Het internet als pedoparadijs

Het internet als pedoparadijs

Het internet. Een godswonder natuurlijk, maar wel een met een bijzonder duistere kant. Foto’s van naar schatting een miljoen kinderen zullen voor eeuwig het net over gaan en door pedofielen met verzamelwoede worden uitgewisseld. Pedofielen bovendien, met een nooit verzadigde drang naar steeds weer nieuwe slachtoffers. Planet sprak met verschillende zedenrechercheurs over hun werk en die andere wereld. Maak kennis met het eerste deel van de serie: ‘Kinderporno op internet’.

Aan de muur hangt een poster die een duinweggetje en een verkeersbord toont. Op de achtergrond wandelen een man en kind innig omarmd. ‘De wet kent grenzen, de liefde niet’ zegt de poster. Je zou het bijna vergeten, maar in de jaren zeventig was er dus echt een werkgroep Pedofilie bij de NVSH. De Rotterdamse afdeling daarvan bestaat nog steeds, een deel is overgestapt naar de welbekende Stichting Martijn. Rechercheur Chris Groeneveld van het ‘Team kinderporno & pedoseksuele delicten’ van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) kijkt naar de wand in zijn kantoor en lacht. “Voor proces verbalen gebruiken we nu datzelfde verkeersbord als logo, maar dan wel met een dikke rode streep er doorheen; een verbodbord dus.”

Obscure winkeltjes
Dat het aantal pedofielen in de wereld is gestegen door de komst van internet, acht zijn collega Eric Kuijl niet waarschijnlijk. “Maar met het aantal mensen dat een internetaansluiting heeft, zien we wel het aantal zaken toenemen. Daders die vier jaar geleden zijn gepakt, kom ik nu wéér tegen. Vroeger moesten ze naar obscure winkeltjes, nu komen ze vrij en kunnen ze geen weerstand bieden aan de computer in de hoek.” Chris Groeneveld: “Sommigen kunnen zich zelfs in de gevangenis al niet meer inhouden. Eens een dief altijd een dief gaat misschien niet op, eens een pedofiel altijd een pedofiel naar mijn mening wel.”

Het speciale opsporingsteam waar Groeneveld deel van uit maakt telt vijf leden. Tien te weinig, vinden hij en zijn collega’s Tom Erents en Eric Kuijl. Als ze zouden willen zouden ze 24 uur per dag, 7 dagen per week zoet kunnen zijn met het natrekken van meldingen van kinderporno op internet. Aan zelf actief speuren komen ze al helemaal niet toe.

Internet is laagdrempelig, het leggen van contact met andere pedofielen daardoor ook. En, mensen wanen zich er anoniem. Zo was er een Engelse student geneeskunde die samenwoonde met zijn vriendin en ’s nachts urenlang achter zijn computer zat. Hij voelde zich dan in een ‘wonderwereld’. Toen de politie op de stoep stond werd hij, zo vertelde hij, in één klap teruggesleurd in de echte wereld.

Internet is hét ideale medium om snel kinderporno te vinden en te verspreiden. In het begin gebeurde dat vooral via nieuwsgroepen, tegenwoordig zijn MSN Groups en peer-to-peer systemen als Kazaa favoriet.

Ouderwetse verspreiding komt ook nog voor, maar niet voor niks vooral onder de ‘oude pedo’s’. Vaak worden bij huiszoekingen naar aanleiding van verdacht gedrag op internet wel videobanden en boekjes aangetroffen. Die veelal ook op internet te vinden zijn overigens; pedofielen hebben zo’n behoefte aan het uitbreiden van hun verzamelingen dat betamax filmpjes gedigitaliseerd worden en boekjes uit de jaren zeventig ingescand.

Extremere vormen
Dankzij de opkomst van ADSL en Kabel neemt ook het aantal films toe, soms van meer dan een uur. Kuijl: “Vroeger moest je video’s bestellen en in het geniep ophalen of thuis laten bezorgen, nu download je ze.” De toename in het gebruik van digitale camera’s, webcams en scanners heeft ook zijn effect op de aard van de kinderporno. Het ‘live’ misbruiken van kinderen is door de komst van de webcam een nieuw fenomeen, waarbij pedofielen van over de hele wereld ‘instructies’ intikken voor de pedofiel die deze vervolgens met het slachtoffer uitvoert.

