Ik begrijp het gewoon niet.... hoe komt dat?

19 antwoorden [Laatste bericht]

Ik ben blij deze site en dit Forum gevonden te hebben.
Al héél lang worstel ik met volgende zaken. Helaas zijn deze in de huidige maatschappij niet gewoon met mensen in het openbaar te bespreken.
Tòch zou ik graag de reactie van andere mensen horen op onderstaande zaken/stellingen:

1.De democratie wordt in dit land alleen toegepast als het uitkomt.
Wij leven in heel heel vreemde 'democratie'. Immers op dit moment is het per democratisch
vastegestelde wet verboden om sex met een minderjarige te hebben. Dat is een feit, een gegeven, en daar hebben we ons allemaal aan te houden (Ook ik en daar heb ik op zich helemaal geen probleem mee!). Tot zover dus niets vreemds. Maar als ik betreffende wetgeving ter discussie wil stellen. Dat wanneer ik met argumenten onderbouwd wil proberen deze wet op democratische wijze te veranderen wordt mij dat op allerlei manieren onmogelijk gemaakt. Kijk maar wat er gebeurde rondom de Partij van Naastenliefde en Diversiteit. Dit is vergelijkbaar met een democratie waarbij, nadat een partij ooit eens democratisch is gekozen tot regeringspartij, men daarna uitsluitend nog op die ene partij mag stemmen. Dit is in mijn ogen een dictatuur en geen democratie.Ik zie werkelijk niet in waarom ik de wetgeving op sexualiteit op dit vlak niet ter discussie zou mogen stellen.

2. Wetten worden soms aangenomen op onderbuikgevoelens.
Ooit kwam ik op een forum een vraag tegen die ik mezelf ook al eens had gesteld, maar nooit in het openbaar zelf durfde te stellen. Het was moedig van de betreffende vraagsteller natuurlijk en zoals verwacht waren slechts hoon en 'vieze pedo' beschuldigingen zijn of haar(?) deel. De vraag werd echter niet beantwoord. De vraagsteller vroeg zich namelijk af
waarom het was toegestaan om de meest expliciete moordpartijen tot in het meest gruwelijkste realistische detail in bioscoop en huiskamer te vertonen terwijl virtuele(!) kindersexfilmss of zelfs een tekenfilm waarin een volwassene sex heeft met een minderjarig kind ten strengste zijn verboden. Het lijkt toch evident dat meervoudige moord erger is dan zachtaardig sexueel plezier tussen een volwassene een minderjarige? Blijkbaar niet. Ik begrijp het niet. Zelfs de redenering dat het zien van dit soort beelden een enkeling aanzet tot de werkelijk misdaad, iets wat bij moordpartijen regelmatig wordt gesteld (zie de amerikaanse high school slachtpartijen), heeft nog niet mogen leiden tot een verbod van moordfilms.

3. Vrijheid van meningsuiting over het onderwerp 'kinderen en sexualiteit' bestaat niet.
Naar mijn mening is hetze rondom personen met pedofiele gevoelens te vergelijken met de
heksenjacht uit de middeleeuwen. Er wordt totaal niet gekeken wat er eventueel aan feiten speelt of niet speelt. De geringste aanwijzing of beschuldiging is voldoende om personen op de sociale brandstapel zetten en daardoor de levens van veel beschuldigden en hun familie te verwoesten. Een tekening die hele bevolkingsgroepen (onze islamietische vrienden) diep in het hart kwets, en zelfs een hele groep aanzet tot moorden mag wèl vertoond worden uit naam van de 'vrije meningsuiting'... Een tekening in je bezit hebben (we hebben het niet eens over vertonen) van een kind dat vrijwillige sex heeft met een volwassene is verboden.

4. Kindermisbruik moet bestraft worden met de hoogste straf.
De Dutroux van deze wereld, de Robert M's en al die anderen die daartussen hun walgelijke misdaden begingen. Laat er geen misverstand over bestaan. Dit zijn beesten en niets minder die de hoogst mogelijke straf verdienen voor hun daden. Het betrof hier namelijk het tegen hun wil in sexueel misbruiken en zelfs pijnigen tot vermoorden van kinderen.
Kindermisbruik dient bestreden en bestraft te worden. Er is geen goed woord voor over om mensen die kinderen (emotioneel) pijn doen. Dit geldt dus ook voor ouders die hun kinderen emotioneel terroriseren of verwaarlozen. Het aantal kinderen dat daaraan onderdoor gaat is talloze malen groter dan het aantal kinderen dat slachtoffer is van het 'klassieke' sexuele misdrijf. Daarover is het echter ijselijk stil in de media.

