wordt.

MSN-klachtendienst

Geachte Heer,

Ik werk al een tiental jaren rond kinderrechten en het sexueel misbruik van kinderen. U begrijpt dus wellicht dat onze MSN-groepen door de pornoindustrie en een lakse overheid niet graag gezien zijn.

Tegenwoordig moeten we vaststellen dat er via MSN systematisch klachten in verband met de artikels die wij publiceren, worden ingediend. Ik weet niet in hoeverre MSN deze klachten grondig onderzoekt indien er al dan niet een onderzoek naar wordt gevoerd.

Twee MSN-groepen (Issakaba International en JohannaLorisCohen) werden na dergelijke klachten door MSN verwijderd. Al het werk dat er in deze groepen werd gestoken, werd hiermee in één klap ongedaan gemaakt.

Voor een MSN-discussie-chatgroep waarin er enkel wat heen en weer gepraat of geruzied wordt, is dat niet erg. Men begint gewoon een nieuwe MSN-groep. Voor andere MSNgroepen ligt dat echter geheel anders.
Het valt mij op dat MSN enkel mededeelt dat een groep 'om administratieve redenen' werd verwijderd. Als men om meer uitleg vraagt, krijgt men als antwoord dat men maar een rechtszaak moet beginnen indien men niet akkoord gaat (wat pakken geld kost en wat het grootste gedeelte van de gewone MSN-gebruikers niet kan betalen).

Grotere organisaties die over voldoende geld beschikken om een raadsman te betalen, stelt dit echter geen enkel probleem. Zij worden door dit systeem bevoordeeld terwijl de gewone MSN-gebruiker wordt gediscrimineerd.

In antwoord op mijn schrijven inzake de verwijdering van voornoemde MSN-groepen, deelde een medewerker van MSN mij mede dat de verwijderde groepen in geen geval zouden worden teruggeplaatst, 'zelfs indien zij per vergissing werden verwijderd'.

Mijn vragen zijn thans de volgende: hoever gaat men bij MSN in dergelijke 'vergissingen' ?
Waar ligt de grens tussen persoonlijke willekeur en 'vergissingen' ? Is het normaal dat vergissingen niet worden rechtgezet ? Bestaat er bij MSN wel een kontroleorgaan dat het onmogelijk maakt om te voorkomen dat bepaalde mensen van MSN door een machtige organisatie of door iemand met de juiste juridisch-politieke contacten onder druk worden gezet om bepaalde MSN-sites te sluiten ? Worden de beslissingen om een MSN-site te sluiten wel op een te rechtvaardigen en democratische manier genomen ?
Ik zou de MSN-directie willen verzoeken om deze vragen in beraad te nemen zodat de kwaliteit van de dienstverlening en de klachtenafhandeling bj MSN kan verbeterd worden.

Een goede klachtenafhandeling zou de naam van Microsoft alleszins ten goede komen en het aantal rechtszaken waarmee Microsoft dagelijks te maken krijgt, drastisch doen afnemen.

Met vriendelijke groet,
Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
(groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Beste heer Boeykens,

Het is op zich een mooi iets, dat pedofilie.nl ook door andere actiegroepen wordt bezocht en gebruikt.

Daarom is het jammer dat het eerste bericht dat door de Werkgroep Morkhoven hier geplaatst wordt, niet over pedofilie of kinderporno gaat, maar over een klacht tegen MSN.

Ik wil niet denigrerend overkomen, maar -- hoe moeilijk is het om een eigen website op te (laten) zetten? Er zijn tientallen website aanbieders, en er moeten aanbiedingen (inclusief forum) zijn, die echt niet zo duur zijn. De website wordt er professioneler op als het geen 'MSN Group' uitstraling heeft, en er hoeft niet meer met MSN geruzied te worden.

