Stop it Now! hulplijn

Beste gebruikers van pedofilie.nl,

Wellicht heb je in het nieuws al iets voorbij zien komen over Stop it Now! Nederland, of heb je gezien dat we op dit forum een aantal berichten hebben geplaatst. Tijd om ons eerst netjes voor te stellen.

Wij zijn het team van Stop it Now! Dit is een volledig anonieme hulplijn die sinds april van 2012 bestaat. De hulplijn richt zich speciaal op mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of tot kinderporno. Ook bieden we steun aan mensen in hun omgeving, wanneer die informatie willen of zorgen hebben.

Stop it Now! is een hulplijn, dus bedoeld voor mensen die een probleem ervaren. Dit kan zijn: “Ik ervaar een probleem omdat ik denk dat ik in mijn omgang met kinderen te ver ben gegaan”, “Ik merk dat ik seksuele gevoelens voor kinderen heb en weet niet wat ik daarmee aan moet”, “Ik vind het lastig om te stoppen met kijken naar kinderporno en ben bang dat ik met justitie in aanraking zou kunnen komen”. Maar het kan natuurlijk ook gaan om andere vragen.

De hulplijn is anoniem en kosteloos, de medewerkers zien geen gegevens van de bellers en er wordt niet gevraagd naar naam of adres. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.

Het bandje wat bellers horen voordat men een medewerk(st)er van de Stop it Now hulplijn aan de lijn krijgt bevat naast informatie over de hulplijn ook de volgende tekst: “Als wij ernstige vermoedens hebben dat een kind in direct gevaar is of is geweest zijn we wettelijk verplicht daarvan melding te maken aan de bevoegde instanties”.
Iedere beroepskracht die individuele cliënten hulp, zorg, steun of een andere vorm van begeleiding biedt, heeft een beroepsgeheim. Iedere burger (ook de beroepsgroep die hier boven is beschreven) is echter verplicht melding bij politie te doen als zij het vermoeden hebben dat er sprake is van een ernstig misdrijf. Vandaar dat wij verplicht worden de bellers hiervan op de hoogte te stellen. Het blijft een anonieme hulplijn, dus wij weten zoveel als dat de beller zelf vertelt.

Ook op dit forum bieden wij de mogelijkheid om ons vragen te stellen, dit kan via de gele envelop links van onze gebruikersnaam. Soms zullen wij zelf actief van ons laten horen. We hopen dat deze inbreng op prijs wordt gesteld en een meerwaarde biedt op dit forum.

Met vriendelijke groet,

Stop it Now! Nederland

(Moderator note - Gebruiker is bij ons bekend en geverifieerd; dit is daadwerkelijk Stop it Now --Gabriël, Teamlid Pedofilie.nl)