5. Sex met minderjarigen is per definitie kindermisbruik.
Het grootste probleem is dat het merendeel van de mensen niet in staat is zich voor te stellen dat een kind ook sexuele gevoelens kan hebben en hiervan ook gewoon kan genieten. En dat terwijl wetenschappelijk vaak genoeg is vast komen te staan dat dat gewoon wel zo is. Talloze onderzoeken wijzen dit uit maar bij de recente onderzoeken wordt hierbij ook altijd gesteld dat 'de huidige (ethische) moraal geen ruimte laat voor deze conclusies'. Het is dus gewoon een kwestie van de HUIDIGE moraal. Nog niet zo heel lang geleden hadden we op dit punt een heel wat tolerantere moraal. En een moraal kan veranderen. Sex met minderjarigen is dus niet 'per definitie' misbruik. Op dit moment vindt de meerderheid het misbruik. Voor de huidige definitie wel dus. Alleen passen we in de loop van de tijd de definitie nogal eens aan. Ooit waren we er van overtuigd dat een vrouw die zo licht was dat ze bleef drijven een heks was en dat die verbrand moest worden...Blij dat die mening toch heeft kunnen veranderen...Stel je voor dat iedereen die begon te twijfelen over heksen hetzelfde was behandeld als iedereen die twijfelt of sex met kinderen eigenlijk wel altijd schadelijk is.. Verder wordt er ook geen enkel onderscheid gemaakt in de mate van handelingen die plaats hebben gevonden. 'Een pedo is een pedo en die moet aan de paal' is de huidige opvatting. Een man die op het schoolplein gluurt onder de rokjes van spelende meisjes komt voor de buitenwereld in dezelfde categorie als de man die zijn 12 jarige nichtje verkracht. De mens (want er zijn echt ook talloze vrouwelijke kandidaten! Google maar eens op 'female sex offendors') die pedofiele gevoelens heeft wordt ook steevast gezienals 'jager' die nietsontziend de wereld afstroopt naar onschuldige kindertjes om te misbruiken. Hierbij wordt totaal voorbij gegaan aan het verschijnsel van kinderen die met hun ontluikende sexualiteit op zoek gaan naar avontuur en daarbij soms ongeloofelijk geraffineerd te werk gaan. En dat een kind gewoon kan genieten van de (lichamelijke) aandacht die het krijgt zonder daar meer van te willen maken dan het is...

Nou, ik ben benieuwd....

Je bent niet de enige die het niet begrijpt. Laat dat een (schrale) troost zijn...

Je begrijpt het niet, omdat je in zekere zin gelijk hebt.
Ik ben zelf transgender (geboren als meisje, maar jongen) en ken genoeg mensen zoals ik die iedere dag problemen ervaren als zijnde "anders dan de rest van Nederland".
Hoewel transgender niet een seksuele orientatie is, is het wel iets waar je een deel van je identiteit aan verleent.
Het valt mij op dat zowel transgenders als pedofielen in prima Nederlands, en een heldere argumentatie hun mening kunnen uiten.
Hoe komt dit? Deze mensen weten hoe het is om anders te zijn, zij denken écht na over dit soort kwesties, in plaats van mensen die maar iets roepen.
Misschien dat ik daarom wel niet zoals de "rest van Nederland" denk en helemaal niet denk dat iedere pedo een "jager" is en kwade bedoelingen heeft. Alleen het negatieve komt in het nieuws.
Persoonlijk val ik op mensen van mijn eigen leeftijd, maar voor het zelfde geld is dat natuurlijk anders. Je kan er niks aan doen en je moet er maar mee dealen, respect daarvoor. Ook heb ik er bewondering voor hoe jullie omgaan met deze gevoelens. Je kan zoveel van iemand houden en jezelf toch in toom moeten houden. De meeste mensen worden niet aan dat soort testen onderworpen.

Het is verschrikkelijk dat er nog zoveel taboe moet bestaan rondom pedofiele gevoelens en relaties met grote leeftijdsverschillen.
Er is ook al zoveel ophef over die ene leraar in Amerika, die nu een relatie heeft met een 18-jarige studente.
Als zij er van genieten, wat is dan het probleem?