Kinderpornografie is volgens de wet ‘iedere afbeelding van een seksuele gedraging waarbij een persoon is betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.’ Je bent strafbaar zodra je het verspreidt, tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in voorraad hebt. Dat geldt tegenwoordig ook voor digitale of gemanipuleerde afbeeldingen waar geen daadwerkelijk misbruik aan te pas is gekomen. De reden: ook die plaatjes schaden de integriteit van het afgebeelde kind. Voor die aanpassing in de wet was er eens een Nederlandse leraar die alle kinderen op de klassenfoto voorzag van naakte lijfjes en dat op internet zette. Hij ging vrijuit.

Het Meldpunt Kinderporno spreekt in zijn jaarverslag 2003 over aangeboden kinderporno die ‘steeds extremere vormen aanneemt’ en pleit voor ‘nader (wetenschappelijk) onderzoek naar dit fenomeen’. Ook het KLPD heeft die tendens waargenomen. Groeneveld: “Toen ik hier in 1999 begon, trof ik hooguit zes series aan van misbruik van baby’s. Nu zijn het er zestig.” Zo is er het filmpje waarin een baby wordt misbruikt, met geluid en al, dat blijft opduiken en de rechercheurs doet gruwen. “Je ziet duidelijk een verschuiving naar jongere kinderen en harder materiaal; tegenwoordig komen we ook dieren en SM tegen.”

Omvang
Hoeveel pedofielen zich in Nederland bezig houden met kinderporno is onbekend. Er is geen centrale registratie en dus vallen er geen exacte cijfers te geven. Binnen de registratie van zedenmisdrijven wordt geen onderscheid gemaakt tussen criminaliteit met of zonder internet.

Op andere manieren valt wel een indicatie te geven. Zo kreeg het Meldpunt Kinderporno in 2003 5.999 klachten binnen over kinderporno op binnen- en buitenlandse sites, 3.914 aangiftes werden doorgespeeld aan het KLPD en buitenlandse meldpunten. Het speciale team van het KLPD boog zich in 2003 uiteindelijk over 272 zaken die te maken hadden met kinderporno op internet met een link naar Nederland.

Maar met de ontwikkelingen van internet zijn ook de pedofielen slimmer geworden. Ze vinden steeds weer nieuwe en snellere manieren om ongemerkt afbeeldingen uit te wisselen. Pedofielen die dankzij kennis van IT de politie te slim af zijn, door bijvoorbeeld gesloten chatsystemen te ontwerpen, staan in hoog aanzien binnen de scene. Er kan dus gerust worden aangenomen dat de werkelijke cijfers veel hoger liggen.

Groeneveld kent als ‘de man van de landelijke database’ inmiddels zo’n beetje alle foto’s die wereldwijd over het internet rouleren en hij kan er redelijk stoïcijns over vertellen. “Maar”, zegt hij, “toen ik hier vijf jaar geleden begon ben ik me wezenloos geschrokken van de omvang. Er zijn wereldwijd zó gigantisch veel mensen mee bezig.

Och als ik het zo lees lijkt het wel of ik een nooit verzadigde drang naar steeds weer nieuwe slachtoffers heb.
Oja en eens een pedo altijd een pedo he (ach dat klopt in mijn geval denk ik wel, alleen weet ik niet wat ze hier mee willen zeggen)!
He, ik leer mezelf steeds beter kennen nu, ik heb namelijk ook een behoefte aan het uitbreiden van mijn verzamelingen dat betamax filmpjes gedigitaliseerd worden en boekjes uit de jaren zeventig ingescand.
En ik misbruik natuurlijk kinderen, maar wel met de hulp van mijn pedovriendjes over de hele wereld die ik natuurlijk ook help met hints.
Olé ik ben slimmer geworden door het internet. Ik vind namelijk steeds weer nieuwe en snellere manieren om ingemerkt afbeeldingen uit te wisselen. Door mijn kennis van IT(nouja dat dank ik vast af van mijn pedofiele vriendjes) de politie te slim af zijn, doordat ik bijvoorbeeld gesloten chatsystemen ontwerp.

-http://www.planet.nl/planet/show/id=1146881/contentid=513215/sc=76f224

Reacties

Enja hoor de onzin gaat verder op planet
-http://www.planet.nl/planet/show/id=1146881/contentid=513395/sc=f98b8a

De pedofiel en zijn idool

Naar aanleiding van de grootschalige politieactie tegen kinderporno brengt Planet de serie ‘Kinderporno op internet’. In dit deel aandacht voor de pedofiel en zijn slachtoffer.

