Seks met kinderen

21 antwoorden [Laatste bericht]

Seks met kinderen: waarom is het nu wel of niet verantwoord? We schrijven er hier regelmatig over, en toch blijft de discussie telkens terugkomen. Dit topic wordt vast ook weer een lange discussie zonder uitkomst. Tant pis...

Wat ik wilde laten zien is een citaat uit een artikel in NRC van 13 oktober j.l., een interview met Jules Mulder, die vorige week met pensioen is gegaan van zijn werk als directeur van de Waag:

„Een sporttrainer die ik heb behandeld, had tijdens kampen de jongens seksuele voorlichting gegeven in de praktijk, zoals hij dat noemde. Dat deed hij jarenlang. Uiteindelijk is hij gepakt. Hij vond dat er niets mis was met wat hij had gedaan. Het ging altijd vrijwillig, zei hij. De jongens konden er volgens hem gewoon mee stoppen. Hij zat in de Bijlmerbajes en elke zaterdag stond er een groepje jongens buiten naar hem te zwaaien. Later bleek dat van de 34 jongens een stuk of vier duidelijk beschadigd waren geraakt, later in hun leven. Aan de drank, stoppen met school. Dat had te maken met wat er gebeurd was. Toen deze man dat besefte, dacht hij: ik moet stoppen, want ik weet niet wie het zal schaden en wie niet.”

Dit zegt voor mij meer dan alle discussies die ik de laatste jaren over dit onderwerp voorbij heb zien komen.

Wat dééd die sporttrainer precies? Ging hij zelf uit de broek of niet? Betastte hij die jongens of niet?
Het vaag verbinden van de begrippen seks en kinderen is vandaag de dag al voldoende om van misbruik te spreken. Dat maakt ouders benauwd om zelf voorlichting te geven. Waarmee je van kwaad tot erger komt.

Niemand spreekt hier van misbruik behalve jij, Albert Smile Vooroordeeltje?

Wat zeur je nou over details? Daar gaat het helemaal niet om. Ik hoef je niet aan het handje te nemen en te vertellen wat het punt van het verhaal is, toch?

Jorge, je hoeft me niet aan het handje te nemen over het punt dat jij wilt maken. Een discussie over seks met kinderen hoort op deze site thuis. Maar neem me alsjeblieft aan het handje over de betekenis van seks met kinderen. Is dat penetratie? Iets anders dan? Wat is dan wel schadelijk en wat niet? Is alles wat ze seks met kinderen noemen schadelijk? Dan is seksuele voorlichting dat ook. Ja, ik hoor je al zeggen dat het daarvoor niet geldt. Wat maakt dan het verschil?

Waar de grens van het begrip seks met kinderen ligt of wat überhaupt de exacte betekenis van het woord seks weet ik net zo min als jij. Beide kan je ook niet weten, omdat er geen harde grenzen voor bestaan en er duizend-en-een definities zijn. Ik heb zelf absoluut niet de wens om die grens wel te trekken, want het gaat enkel om een begrip, dat ik in casu heb gebruikt om de handelingen van de man uit het citaat van Mulder te duiden. Kennelijk heb ik dat opgevat als seks met kinderen. Terecht? Ik denk het wel, maar misschien ook wel niet. Wat doet het ertoe?

Mag ik vragen waarom je behoefte hebt aan duiding van het begrip?

Jorge schreef:

Mag ik vragen waarom je behoefte hebt aan duiding van het begrip?

Ja.
Een sterk argument tegen seks met kinderen is dat je daarmee de kinderen opzadelt met een geheim. Ze voelen haarscherp aan dat ze er niet met hun ouders/opvoeders over kunnen praten, of ze dat nu willen of niet, als er een broek uit is gegaan. Dat op zich is al niet gezond voor hun ontwikkeling.
Ik erken de geldigheid van het argument. Maar ik word meteen geïntrigeerd door de vraag: waarom praten ze er niet over?
Omdat ze van hun ouders/opvoeders signalen hebben gekregen dat er niet over te praten valt.
Hm, kunnen die ouders/opvoeders dan geen eerlijke voorlichting geven?
Nee, helaas. Zelfs als je ervan overtuigd bent dat je 'gewoon' voorlichting geeft, kan toch achteraf blijken dat kinderen er schade van hebben opgelopen. Zo lees ik dat verhaal van Mulder: die sporttrainer was zich van geen kwaad bewust, maar kreeg achteraf toch spijt. Als maar ergens de begrippen seks en kinderen in één adem worden genoemd, dan gaan de alarmbellen al rinkelen. Blijf er maar uit de buurt, dan zit je aan de veilige kant. Ook als ouder/opvoeder. Wacht maar rustig af totdat de kinderen zelf met vragen komen, want dan zijn ze eraan toe.
Dat afwachten totdat kinderen zelf met vragen komen is kletskoek. Als je een kind op de fiets de straat op stuurt, dan wacht je toch ook niet rustig totdat het kind zelf met vragen over de verkeersregels komt? Het gevolg is dat kinderen er zelf ook niet tegen hun ouders/opvoeders over beginnen. Ik zuig dat niet uit mijn duim; ik heb dat zelf meegemaakt. Het creëert een sfeer waarin seksualiteit in het stiekeme wordt getrokken, geheimen geheim blijven.
Het geheim wordt groter en groter naarmate er meer handelingen onder seks worden geschaard. Het worden meer handelingen waar je niet over praat, waarover je geen vragen stelt, ook geen vragen om ze te specificeren. Dat bedoel ik met: van kwaad tot erger.