Het probleem is dat mensen in hun gevoel altijd rancuneuze gevoelens blijven koesteren. Als we weten dat iemand een ander vermoord of mogelijk iets aan gaat doen, roept dat een emotie bij ons op. Een ethische emotie. Is het ethisch wat hier gebeurt? Nee, dus we moeten er iets tegen doen, dit mag niet gebeuren!!!
Een relatie tussen volwassene en kind wordt gezien als een relatie waarin de volwassene de macht heeft en het onschuldige kind iets aan kan doen. Het kind is weerloos. Natuurlijk is dit in zekere zin ook zo.

Maar aan de andere kant: als volwassene en kind gelukkig zijn, alsmede de betrokken ouders, waarom niet?
Mensen moeten zich met hun eigen zaken bemoeien.

Zelf ervaar ik dat het makkelijk oordelen is over iets wat je niet kent.
Waarom zou je je in godsnaam "om laten bouwen" tot jongen?
Tja. Ik ben gewoon zo geboren, en ik functioneer prima, heb vele vrienden en ook relaties gehad.

Ik ben gewoon een mens, alleen dit is een deel van mij. Gelukkig wordt er in de media steeds meer aandacht besteed aan minderheden als transgenderisme en pedofilie. Al wordt bij dat laatste nog steeds heel veel "testende" vragen gesteld.
Ik weet dat jullie gelijk hebben en ik weet dat ik zelf gelijk heb.

Succes! xx Wink

Ik ben het helemaal eens met bovenstaande verhalen. Ik snap het ook niet en eigenlijk ook weer wel. Het komt alleen maar op een negatieve manier in het nieuws. En zo lang dat niet veranderd veranderd de kijk van mensen op pedofilie ook niet. Ik heb hier inmiddels redelijk vrede mee. Ik ben gewoon mezelf en mag er zijn zoals ik ben. Dat andere mensen daar anders over denken is hun probleem.

Ik ga zo weer fijn mijn neefje ophalen om te logeren en ga daar eens lekker van genieten zonder dat daar ook maar enige sex bij komt kijken. Ik kan eindelijk al mijn liefde kwijt en krijg die ook nog eens even hard van hem terug. Smile

Ik ben het met je eens dat er veel te weinig ruimte voor discussie is en men soms te hysterisch doet. Maar dat je gevallen kan aantonen waarin je het tegendeel kan bewijzen van wat de gemiddelde leek roept, maakt je bewijs nog niet te handhaven als nieuwe norm. Alleen omdat iets niet zwart is, maakt het nog automatisch wit. Probleem is dat de wet meestal wel zo'n harde grens moet trekken. Als de belangen van het uit elkaar houden van twee groepen zwaarder wegen, dan de eventuele baten wanneer die groepen bij elkaar gelaten zouden worden, zal de wet dus kiezen voor conservatisme. De wet is er om de groep die zich het slechtste kan verdedigen te beschermen. Dat de maatschappij daar vervolgens allerlei zwart/wit conclusies aan verbindt en nogal hysterisch doet is een probleem, maar dat betekent niet dat de wet zelf fout is.

De noemeloze factoren die een rol spelen bij hoe een minderjarige een seksuele relatie met een volwassene uiteindelijk beleeft, zijn zo onoverzichtelijk en precair. De mogelijke negatieve consequenties zijn talloos. Kijk, stel dat de hele maatschappij staat te juichen dat jij 's een potje gaat vrijen met een kind waar je zegt smoorverliefd op te zijn. Dan nog kan jij een liegende, egecentrische lul zijn, die zijn zeer jonge partner die misschien nog niet de mentale capaciteit bezit om hier doorheen te prikken of op de rem te trappen, naar een punt in de relatie brengt waar je partner zich achteraf gebruikt voelt.

"Ja, maar zo ben ik niet!"

Ok, maar dat is alleen maar jouw woord. En het gaat niet om jou maar om het kind. De ouders van het kind zijn nog niet overtuigd. Wat heeft hun kind er bij te winnen / verliezen? Dat zijn afwegingen die het kind misschien nog niet kan maken, maar volwassenen (de ouders/maatschappij) wel. Zo simpel is het. Is het het gokje waard? 'Nee' zegt de wet en de maatschappij. De eventuele baten voor het kind om in deze fase van zijn/haar leven een relatie aan te gaan, een paar jaar eerder dan nu de norm is, wegen totaal niet op tegen de gevolgen van mentale schade die het kind kan oplopen. Hoe klein die kans ook is. Dus kiest de wet voor conservatisme en bescherming van een groep die zichzelf moeilijk kan verdedigen.

