Stop it Now! hulplijn

Beste gebruikers van pedofilie.nl,

Wellicht heb je in het nieuws al iets voorbij zien komen over Stop it Now! Nederland, of heb je gezien dat we op dit forum een aantal berichten hebben geplaatst. Tijd om ons eerst netjes voor te stellen.

Wij zijn het team van Stop it Now! Dit is een volledig anonieme hulplijn die sinds april van 2012 bestaat. De hulplijn richt zich speciaal op mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of tot kinderporno. Ook bieden we steun aan mensen in hun omgeving, wanneer die informatie willen of zorgen hebben.

Stop it Now! is een hulplijn, dus bedoeld voor mensen die een probleem ervaren. Dit kan zijn: “Ik ervaar een probleem omdat ik denk dat ik in mijn omgang met kinderen te ver ben gegaan”, “Ik merk dat ik seksuele gevoelens voor kinderen heb en weet niet wat ik daarmee aan moet”, “Ik vind het lastig om te stoppen met kijken naar kinderporno en ben bang dat ik met justitie in aanraking zou kunnen komen”. Maar het kan natuurlijk ook gaan om andere vragen.

De hulplijn is anoniem en kosteloos, de medewerkers zien geen gegevens van de bellers en er wordt niet gevraagd naar naam of adres. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.

Het bandje wat bellers horen voordat men een medewerk(st)er van de Stop it Now hulplijn aan de lijn krijgt bevat naast informatie over de hulplijn ook de volgende tekst: “Als wij ernstige vermoedens hebben dat een kind in direct gevaar is of is geweest zijn we wettelijk verplicht daarvan melding te maken aan de bevoegde instanties”.
Iedere beroepskracht die individuele cliënten hulp, zorg, steun of een andere vorm van begeleiding biedt, heeft een beroepsgeheim. Iedere burger (ook de beroepsgroep die hier boven is beschreven) is echter verplicht melding bij politie te doen als zij het vermoeden hebben dat er sprake is van een ernstig misdrijf. Vandaar dat wij verplicht worden de bellers hiervan op de hoogte te stellen. Het blijft een anonieme hulplijn, dus wij weten zoveel als dat de beller zelf vertelt.

Ook op dit forum bieden wij de mogelijkheid om ons vragen te stellen, dit kan via de gele envelop links van onze gebruikersnaam. Soms zullen wij zelf actief van ons laten horen. We hopen dat deze inbreng op prijs wordt gesteld en een meerwaarde biedt op dit forum.

Met vriendelijke groet,

Stop it Now! Nederland

(Moderator note - Gebruiker is bij ons bekend en geverifieerd; dit is daadwerkelijk Stop it Now --Gabriël, Teamlid Pedofilie.nl)

Reacties

De inbreng van Stop-It-Now wordt zeker op prijs gesteld. Ik ben blij dat dit initiatief eindelijk handen en voeten begint te krijgen.

Mij is een jaar of 5 geleden gevraagd wat ik er van zou vinden als er een dergelijke hulplijn zou komen. Ik heb toen gezegd dat ik het een goed initiatief vond, maar dat het bellen van een hulplijn en daarbij iemand echt aan de lijn krijgen een drempel is ten opzichte van anoniem je verhaal doen via het Internet.

Destijds heb ik een aantal voorstellen op papier gezet voor anoniem hulp via internet en heb toen ook gewezen naar dit forum. Ik heb toen aangegeven dat het forum van Pedofilie.nl in steeds meer mate een rol lijkt te vervullen die eigenlijk door professionele hulpverlening vervult dient te worden. Op pedofilie.nl zijn verder alleen maar vrijwilligers die hun best doen om zoveel mogelijk hulp en advies te geven over pedofilie en alles wat er mee te maken heeft. Ben daarom erg blij dat er nu bij jullie ruimte is gevonden om ook hulpverlening via dit forum aan te bieden.

Het voordeel van een forum is dat een advies ook gelezen wordt door mensen die alleen maar meekijken, zelf nooit iets zouden durven posten, maar wellicht toch zaken bij zichzelf herkennen.

Ik snap dat het met mankracht te maken heeft, maar ik hoop dat het team van Stop-it-Now meer ruimte krijgt om ook via dit forum adviezen te geven. Het feit dat jullie nu ook de mogelijkheid om contact op te nemen via email hebben ingeschakeld belooft veel goeds.

Succes & Groet,
Psoof.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.