Dat was wel even schrikken. Rechercheur Chris Groeneveld van het ‘Team kinderporno & pedoseksuele delicten’ van het KLPD besloot vorig jaar eens rond te vragen bij de regiokorpsen hoe vaak zij zaken tegenkwamen waarbij kinderen via internet werden ‘gelokt’ en vervolgens misbruikt. In drie maanden tijd bleek 28 keer aangifte van misbruik te zijn gedaan.

Pedofielen (‘Pedofilie is een als problematisch ervaren oncontroleerbare neiging tot seks met kinderen en het feitelijk aangaan van deze contacten’, aldus de psychiatrie) hebben het internet ontdekt, en niet langer alleen om hun verzamelingen plaatjes uit te breiden of contact met elkaar te onderhouden, maar ook om kinderen te ontmoeten. Ze hangen rond op chats die op kinderen gericht zijn en doen zich voor als jonge jongens. Ze zijn bezig met het zogenoemde hawking, het ‘vangen van slachtoffers’.

Na het hawking begint het grooming; het ver- en misleiden. Doelwit zijn meisjes tussen de 13 en 15 die verleid kunnen worden tot een ontmoeting. De pedofielen pakken het slim aan; het begint met chatten, dan volgt contact via de mobiele telefoon en tot slot is er de ‘live date’. Niet zelden zijn de meisjes tegen die tijd verliefd geworden op de internetidentiteit van de dader. Als de leuke jongen dan een man van veertig blijkt te zijn moet die niet zelden dreigementen gebruiken om alsnog zijn zin te krijgen.

In de VS zijn op deze wijze al kinderen vermoord, in Nederland gelukkig niet. Nog niet, benadrukt Groeneveld: “Deze zaken hebben hoge prioriteit, omdat die kinderen wezenlijk gevaar lopen.” Alertheid is geboden omdat in de VS de tendens zichtbaar is dat het ‘grooming-proces’ steeds sneller gaat. Duurde het eerst een jaar voordat de eerste ontmoeting plaatsvond, nu is dat soms maar drie weken. Groeneveld: “Ouders zijn vaak blij dat hun kind veilig op zolder zit te internetten en niet op die gevaarlijke straat rondzwerft, maar het risico zou wel eens andersom kunnen zijn.”

Uit de bosjes
De kinderen die via internet ten prooi vallen aan pedofielen blijken vaak op dat moment ook andere problemen te hebben; ruzies binnen het gezin, echtscheidingen, overlijden van een van de ouders, moeilijkheden op school en ga zo maar door. In die kwetsbaarheid vallen ze voor de aandacht van een vreemde. Het is een nieuwe groep slachtoffers.

De dader van pedoseksuele misdrijven is in verreweg de meeste gevallen (meer dan 80 procent) afkomstig uit de directe omgeving van het kind. Een derde van de misbruikers is de vader of vaderfiguur. Ook op afbeeldingen van kinderporno doen kinder-, studeer- of huiskamer vermoeden dat het vaak om incest gaat. Hét type dader waar ouders slapeloze nachten over hebben, de ‘uit de bosjes springende kinderverkrachter’, is uiterst zeldzaam. Alertheid op de directe kring; vaders van vriendinnetjes, ooms, sportinstructeurs en buurmannen is stukken reëler.

De grote angst voor de onbekende verkrachter is overigens wel begrijpelijk, omdat er door dergelijke daders vaak geweld wordt gebruikt. Dit zijn vaak psychopaten die veel meer seksuele stoornissen hebben en vanuit een impuls handelen, ze hoeven niet persé pedofiel te zijn maar ‘grijpen wat voor handen is’. Ernstig fysiek letsel bij kinderen die door bekenden worden misbruikt komt juist zelden voor. De psychische schade is uiteraard wel groot, zeker omdat het misbruik vaak langer dan een jaar voortduurt en daarbij wordt ingespeeld op het schuldgevoel van het slachtoffer.

Obsessie
Pedofielen op internet zijn er in alle soorten en maten. Soms leiden ze een geïsoleerd bestaan, soms kruipen ze stiekem achter hun computer als hun vriendin slaapt. Soms zijn ze individualistisch bezig, soms maken ze deel uit van een club of netwerk. Eén ding hebben ze gemeen: hun psyche wordt gekenmerkt door een grote mate van obsessief gedrag ten aanzien van seks met kinderen. Die obsessie uit zich vaak in een verzamelwoede. Kinderporno bestaat vaak uit een serie plaatjes; de eerste toont het aangeklede kind, de laatste het daadwerkelijke misbruik. Zoals postzegelverzamelaars hun verzameling compleet willen hebben, zo willen pedofielen dat ook. Van ingescande plaatjes uit de jaren zeventig tot ‘verse foto’s’ die gisteren zijn genomen.