Op zich mee eens, Gabriel, maar ik vind wel dat de wet ruimte moet bieden voor relaties tussen volwassenen en kinderen als daar aantoonbaar geen schade door ontstaat. Nu is het nog zo dat een veroordeling soms een relatie die voor zowel het kind als de volwassene prettig was bruut tot iets naars maakt voor beide partijen. Puur omdat de wet het nu eenmaal verbiedt en de rechter niet anders kan dan een straf opleggen. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Dat inzicht moet doordringen tot de maatschappij en de justitiele macht.

Daarom was er vroeger korte tijd het klachtdelict. Seksueel contact met iemand tussen de 12 en 16? Geen klacht van de omgeving, dan ook geen zaak voor het OM.

Dat is denk ik in in eerste instantie afgeschaft omdat het niet aan andere EU lidstaten te verantwoorden was (slechte reden), maar ik denk ook dat het onrendabel was (begrijpelijker). Want nogmaals, hou die winst/verlies berekening in gedachten. Ik heb het niet alleen over winst/verlies uitgedrukt in geld, maar ook over andere waarden, zoals maatschappij, medische toestand, mentale toestand, opleidingsniveau etc.

Stel dat we weer gaan praten over herinvoering van het klachtdelict tussen 12 en 16. Wat zijn de baten en wat zijn de risico's? Ik denk dat er veel meer en veel ernstigere risico's zijn, dan de potentiële baten. Steeds meer onbewijsbare gevallen van misbruik, die ervoor zorgen dat steeds meer mensen labiel opgroeien met een verknipt beeld van relaties en/of diepgeworteld wantrouwen naar mannen. Extreem vroege SOA's, zwangerschappen, abortussen. En daardoor meer schoolverlaters, meer structurele werkloosheid. Allemaal bullshit die niet opweegt tegen het groepje mensen (pedo's en ex-kinderen) die er later met plezier op terugkijken en er nog 's een hartverscheurend mooi gedicht, liedje of boek over schrijven. Dus men kiest er in de wet voor om conservatief te generaliseren en de risico's geheel te mijden.

Kijk, iedereen wil dat alles per geval/individueel beoordeeld wordt, op eerlijke en gelijkwaardige wijze. En dat proberen we volgens mij ook wel in het Westen. Maar soms is dat domweg geen doen. Soms is de energie die je moet steken in het afplakken van alle risico's extreem disproportioneel om de baten van een kleine groep te behartigen. Als er ook nog eens honderd compleet andere issues zijn die mislopen, waarbij de problemen echt enorme maatschappijontwrichtende consequenties kunnen hebben en de baten veel practischer en duidelijker aantoonbaar zijn. Zoals een versplinterde en algeheel disfunctionele jeugdzorg. Of een door politiek getouwtrek ontstane verlammende immigratieproblematiek icm gezinnen. Of een onderwijsbubble, met daarbij steeds groter wordende klassen, devaluering van diploma's en torenhoge studieschulden. Of het misbruiken van maatschappelijke onderbuikgevoelens voor het afbreken van burgerrechten. Of diepgewortelde diffuse problemen binnen de kring Staat, banken en vastgoed.

Ik vind het veel belangrijker voor pedofielen om eerst pedofielen zelf te emanciperen (als geaardheid), dan seksuele relaties met kinderen. Ik denk dat kinderen die met plezier terugkijken op relaties met volwassenen vooral ook zichzelf moeten beginnen te emanciperen. Laat er maar eens een Vereniging Lolita o.i.d. opstaan, van mensen die als volwassene met plezier terugkijken op relaties die ze als kind hadden met volwassenen. Een vereniging die dat graag meer gehoord ziet als nuance, omdat ze het blijkbaar maatschappelijk belangrijk genoeg vinden! Dat is maatschappelijk véél beter te slikken dan wanneer het uit de mond van pedofielen komt. Hoe wil men nog roepen "alle seksueel contact met kinderen is misbruik en zo moet het ook blijven" als die kinderen, inmiddels volwassen, zelf roepen dat ze het radicaal anders hebben ervaren?

