Samenvatting universele verklaring van de rechten van het kind

Elk kind moet aanspraak kunnen maken op deze rechten:

  • liefde en begrip

  • gezonde voeding en medische verzorging

  • kosteloos onderwijs

  • spel en ontspanning

  • een identiteit en een nationaliteit

  • bijzondere zorgen als het tekort komt

  • eerste hulp bij rampsituaties

  • volwaardig lid van de maatschappij te zijn en om bijzondere vaardigheden te kunnen ontwikkelen

  • om op te groeien in een geest van vredelievendheid en "universele broederschap van mensen"