Inderdaad, ik vind het een zeer zinloze discussie of MSN al dan niet discrimineert, in de eerste plaats omdat ik vind dat dit hun goed recht is. Ik heb zelf ook een server draaien, en host pagina's voor een aantal vrienden en kennissen. Dit is voor hen uiteraard gratis, waardoor het vergelijkbaar wordt met MSN groups. Als één van hen gegevens op mijn server zet waar ik niet blij mee ben, dan gooi ik die er af, zorg dat de "schade" aan hun pagina zo veel mogelijk beperkt blijft, en breng ze op de hoogte. Ik zou het zeer arrogant vinden als de "gedupeerde" vervolgens op zo'n manier van de toren zou gaan blazen, aangezien ze van een dienst gebruik mogen maken, die ik kostenloos ter beschikking stel, en er dus zeker geen sprake is van wat voor "rechten" dan ook. Dat MSN net even wat meer servers heeft staan dan ik, en daarmee meer klanten heeft doet daarbij volgens mij helemaal niet ter zake.

Daarnaast lijkt dit me alles behalve de juiste plek om hier over te klagen. Ik had van Werkgroep Morkhoven toch zeker een meer inhoudelijke respons verwacht...

Een MSN- of Yahoo-groep is soms erg handig. Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven er gebruik van maakt.

Het wordt echter een probleem als bepaalde mensen er een plezier in vinden om systematisch klacht te gaan neerleggen bij MSN, Yahoo of bij anderen die hun servers mits een beetje publiciteit gratis ter beschikking stellen.

Gezien onze gebrekkige Internetkennis waren wij inderdaad zo naief om te geloven dat die klachten dan ernstig zouden onderzocht worden.

Inmiddels hebben we een eigen website (www.morkhoven.org) die nog op punt moet gesteld worden.

Ik wilde ook nog even verder ingaan op de discussie.
Zoals U weet, kwam de Werkgroep Morkhoven destijds in het bezit van de cd-rom(Drunk Zandvoort.
Op die cd-roms werden foto's aangetroffen van gefolterde en sexueel misbruikte kinderen en zelfs baby's.
Volgens een recent rapport van de federale politie staan er -zoals ik in bovenstaand berichtje vermeldde- 88.539 kinderfoto's op de cd-roms 'waarvan 70% van kinderpornografische aard'.
Justitie heeft steeds geweigerd om deze zaak te onderzoeken, de daders op te sporen en de kinderen (en baby's) te identificeren.
Ik vind dit onbegrijpelijk.

Op dit forum spreekt men over 'eigengereid handelen' maar actiegroepen zijn juist bedoeld om de inertie en het stilzwijgen van justitie op dit vlak aan de kaak te stellen.

In sommige zaken zou men zelfs kunnen stellen dat de overheid 'in overtreding' is door haar weigering om hulp te bieden aan mensen die zich in nood bevinden.

Bedankt voor jullie reaktie en laat ons hopen dat dit antwoord nu wel voldoende inhoudelijk was.

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven

GEEN EERLIJK PROCES

Op 15.2.2006 werd Marcel Vervloesem niet tot 12 jaar gevangenis veroordeeld zoals velen hadden gehoopt.

De vraag is echter of de Werkgroep Morkhoven daarmee tevreden moet zijn.

Tal van onderzoeken werden niet uitgevoerd of met de resultaten ervan werd geen rekening gehouden; dossierstukken blijken nog steeds te zijn verdwenen en werden met medeweten van de Turnhoutse procureur Peter Vander Flaasch, nooit bij het gerechtelijk dossier gevoegd; slechts 1 van de 12 aanklagers van Marcel Vervloesem werd aan een leugendetectortest onderworpen terwijl de Turnhoutse strafrechter F. Caers aan procureur Vander Flaasch bijna een jaar geleden de opdracht gaf om ALLE aanklagers voor de leugendetectortest op te roepen.

Geen reden om feest te vieren dus.

PS. De website www.morkhoven.org bestaat niet meer.
U vindt de informatie thans op http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Onder welke omstandigheden is er dan in vredesnaam wel een reden om feest te vieren als iemand de gevangenis in draait?

Zeuren moet ook kunnen. Zeur maar lekker verder over MSN en zaken die misschien even ter sprake kwamen maar die verder niets met het onderwerp te maken hebben.

Enige jaren geleden was er een bestuurslid van Morkhoven (hij had zelfs die naam dacht ik?) die vocht tegen allerlei vormen van kindermisbruik. Echter, deze persoon werd later zelf aangehouden en veroordeeld, herinner ik me, vanwege het misbruik dat hij zelf verricht had en vanwege nog wat dingen (porno).