Beste Gabriel,
Bedankt voor je uitvoerige reactie.
In je reactie ga je uitvoerig in op de risico's van het (onder voorwaarden) mogelijk maken van daadwerkelijk seksueel contact met minderjarigen. Ik blijf van mening dat slechts de uitwassen en de ongewenste contacten strafbaar dienen te zijn en wat mij betreft zelfs zwaar bestraft zouden mogen worden.
Maar hoe sta je tegenover de andere zaken die ik noemde?
- Virtuele kinderporno in vergelijking met films als bijvoorbeeld 'SAW'.
- Het feit dat naar mijn idee het merendeel van de 'slachtoffers' door de omgeving worden geconditioneerd naar de slachtofferrol (van het feit op zich totaal geen last zouden hebben als de omgeving er niet zo hysterisch mee om zou gaan).
- De maatschappij zo buiten alle proporties reageert op alles wat met kinderen en sexualiteit te maken heeft.... wat vind je zelf?

groeten,
byebye

Ieder (normaal) mens zou moeten weten dat fims zo als SAW nep zijn en met een beetje gezond verstand ga je wat er in die films gebeurd niet ten uitvoer brengen. Ik heb vorige maand de film the human centipede gezien voor de mensen die zo nu en dan wel eens en film willen zien waar totaal geen verhaal in zit moet je hem maar eens gaan kijken deze film is net als saw weerzinwekkend. Toch vind ik dit soort film wel leuk om te zien.

We weten allemaal al heel erg lang dat fims/tv aanzet tot sommigen moorden en slachtpartijen.
Maar daar mee vind ik een verbod weer wat overdreven. Ik heb niks tegen zachtaardig seksueel plezier tussen volwassene en kinderen zo lang dit maar geheel vrijwillig gaat van uit het kind.
en het kind ouder is dan 12/13 jaar voor die leeftijd vind ik dat een kind nog niet in staat is om zo iets te bepalen. Het filmen van deze seks moet gewoon verboden blijven zo lang het een kind is ook als het kind er mee in zou instemmen.

Heb je een link naar die forum? Zou best kunnen dat die vraag van mij was.. Wink

De meeste problemen die jij beschrijf zijn ontstaan met het steeds verder criminaliseren van seks met en tussen minderjarigen.
Ooit is dit beleid begonnen met het idee dat schoolgaande kinderen beter niet zwanger konden worden omdat dit ten koste ging van de opleiding en dus van de toekomst.
Zoals met meer zaken is dit een beetje erg ver doorgeschoten.

Met het criminaliseren is er een taboe ontstaan, en werd pedofilie steeds meer gedemoniseert.
Als belangrijkste reden hiervoor zou ik jaloezie willen noemen.
Het mag niet, kinderen zijn verboden vruchten, maar oh jee, er zijn toch mensen die er van snoepen!
Voor veel mensen gewoon niet te verkroppen.
Dit zie je ook bij potenrammers... het is gebleken dat de meesten potenrammers zelf ook latente homogevoelens hebben, maar dit willen verbergen en daardoor heel hevig naar homo's reageren als als ultiem bewijs dat ze toch echt tegen homo's zijn!

Ik ben echt van mening dat pedofile gevoelens echt veer meer voorkomen dat de meesten denken. Het is wat je zegt, wie zou geen seksuele gevoelens krijgen van een bloot 13-jarig meisje? Ik denk dat het een uitzondering is! Maar hoeveel mensen zullen dit toegeven?
Goed beschouwd is dit zelfs geen pedofilie, immers, een 13-jarige is gewoon in haar vruchtbare tijd.

Dus het is jaloezie, maar ook doordat mensen die zelf ook wel eens gevoelens voor minderjarigen hebben om het hardst willen bewijzen dat zij geen pedo zijn. Maar ook wel omdat veel mensen zelf ook kinderen hebben, en het liefst hebben dat ze zo lang mogelijk onschuldig blijven. Het plaatje dat kinderen dan seks hebben, vooral met volwassenen, past er dan niet bij. Vergelijkbaar dat de meeste kinderen er niet aan moeten denken dat hun ouders seks hebben!

En over dat voor elkaar bewijzen; is het jou wel eens opgevallen dat, als iemand pedofilie ook maar enigszins nuanceert, of zelfs alleen maar bespreekbaar probeert te maken, er altijd meteen bijzegt dat hij zelf geen pedo is?
Mij wel namelijk.
Die toevoeging zal je bijvoorbeeld nooit zien als iemand de actie van een seriemoordenaar nuanceert.