Over pedofielen die zich met kinderporno bezighouden is nog lang niet genoeg bekend. Veel van de kenmerken van ‘gewone’ pedofielen zijn wel door te trekken: het gaat bijna altijd om mannen (vrouwelijke pedofielen zijn uiterst zeldzaam), meestal blank, veelal hebben ze een Nederlandse etnische achtergrond en vaak functioneren ze ook op andere gebieden niet normaal in de maatschappij (zo heeft bijna de helft van de pedoseksuele delinquenten geen betaalde baan). Over het algemeen valt te zeggen dat mannen die vallen op jongens, meer slachtoffers maken en na een straf sneller opnieuw de fout in gaan, dan mannen die op meisjes vallen.

Ook valt de voorzichtige conclusie te trekken dat hoe jonger de kinderen op de verzamelde foto’s zijn, hoe groter de kans dat de verzamelaar ook zelf misbruikt of gaat misbruiken. Je zou kunnen zeggen dat iemand die opgewonden raakt van een baby die verkracht wordt een groter gevaar voor de samenleving vormt dan iemand die meisjes van dertien opwindend vindt.

Glijdende schaal
Opvallend is dat Groeneveld en zijn collega’s van het KLPD in hun taalgebruik geen onderscheid maken tussen pedoseksuelen en pedofielen. Dat komt, zegt Groeneveld, omdat ‘dat wat bij softdrugsgebruikers niet geldt, bij pedofielen wel opgaat’. Het verhaal van de glijdende schaal dus. “Ze denken aan seks met kinderen, fantaseren over seks met kinderen, masturberen op seks met kinderen. Zijn voortdurend bezig met die plaatjes. Klassieke conditionering heet het in de psychologie, inprenting; we weten dat na verloop van tijd een aantal van hen ook zelf gaat misbruiken.”

Hiërarchie
In de BBC documentaire ‘Wonderland’ over het gelijknamige internationale kinderpornonetwerk komt een pedofiel aan het woord die vol enthousiasme vertelt over zijn passie; het uitwisselen en verzamelen van afbeeldingen. Hij lijkt oprecht gelukkig als hij spreekt over de vrienden die hij nooit had en nu, dankzij kinderporno, wel.

Uit de documentaire blijkt ook dat pedofielen hun slachtoffers op een bizarre manier adoreren. Een van hen vertelt trots hoe hij bij ouders, zelf pedofiel blijkbaar, thuis mocht komen en op hun bed zijn arm om ‘haar’, de dochter, heen mocht slaan. Met kleren aan, het bleef allemaal keurig, en de man sprak erover alsof hij naast een Hollywoodster op bed had mogen zitten.

“Er is een sterke hiërarchie onder pedofielen”, zegt ook Groeneveld. “Het misbruik zelf gebeurt vaak individueel, maar als ze daarvan foto’s maken en die delen met andere pedofielen verkrijgen ze status.” Uit Zweden is een systeem bekend waarin pedofielen sterren en daarmee privileges konden verdienen. Elk systeem werkt anders, maar de hiërarchische structuur is overal ter wereld hetzelfde en elke pedofiel kent hem. Wie zijn eigen kind misbruikt, zéker als dat op bestelling gebeurt, staat bovenaan. Velen dromen van een eigen kind, het zijn er echter maar weinig die dat ‘voor elkaar’ krijgen. Wie dat wel lukt is - in de psyche van de pedofiel - een held.

De pedofielen pakken het slim aan; het begint met chatten, dan volgt contact via de mobiele telefoon en tot slot is er de ‘live date’. Niet zelden zijn de meisjes tegen die tijd verliefd geworden op de internetidentiteit van de dader. Als de leuke jongen dan een man van veertig blijkt te zijn moet die niet zelden dreigementen gebruiken om alsnog zijn zin te krijgen.

[...]

De dader van pedoseksuele misdrijven is in verreweg de meeste gevallen (meer dan 80 procent) afkomstig uit de directe omgeving van het kind. Een derde van de misbruikers is de vader of vaderfiguur. Ook op afbeeldingen van kinderporno doen kinder-, studeer- of huiskamer vermoeden dat het vaak om incest gaat.