Hoe kan het dat er nog een Werkgroep Morkhoven bestaat?
Wat is hier aan de hand?

Je moet de 'open brief' van de Werkgroep Morkhoven aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers lezen, dan kom je te weten hoe de vork aan de steel zit.

Zie: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De Werkgroep Morkhoven bestaat nog omdat zij wordt gesteund door heel wat journalisten die niets over de tienduizenden misbruikte kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort willen schrijven maar het proces tegen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven als het proces van de eeuw willen verslaan.

Zo. Het begint hier al aardig op anti-pedofilie.nl te lijken. Stukjes van Werkgroep Morkhoven, stukjes uit 2000 (zullen we maar gewoon alle archieven van de dagbladen op pedofilie.nl zetten?). Waar zijn jullie mee bezig?

Beste anonieme bezoeker,

Wij zijn pro- noch anti-pedofilie. Deze website behandelt het onderwerp op een zo neutraal mogelijke manier. Nieuws, ook wat ouder nieuws, dat naar ons idee aanleiding kan geven voor een goede discussie zullen wij plaatsen. Dat er mensen van de werkgroep Morkhoven gaan deelnemen aan deze site juichen wij van harte toe, omdat zij vanuit hun werk met pedofilie te maken krijgen en daar dus zinnige dingen over kunnen zeggen vanuit hun eigen ervaring. En mocht er blijken dat die hele werkgroep uit naïeve bevooroordeelde anti-pedo's bestaat (wat mij sterk lijkt) dan kunnen deze mensen misschien iets leren van de discussies die hier gaande zijn.

Ook deze reactie geeft weer aan dat bij jullie volledig het besef ontbreekt van wat genuanceerd is, wat pro en wat anti. Meer anti dan Werkgroep Morkhoven kan simpelweg niet. Enig idee wat voor groep mensen dit is, ken je hun geschiedenis een beetje? Ik verwacht van niet. Negatieve geluiden zijn er toch al genoeg te horen, waarom moet dat dan ook hier nog zo nodig.

Mijn reactie geeft aan dat anti-pedofiele mensen hier net zo goed welkom zijn als (pro-)pedofiele mensen. Nogmaals: wij zijn géén pedo-emancipatie site.

juist ja
jorge je hebt gelijk

je weet nooit of iemand pedofie is of niet

Negatieve geluiden zijn er toch al genoeg te horen, waarom moet dat dan ook hier nog zo nodig.

Ja, dat ben ik ook geneigd te denken als ik jouw berichten lees. Is dit een begin van een nieuwe stroom negatief anoniem commentaar?

Serieus, ik zie (zoals vaker) niet in dat het een groot probleem is, en daarom zie ik (zoals vaker) ook niet in waarom dat wat-zijn-jullie-toch-stom-dat-jullie-niet-denken-zoals-ik toontje nodig is. Ik acht het goed mogelijk dat jouw oordeel over 'Morkhoven' correct is, maar ALS ze werkelijk ultra-negatief of een bende hersenloze Orang Oetans blijken te zijn, dan zal dat gauw genoeg blijken en mogen ze zich mooi als zodanig te kijk zetten.

(En als ze zich anders manifesteren: ben ik ook blij. Of waarschijnlijk nog blijer.)

Op dit forum heerst, totdat discussies werkelijk in een aanhoudende negatieve spiraal uitmonden, vrijheid van meningsuiting. En met die spiraal valt het m.i. voorlopig behoorlijk mee.

Nee, ik ken ze verder inderdaad niet. Ken hun geschiedenis totaal niet. Het zegt me verder niets. Maar als iets te zeggen hebben mogen ze best hun gang gaan. Ik geef mensen per definitie het voordeel van de twijfel en ga ze pas beoordelen als ik enige grond heb om dat op te doen

Jilles

--
The problem with people is that they're only human...

Goed dat is duidelijk.

Maar wat zou je dan WEL willen?

" Want de huidige heksenjacht is levensgevaarlijk. "

Juist!!
Heel belangrijk, deze uitspraak.
De heksenjacht maakt alles *extremer* en daar heeft werkelijk waar niemand baat bij. De potentiele dader niet omdat deze nog meer in de hoek gedrukt wordt, en minder snel hulp zal krijgen, maar ook de slachtoffers niet omdat de dader zich na een lange tijd van beheersing juist zeer extreem zal gedragen.