Zoals: Die moorden van Breivik is niet helemaal aan hem toe te schrijven, maar is mede de schuld van de maatschappij, en al die gewelddadige films enzo! Niet dat ik zelf een massamoordenaar ben ofzo hoor!
Nee.. die laatste toevoeging zal je nooit zien? Maar zie je wel altijd als iemand een pedofiel nuanceert.
Het is altijd zo van: Niet dat ik zelf pedofiel ben hoor... maar die of die heeft wel een goed punt! Of: Ik keur seks met minderjarigen niet goed, maar het is natuurlijk wel een feit dat die kinderen OOK gevoelens hebben! Altijd weer die toevoeging, terwijl iemand nooit zal zeggen: ik keur moorden niet goed hoor, maar ik kan best begrijpen hoe iemand vol drugs ofzo gaat schieten in een bioscoopzaal...

Mensen moeten zich namelijk altijd vrijwaren... want als je ook maar IETS van nuance aanbrengt in 1 van je reacties (en ik ben heel veel actief in forums) dan krijg je bijna per definitie een reactie als: je bent het wel heel erg aan het opnemen he, voor die viespeuken, hoe zit dat?
Alsof je je daarvoor moet verantwoorden!

Het is demonisatie, en met een grote groep is het makkelijk om een kleine groep te verketteren, waardoor die grote groep zich nog sterker voelt, en waardoor het nog moeilijker is om er tegenin te gaan, waardoor het nog verleidelijker is om maar gewoon met die grote groep mee te huilen...
Beetje een vicieuze cirkel eigenlijk.

Mens schreef:

En over dat voor elkaar bewijzen; is het jou wel eens opgevallen dat, als iemand pedofilie ook maar enigszins nuanceert, of zelfs alleen maar bespreekbaar probeert te maken, er altijd meteen bijzegt dat hij zelf geen pedo is?
Mij wel namelijk.
Die toevoeging zal je bijvoorbeeld nooit zien als iemand de actie van een seriemoordenaar nuanceert.

Ik ben zelf een van de mensen hier die als niet pedofiel genuanceerd praat over pedofilie en daar bij zo nu en dan vermeld dat ik het zelf niet ben dat doe ik om duidelijk heid te scheppen. Vrijwel iedereen verwacht namelijk niet dat iemand die geen pedofiel is genuanceerd kan praten over het onderwerp.

Ik moet ook zeggen dat ik erg blij met jou als niet pedofiel hier op het forum. Er zouden eigenlijk meer niet pedofielen hier aan het forum moeten deelnemen. Anders zeggen mensen al snel zoiets van 'ja het is logisch dat pedofielen er zo over denken, die denken alleen in hun eigen straatje'.

En ik ben blij met dit forum voor ik hier kwam dacht ik al anders over pedofilie dan de maatschappij.
Toen 1 van me beste vrienden naar me toe kwam en tegen mij zei gevoelens te hebben voor jonge jongens ben ik me nog meer gaan verdiepen in pedofilie.
Dit forum heeft me nog meer doen beseffen dat pedofilie en onderwerp is wat bespreekbaar moet zijn en dat de mensen die hier mee lopen geen monsters zijn.

Helaas is het in de praktijk vrijwel onmogelijk om genuanceerd te praten over pedofilie er is maar een persoon waar ik hier mee over kan praten en deze man is zelf pedofiel. Me beste vriend geeft wel steeds aan dat praten wel heel fijn is hij kan immers zijn gevoelens nergens kwijt (op mij na)

Mooi dat jou vriend nu hier vrij over kan praten, want dat is toch echt heel belangrijk dat hierover gesproken kan worden en het is zo jammer dat dit maar zo weinig kan. Al merk ik wel dat ik er met steeds meer mensen over kan praten hoor. Het gaat ook heel erg om hoe je het brengt. Je kan simpelweg zeggen dat je je sexueel aangetrokken voelt tot kinderen (in mijn geval dus jongens.). Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen dat je kinderen in het algemeen leuk vind. Dat je ze lief, mooi, aardig, vertederend en geweldig vind. En dan in mijn geval dat dit iets meer richting jongens is dan richting meisjes. Als je het zo verteld en dan niet direct het woord pedofiel of sexueel aangetroffen erbij zegt. Dat klinkt totaal niet negatief. Je kunt ook vragen aan die persoon of dat negatief klinkt. En dan vervolgens kun je verder gaan door te zeggen dat er wel een heel negatief woord voor is 'pedofiel'. Je moet uiteraard nog wel altijd erg uitkijken aan wie je het verteld en naar mijn idee ook alleen aan mensen die je wat langer kennen. Maar dat je het dan kan vertellen ben ik al wel van overtuigd.