Wat een gelul... Wat is het nou, moeten alle paniekerige ouders bang zijn voor enge mannen in chatrooms, of voor vaderfiguren in de nabije omgeving? Ik houd maar op met het lezen van dit artikel want het is één aaneenschakeling van onzin, vooroordelen en generalisaties...

Goed bezig Planet Internet! Lekker de samenleving polariseren, lekker de mensen bangmaken met sensatiemedia! Zo komen we er wel!

Hier kan ik nou niet tegen he...

Het soort mensen wat ze hier beschrijven bestaat echt wel, daar twijfel ik niet aan. De gruwelijke dingen die hier staan gebeuren ook wel. En ja, de kinderen zijn daar de dupe van en dit moet keihard aangepakt worden.

Je moet je alleen niet zo aangesproken voelen en dat weet je zelf ook wel. Als men het over pedofielen heeft bedoelen ze mensen die zich inderdaad met dat soort dingen bezig houden. Mensen met een 'pedofiele geaardheid' zoals jij en ik dat definieren hebben nog geen benaming. Wij zijn geen homo, hetero, pedo of wat dan ook. Wij zijn naamloos, wij vallen buiten het denkraam van "de grote massa", dus wij bestaan niet.

Jilles

--
The problem with people is that they're only human...

Het gaat me eigenlijk gewoon om de hele inhoud die van geen kant klopt. De schrijven schrijft alsof hij de waarheid in pacht heeft en doet alsof hij er alles van afweet en de expert erin is. Hij pakt een aantal situaties en daaruit trekt hij conclussies uit hoe het echt zit. Ik vermoed dat er meer misbruikers en kinderpornodownloaders rondlopen die ze nog nooit gepakt hebben dan dat ze wel gepakt hebben. Ik denk dat ze gewoon de makkelijker te pakken mensen te pakken hebben, waaraan je zo kan zien dat ze verhandelen. Denk hierbij aan creditcardnummers, downloaden via Kaazaa, downloaden via andere makkelijk te vinden nieuwsgroepen. Terwijl er gewoon veel minder risico-vollere en slimmere manieren om het uit te wisselen door elkaar te kennen en zo via msn, eigenlijk gewoon via cd'tjes uitwisselen, in een achterkamer op een site/forum/weblog of op andere manieren die jezelf ook zo kan bedenken (als je enkel weet dat de Nederlandse politie en ik geloof de belgische politie ook niet mag uitdagen en in elk geval geen criminele activiteiten mag uitvoeren). Met dat als feit blijf je anoniem en voorzichtig met wetovertredende activiteiten tot de ander dit gedaan heeft. Er wordt heel makkelijk gepraat over een groep op een manier alsof ze weten hoe het in elkaar zit, terwijl ze de hele groep die waarschijnlijk wel ietsje slimmer gemiddeld te werk amper in het zicht hebben, misschien dat ze wel eens een enkeling te pakken krijgen, maar ik denk dat de overhand van die figuren zijn die zichzelf te veel hebben laten meeslepen of/en niet goed nagedacht bij het verzamelen van de KP.

Hetzelfde met die uitzending van Zembla. Daar praatte ze ook al alsof alle KPdownloaders zo zijn, terwijl het onderzoek gedaan werd met klantjes van de Waag. Mij lijken dat soort klantjes extremer dan de gemiddelde KPdownloader, maar ik kan me vergissen, maar ik dacht dat je niet zomaar bij de Waag uit kwam.

Ik baal gewoon van dat soort kortzinnige bangmakerij-achtige nieuwsteksten die wel iets van waarheid geven, maar de spijker niet helemaal op zijn kop slaat. De hele tijd krijg je van die berichten en het ene bericht voegt vaak niks toe aan het vorige bericht.

Ik baal gewoon van dat soort kortzinnige bangmakerij-achtige nieuwsteksten die wel iets van waarheid geven, maar de spijker niet helemaal op zijn kop slaat. De hele tijd krijg je van die berichten en het ene bericht voegt vaak niks toe aan het vorige bericht.

Klopt, het is ook gewoon wat populistisch geblaat vaak. Ik kan me niet voorstellen dat 'men' niet doorheeft dat er ook mensen zijn die wel weten hoe het internet in elkaar steekt zeg maar, en die gaan echt niet op Yahoo of MSN die troep ruilen. Er zijn zoveel manieren om van alles en nogwat te doen op internet, maar daar valt denk ik moeilijk grip op te krijgen aangezien justitie dat ook allemaal niet kan bijhouden.