Misschien vergeet ik nog iets, maar dit is de kern Sad

Over heksenjachten gesproken: De (Belgische) federale politie schrijft in een recent rapport dat er sprake is van 88.539 foto's in de kinderpornozaak Zandvoort. Volgens dit rapport zou '70% van duidelijk kinderpornografische aard zijn' ( daaronder moet men dus ook de foto's van de -buiten gezinsverband- gefolterde en verkrachte kinderen (zelfs baby's) verstaan.

De kinderen werden echter nooit geidentificeerd, de daders nooit opgespoord en de klanten + producenten werden gerust gelaten.

De enige die WEL al zes jaar lang door de Belgische Justitie (voor ondermeer het 'bezit van kinderporno') zes jaar lang vervolgd wordt is Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.

De Turnhoutse strafrechter F. Caers besliste op 31.1.2005 (na zes jaar dus !) dat de criminelen die Marcel Vervloesem met hun fantastische verhalen van 'folteringen' en 'verkrachtingen' beschuldigden, allemaal een leugendetectortest moeten ondergaan.
Op de zitting van 9.2.2005 besliste Caers om het proces pas op 14.9.2005, dat is dus pas over zeven maanden, te hervatten.

Waarom wordt hierover niets gezegd op dit forum en wordt er altijd over de 'heksenvervolgingen van pedofielen' gesproken ?

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven

(Meer informatie over de repressie en verkettering waarvan de Werkgroep Morkhoven al jarenlang het slachtoffer is, vindt men op het Internet)

Dat Vervloesem vastzit is volgens mij juist een prima voorbeeld van de heksenjacht op pedofielen. Ik ben niet helemaal op de hoogte van waarvan hij beschuldigd wordt, maar volgens mij werd hem o.a. bezit van kinderporno ten laste gelegd. Dat hij vervolgd wordt is mijns inziens dan ook niet meer en niet minder dan de vervolging van wat het Openbaar Ministerie ziet als een pedofiel, die achter de tralies thuishoort. Als dat niet zo is - en daar kan ik met mijn huidige kennis van zaken echt niet over oordelen - dan is het feit dat hij vastzit dus het resultaat van een heksenjacht, toch?

Dat het OM hem meer achterna zit dan de betrokkenen bij de Zandvoort-zaak heeft misschien te maken met het feit dat die betrokkenen waarschijnlijk heel wat moeilijker op te sporen zijn dan Vervloesem.

Wij hebben weinig kennis van de zaak Marcel Vervloesem, vooral omdat deze website zes jaar geleden nog lang niet bestond, maar ook omdat het bericht over de rechtzaken ons tot op heden niet bereikt had. Tevens gaat het in deze zaak meen ik te begrijpen over kinderporno en verkrachtingen, en dat is wat anders dan pedofilie en dus voor onze website hooguit zijdelings interessant. U zult bij het lezen van deze website wel opmerken dat individuele strafzaken sowieso weinig besproken worden, er valt nu eenmaal weinig stof tot discussie over pedofilie uit te halen.

Maar mocht u van mening zijn dat het verhaal van de heer Vervloesem wel interessant is voor deze site (u kent het verhaal beter dan wij), dan nodig ik u van harte uit om een en ander te publiceren. Wanneer u een gebruikersnaam registreert en daarmee inlogt zult u links in het menu de mogelijkheid aantreffen om een nieuwe bijdrage te leveren.

Met vriendelijke groet,
Jorge, team Pedofilie.nl

Ik zoek voor de opleiding tot Maatschappelijk werker informatie over tbs gestelde pedofielen die gaan wonen in de maatschappij. Wat voor mij interessant is hoe dit gaat wanneer zij beschermd gaan wonen en of iemand hier ervaringen mee heeft (vanuit een organisatie). Verder zou ik graag willen weten hoe de toekomst ligt van deze groep mensen met betrekking tot terugkeer in de maatschappij en de eventuele maatregelen die genomen kunnen worden om terugval in delict te voorkomen

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.