JP schreef:

Mooi dat jou vriend nu hier vrij over kan praten, want dat is toch echt heel belangrijk dat hierover gesproken kan worden en het is zo jammer dat dit maar zo weinig kan. Al merk ik wel dat ik er met steeds meer mensen over kan praten hoor. Het gaat ook heel erg om hoe je het brengt. Je kan simpelweg zeggen dat je je sexueel aangetrokken voelt tot kinderen (in mijn geval dus jongens.). Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen dat je kinderen in het algemeen leuk vind. Dat je ze lief, mooi, aardig, vertederend en geweldig vind. En dan in mijn geval dat dit iets meer richting jongens is dan richting meisjes. Als je het zo verteld en dan niet direct het woord pedofiel of sexueel aangetroffen erbij zegt. Dat klinkt totaal niet negatief. Je kunt ook vragen aan die persoon of dat negatief klinkt. En dan vervolgens kun je verder gaan door te zeggen dat er wel een heel negatief woord voor is 'pedofiel'. Je moet uiteraard nog wel altijd erg uitkijken aan wie je het verteld en naar mijn idee ook alleen aan mensen die je wat langer kennen. Maar dat je het dan kan vertellen ben ik al wel van overtuigd.

Zo heeft die vriend van mij het inderdaad ook gebracht al heeft hij bij mij wel duidelijk erbij gezegd dat hij seksueel ook gevoelens heeft voor jongens.
Daar heb ik totaal geen moeite mee zo lang hij het maar niet in de praktijk brengt want de leeftijd waar op hij valt is daar gewoon te jong voor (onder de 11 jaar) Hij heeft het goed onder kontrolle zegt hij en daar vertrouw ik veder 100% op

Tuurlijk ik vind ook dat je erbij moet vertellen dat je je sexueel aangetrokken voelt. Maar bij mij zijn die sexuele gevoelens misschien 5% van het geheel wat ik voor jongens voel. Dus voor mij is dat ook niet de hoofdzaak. Daarom kan ik ook rustig eerst al die andere dingen zeggen en als laatste pas dat je daar ook sexuele gevoelens bij hebt. Als je aan iemand duidelijk uitlegt hoe het in elkaar zit dan zullen volgens mij velen het wel begrijpen denk ik. Maar goed zoals ik al zei je moet wel altijd voorzichtig blijven. Al heb ik wel steeds meer het gevoel dat wat anderen er eventueel van denken toch echt hun probleem is. Als ik maar weet hoe het werkelijk zit. Wil niet zeggen dat ik de behoefte heb om het aan iedereen te vertellen hoor. Ik heb zoiets, ik moet er zelf bij gebaat zijn om het een ander te vertellen. En je moet voor jezelf uiteraard ook nagaan of die persoon aan wie je het verteld wel om kan gaan met zo'n geheim. Je zadeld wel iemand op met een geheim waar hij of zij eigenlijk met maar heel weinig mensen over kan praten.

JP schreef:

Tuurlijk ik vind ook dat je erbij moet vertellen dat je je sexueel aangetrokken voelt. Maar bij mij zijn die sexuele gevoelens misschien 5% van het geheel wat ik voor jongens voel. Dus voor mij is dat ook niet de hoofdzaak. Daarom kan ik ook rustig eerst al die andere dingen zeggen en als laatste pas dat je daar ook sexuele gevoelens bij hebt. Als je aan iemand duidelijk uitlegt hoe het in elkaar zit dan zullen volgens mij velen het wel begrijpen denk ik. Maar goed zoals ik al zei je moet wel altijd voorzichtig blijven. Al heb ik wel steeds meer het gevoel dat wat anderen er eventueel van denken toch echt hun probleem is. Als ik maar weet hoe het werkelijk zit. Wil niet zeggen dat ik de behoefte heb om het aan iedereen te vertellen hoor. Ik heb zoiets, ik moet er zelf bij gebaat zijn om het een ander te vertellen. En je moet voor jezelf uiteraard ook nagaan of die persoon aan wie je het verteld wel om kan gaan met zo'n geheim. Je zadeld wel iemand op met een geheim waar hij of zij eigenlijk met maar heel weinig mensen over kan praten.

