Ophef over Frans proces

Bron: NRC Handelsblad, 21 mei 2004

Aanklachten van pedofilie ingetrokken

PARIJS - In Frankrijk is ophef ontstaan nadat onverwacht
vrijgepleite verdachten in een pedofilie-affaire niet zijn vrijgelaten.
Tijdens de rechtszaak trok de moeder van misbruikte kinderen haar
beschuldigingen grotendeels in.

Van de acht verdachten, van wie sommigen al sinds 2001 in de gevangenis
zitten, is woensdag na het intrekken van de beschuldigingen slechts één
persoon op vrije voeten gesteld. De zeven anderen zijn zonder nadere
toelichting van de rechter na de onmiddellijke sluiting van de zitting
weer teruggebracht naar hun cel. Het 'proces-Outreau', vernoemd naar het
Noord-Franse plaatsje waar de strafbare feiten zijn gepleegd, begon drie
weken geleden in de rechtbank van het nabijgelegen Saint-Omer. Het wordt
maandag hervat.

De wending in het proces, waarin een 'pedofielennetwerk' van zeventien,
deels vastzittende, verdachten in de beklaagdenbank stond, werd
teweeggebracht door M. Delay. Zij is moeder van vier van de mogelijk
misbruikte kinderen en is zelf ook verdachte.

Delay herriep haar beschuldigingen aan het adres van dertien van de
zeventien verdachten. Juist op basis van haar getuigenissen zijn de
dertien in staat van beschuldiging gesteld. Ze hebben steeds ontkend.
Een achttiende verdachte pleegde zelfmoord. Delay hield alleen de
belastende verklaringen tegen zichzelf, haar man en een bevriend
echtpaar uit de buurt staande.

Door de bekentenissen zijn niet alleen de verdachten vrijgepleit, maar
komt ook de rechterlijke macht onder vuur. De jonge en nog onervaren
rechter-commissaris F. Burgaud wordt verweten zijn
inbeschuldigingstellingen te lichtvaardig gebaseerd te hebben op de
tegenstrijdige verklaringen van de kinderen van Delay, van haar man en
van het bevriende echtpaar en hun kinderen.

Deze zouden allemaal wel degelijk betrokken zijn in een
pedofilie-affaire, maar daar met hun beschuldigingen lukraak allerlei
bekenden en zelfs onbekenden bij betrokken hebben. Burgaud zou niet
hebben opengestaan voor de ontkenningen, omdat hij, aan het begin van
zijn carrière, zou hebben willen 'scoren'. Ook zou hij zich te zeer
hebben laten beïnvloeden door het proces-Dutroux, in het naburige
België.

De intrekking van de beschuldigingen van Delay lokte dramatische
reacties uit in de beklaagdenbank. Eenstemmig stellen de Franse media
vast dat de levens van de nu vrijgepleite verdachten zijn 'verbrijzeld'
en 'verwoest'. Onder druk van de inbeschuldigingstelling zijn sommige
verdachten alles kwijtgeraakt: hun partner, het contact met hun
kinderen, hun werk, hun huis en bezittingen.