Virtuele kinderporno: Luguber, maar niet verwerpelijk?

U wilt er liever niet mee te maken hebben, u zou schrikken wanneer het op uw pad kwam. Virtuele kinderporno doet gevoelsmatig helemaal niets onder voor echte kinderporno, het zijn voor de meeste mensen afbeeldingen die je liever niet onder ogen krijgt. Maar waarom schrikt u zo van kinderporno?

Een pornografische afbeelding is een afbeelding waarin een of meerdere mensen expliciete seksuele handelingen verrichten. Bij kinderporno is dit niet anders; het betreft alleen wel minderjarige mensen. Minderjarige mensen en sex is een combinatie waar de meeste mensen liever niet aan denken; een taboe in de westerse samenleving. Daarom kan de associatie erg schokkend zijn voor de nietsvermoedende surfer die op het internet plots op kinderporno stuit.

De eigenlijke reden dat kinderpornografie verboden is is dat kinderen ook daadwerkelijk mee moeten werken aan het vervaardigen ervan. In de jaren ’70 gebeurde dit op redelijk grote schaal, en was het niet zeldzaam dat kinderen gedwongen werden om mee te werken. Deze situatie is natuurlijk nooit goed te praten. Daarom is het naar de mening van het team van Pedofilie.nl een goede zaak dat kinderpornografie met harde hand bestreden wordt. ZIe hierover ook het artikel van Thomas over kinderporno. Echter, kinderpornografie kan ook een voordeel hebben: Een persoon met pedoseksuele neigingen kan beter zijn lusten botvieren op een computerscherm of een paar foto’s dan op een echt kind. In die zin betekent meer kinderporno waarschijnlijk wel minder gevallen van seksueel misbruik van minderjarige jongens en meisjes.

Hier komt de virtuele kinderporno om de hoek kijken. Virtuele kinderporno is kinderporno die tot stand is gekomen door beeldmanipulatie. Een onschuldige afbeelding kan door (digitale) beeldbewerking veranderd worden in een afbeelding die voldoet aan de definitie van kinderporno. Hiervoor zijn dus in principe geen kinderen misbruikt. Ook in het geval dat er wel kinderen aan te pas komen zijn deze normaliter niet voor de afbeelding betrokken bij een seksuele of seksueel getinte handeling. Toch verliest het niet zijn functionaliteit. Klinkt vrij ideaal natuurlijk: Laat een computer even staan rekenen en voila! De pedoseksueel kan zijn lusten heerlijk botvieren op de beeldbuis van het wonder der moderne techniek. Toch zitten er ook nadelen verbonden aan virtuele kinderporno.

Het meest voor de hand liggende nadeel is natuurlijk het risico dat virtuele kinderporno vrij in omloop komt en dus overal met alle gemak te vinden is. Zou u het prettig vinden om als surfer om de haverklap geconfronteerd te worden met kinderlijk naakt? Of erger: als uw kinderen in hun ontdekkingstocht op het internet direct geconfronteerd worden met “bezige” leeftijdsgenootjes? Een ander nadeel is de oncontroleerbaarheid; binnen afzienbare tijd zullen onze computers in staat zijn virtuele kinderporno te produceren die niet van echt te onderscheiden is. Met andere woorden: Echte kinderporno is dan ook niet meer van virtueel te onderscheiden en dus valt niet meer te achterhalen of er sprake is van seksueel misbruik van kinderen. Tenslotte kan, aldus de motivering om virtuele kinderporno te verbieden, virtuele kinderporno worden misbruikt om kinderen te verleiden om sex te hebben.

Deze nadelen in overweging nemend kunnen we denk ik stellen dat het niet wenselijk is dat virtuele kinderporno toegelaten wordt. De nadelen van het toestaan wegen niet op tegen de potentiele winst op het gebied van wegconcurreren van conventionele kinderporno en bevredigen van behoeften van mensen met sterke pedoseksuele neigingen.

Volgens een nieuwe wet vallen alle afbeeldingen van pornografische aard met "schijnbare betrokkenheid" van een minderjarig persoon onder de noemer kinderporno. Daarmee is dus ook virtuele kinderporno verboden. De motivatie voor het aannemen van deze wet is dat het te moeilijk is om virtuele kinderporno van echte kinderporno te onderscheiden. Ook kunnen deze afbeeldingen volgens onze regering schade aanrichten aan degenen die ze onder ogen krijgen.

Zie ook:
Virtuele kinderporno volgens Femke Halsema
Wet virtuele kinderporno deugt niet