Zeg maar gerust helemaal niemand alles wat deze vriend bij mij neer dump aan gevoelens kan ik veder niet kwijt omdat er veder helemaal niemand is die ik vertrouw bovendien wil hij zelf niet dat andere mensen het weten omdat ook hij niemand vertrouwt. Geloof me dat was in het begin wel even moeilijk want ik ging uren daarna nog veder met brainstormen. Nu kan ik wat hij mij verteld in een hokje duwen en het deurtje dicht doen en dat komt er weer uit als hij weer bij me komt met andere of nieuwe verhalen/gevoelens

Dat heb ik dus hetzelfde gehad richting mijn broer en schoonzus. Die hebben het er even heel moeilijk mee gehad. Ook omdat ze er dus met niemand (op mijn ouders na dan) er over kunnen praten. Nu gaat het gelukkig een stuk beter. Maar goed ik ken ook iemand die het dus wel heel snel aan iemand verteld en hij zegt dat dit eigenlijk altijd wel goed gaat. Het kan dus wel. Moet er wel bij zeggen dat dit iemand is die al wel een keer veroordeeld is, dus hij staat er dan wel wat anders in. Hij heeft minder te verliezen zeg maar.

JP schreef:

Dat heb ik dus hetzelfde gehad richting mijn broer en schoonzus. Die hebben het er even heel moeilijk mee gehad. Ook omdat ze er dus met niemand (op mijn ouders na dan) er over kunnen praten. Nu gaat het gelukkig een stuk beter. Maar goed ik ken ook iemand die het dus wel heel snel aan iemand verteld en hij zegt dat dit eigenlijk altijd wel goed gaat. Het kan dus wel. Moet er wel bij zeggen dat dit iemand is die al wel een keer veroordeeld is, dus hij staat er dan wel wat anders in. Hij heeft minder te verliezen zeg maar.

Je zou juist denken dat iemand die al veroordeeld is juist voorzichtig is met het naar buiten brengen van zijn gevoelens. Of zegt hij er niet bij dat ie al heeft gezeten ?. Je bent dan namelijk al over de grens gegaan veel mensen zullen daar denk ik veel moeite mee hebben.

Als ik heel eerlijk ben ik ook ik heb en paar jaar geleden iemand de rug toe gekeerd die lange tijd heeft vast gezeten voor misbruik van jonge jongens en het bezit van een berg kinderporno. Nu is het zo dat ik bij deze man als kind zelf ook over de vloer kwam en daar ook wel eens bleef slapen met mij is toen der tijd niks gebeurd behalve dan dat hij graag de douche in kwam als ik onder de douche stond maar toch heeft het er best wel ingehakt dat hij andere jongens misbruikte en dit gewoon in de zelfde kamer en bed waar ik ook sliep.

Weet je een moordenaar of een verkrachter zal ook niet altijd weer in de fout gaan. Soms moet er iets in een leven gebeuren om in te zien dat je fout bent geweest. Die man die ik heb ontmoet kan zich ook niet voorstellen ooit weer in de fout te gaan. Vergeving is hierbij ook een hele belangrijke factor.

Nog even iets anders. Vandaag heb ik het verteld in een groep waar ik nu enige tijd bij zit. Ik heb hier op het forum al eens over verteld. Dat is die training van herstel van je indentiteit. Gaat er ook om dat je open kunt zijn in die groep en dat er onderling vertrouwen is dat je mekaar ook alles mag vertellen en dat het binnen de groep blijft. Als dat vertrouwen er ook niet is dan kun je ook niet alles vertellen. Nu weten in 1 keer zes mensen meer het van mij. En ik had nu ook zoiets van het kan me ook niet zoveel schelen wat de reactie zal zijn. Ik ben mezelf en ik mag er zijn zoals ik ben. Gelukkig werd er heel goed gereageerd en je ziet ook direct dat andere mensen zich veel meer open stellen. Ik bedoel als ik dit durf te vertellen dan durven andere mensen hun problemen en geheimen ook sneller te vertellen. Werkt erg goed.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.