Definitie 'pedofilie' volgens DSM-IV

Definitie DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition)

Pedofilie valt volgens DSM-IV onder de parafiliën (seksuele stoornissen):

  1. Gedurende een periode van ten minste zes maanden recidiverende intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of gedragingen die seksuele handelingen met een of meer kinderen in de prepuberteit (in het algemeen dertien jaar of jonger) met zich meebrengen.
  2. De fantasieën en seksuele drang of gedragingen veroorzaken in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.
  3. Betrokkene is ten minste zestien jaar oud en ten minste vijf jaar ouder dan het kind of de kinderen uit criterium A.

N.B. Reken hier niet de oudere adolescent toe die een vaste seksuele relatie heeft met een twaalf- of dertienjarige.

De symptomen voor het ‘diagnosticeren van pedofilie’ vereisen dus dat iemand door die gevoelens beperkt wordt in zijn functioneren.

Overigens is homofilie nog niet lang geleden (in 1973) uit DSM verwijderd als seksuele stoornis.