Punt is alleen dat het begrijpelijk moet zijn voor de kijkers en men er niet te veel tijd in kan steken, want die tijd hebben ze gewoon niet voor zo'n programma. En ja, dan krijg je inderdaad continu dezelfde ellende, aangezien ze iedere keer weer opnieuw (moeten) beginnen en niet te diep kunnen gaan.

Kortom, allemaal heel begrijpelijk, maar daardoor inderdaad niet minder irritant.

Jilles
--
The problem with people is that they're only human...

ik word echt ziek als ik deze verhalen lees,waneer begrijpt de mens nou eens dat al deze dingen gebeuren enkel en alleen omdat op sexgebied 'alles' moet kunnen??
kijk maar eens om je heen!,porno is een werelwijd verbreid verschijnsel en veel,heeel erg veel mensen vinden dat spannend en kijken er niet meer van op.
mannen met mannen,vrouwen met vrouwen,ja zelfs sex met dieren vinden sommige mensen opwindend.
homofilie word nu de gewoonste zaak van de wereld gevonden maar is het dat ook???
het meest gehoorde argument is;ze doen er toch niemand kwaad mee??
de wereld is 1 groot sodom en gomorra!
je kunt niet het ene goedkeuren en het andere afkeuren!
en ja,dat er mensen schade word berokkent door sex dat heeft dus alles te maken met onze cultuur ten aanzien van sex!
maar natuurlijk zullen mensen alleen datgene afkeuren wat niet in hun straatje past!
natuurlijk is het erg als een''pedofiel''(zo noem ik hem maar even)een kind tegen zijn of haar wil "misbruikt"maar begrijpt men nu niet dat dit gebeurt om maar 1 reden??
willen we dat dus in de toekomst uitbannen dan zal onze hele cultuur ten aanzien van sex moeten veranderen!
maar ik vrees dat dat niet zal gebeuren,ik denk eerder dat het alleen maar erger zal worden.
nu even over de "pedofiel",de meeste mensen denken bij dit woord aan iemand die een verschrikkelijk "beest"is die altijd op zoek is naar
slachtoffers.
ook noemen mensen dutroux een pedofiel.
maar weet men eigenlijk wel wat dat woord betekent??,ik zou zeggen,zoek het op!
nee,iemand die kinderen misbruikt,lastigvalt,manipuleert of iets dergelijks is geen pedofiel maar een dom iemand die alleen maar aan zichzelf denkt.
en juist ja!,ook de homo,lesbienne is even fout als ieder ander.
deze hele toestand over kindermisbruik,pedofilie,kinderporno komt slechts voort uit 1 ding!
begrijpt U het nu??
of heeft U nu nog steeds stront in uw ogen!??
sucses!!

ps. ik ben benieuwd of deze bijdrage geplaats zal worden!
zo niet zegt dat veel over de persoon die het moet goedkeuren.

jesus waar komt u vandaan de steentijd of zo we leven in 21 eeuw als dit geen taboe was dan was er ook niks aandehand geweest hetro mensen misbruiken elkaar ook je hoort vaak dat een man een vrouw van 30 misbruikt dit gebeurd gewoon op elk sexgebied snapt u dit niet dan zou ik zeggen kijk is terug in de griekse geschiendenis

dag!

Hmmm klinkt als een undercover.
Leuk zo'n verhaal wat denk je ermee te bereiken de hoop dat mensen reageren en zich inlaten met je idéén.
Undercover in nederland haha.
Je legt het er te dik bovenop hebben ze je dan niets geleerd op de politie school.
En kennis van IT laat me niet lachen man je hoeft helemaal geen kennis van IT te hebben gewoon goed lezen als je anoniem wil zijn.

Get a life.

Het gaat er hier niet om hoeveel mensen gepakt worden voor het downloaden van kinderporno maar over het feit dat kinderporno gruwelijk is. Heel fijn dat sommige mensen een manier hebben gevonden om anoniem de mishandeling van een baby te kunnen downloaden maar ik vind dat ziek, je moet met je poten (direct of indirect) van kleine kinderen afblijven. Je gaat mij niet vertellen dat kinder van een jaar of vier zelf kiezen voor een relatie met een volwassen iemand.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.