Ik ben het met je eens dat ouders meer, eerder en beter voorlichting aan hun kinderen moeten geven. Ik denk ook dat daarmee allerlei schade zou kunnen worden voorkomen. Volgens mij is de maatschappelijke tendens ook om veel pro actiever jeugd voor te lichten. Google "Sex in Class" van Goedele Liekens/Channel 4 en sta verstelt van de naïviteit! Smile

Dat is één ding. Maar denk je dat voorlichting over de verkeersregels van relaties, seks en alle risico's daar omheen de jeugd genoeg zou kunnen voorbereiden om hen eerdere met veel oudere partners in bed te laten duiken dan nu is toegestaan?

(ik ga weer even een tijdje weg uit dit topic...ik moet eigenlijk hele andere dingen broodnodig doen)

Gabriël schreef:

Maar denk je dat voorlichting over de verkeersregels van relaties, seks en alle risico's daar omheen de jeugd genoeg zou kunnen voorbereiden om hen eerdere met veel oudere partners in bed te laten duiken dan nu is toegestaan?

Dat denk ik niet en anders zou ik daar ook niet op uit zijn. Ik wil geen propaganda maken voor gefrunnik met kinderen. Ik maak alleen propaganda voor het beperken van de schade als het toch gebeurt. De schade die kinderen oplopen, daar hebben we het toch over?

Voel je niet aangevallen, ik haak alleen een beetje in op waar ik wat verder in het topic met Mark over praat. Daar ging het ook over het nut van voorlichting Smile

Het klopt wat je schrijft, dat ouders vaak medeverantwoordelijk zijn voor eventuele schade, in principe zonder het te weten. Dat is een gegeven, waar je rekening mee te houden hebt, en daarmee een deel van het risico waar je een kind aan blootstelt door seks met hem/haar te hebben. Wat die seks ook precies moge inhouden.

Wat jij natuurlijk wil weten is waar de grens ligt van handelingen die dit risico met zich meebrengen. Dat is een goede vraag waar ik geen algemeen antwoord op heb, behalve dat die grens volgens mij voor iedereen ergens anders ligt. Ik vind persoonlijk de grens zoals die in de wet staat best goed aansluiten bij wat je in de huidige samenleving wel en niet kan doen.

Er is momenteel niet genoeg onderzoek gedaan om definitief te kunnen zeggen of seksueel contact zelf wel of niet schadelijk is. Dat dwang, manipulatie, et cetera; in een relatie speelt is dat onverantwoord en kan dat zeker schade doen. Dat heeft alleen niets met leeftijd te maken.

Dit citaat van Mulder zegt alleen weer helemaal niets. Dat is helaas wel vaker zo. Dat "ongeveer" 4 jongens (11,8%) in deze casus later problemen krijgen met voortijdig schoolverlaten en middelenmisbruik is helemaal niet zo'n vreemd aantal, dat sluit aan bij het landelijke gemiddelde. Dat kan net zo goed op toeval berusten.
Pedoseksuelen die in de waan zijn dat ze niet hebben gemanipuleerd terwijl dat duidelijk niet zo is, dat komt ook vaker voor. Dus of er ook daadwerkelijk spraken was van een gezonde relatie tussen een man en een jongen weten we zeer zeker niet.
Ook is het niet zeldzaam dat mensen schade gaan ondervinden nadat ze jaren later ontdekken dat het seksuele contact door de maatschappij als verkeerd en walgelijk wordt gezien. Schade omdat de maatschappij zegt dat je misbruikt bent. Vergelijkbaar met het effect dat sommige pedofielen ondervinden van het maatschappelijke beeld van de pedofiel als verkrachter; dat zij ook gaan denken dat ze de wil hebben te verkrachten.

Dat er geen spraken is van een kwalijke psychologische situatie in de relatie is natuurlijk niet voldoende om te spreken over een veilige situatie. Is de minderjarige in kwestie echt goed voorgelicht, is er dus spraken van "Informed consent" en wat zijn de gevolgen voor alle partijen als de relatie uitkomt. Ik vind het niet wenselijk dat de jongere niet kan spreken over zijn ervaring en dus word gedwongen (door in ieder geval de maatschappij) om zijn mond te houden. Zelf zou ik het ook zeker niet wenselijk vinden als bijvoorbeeld ouders niet op de hoogte zijn van de intieme relatie, al vind ik ook dat een jongere recht heeft op zelfbeschikking.

Ik zal hier niet een heel betoog plaatsen. Alleen vind ik de suggestie wekken dat seksuele contacten tussen een kind en een volwassene Russische roulette is naar aanleiding van een citaat van Mulder over een man die vond dat hij seksueel contact had gehad in een veilige situatie, die wij verder niet kennen, waarin 11,8% van de jongens later vroegtijdig schoolverlaters waren en problemen met middelenmisbruik hadden, wel héél erg simpel.

Waar uiteindelijk ook de waarheid ligt, ik denk dat het belangrijk is dat er goed onderzoek naar wordt uitgevoerd. Ik denk dat zowel pedofielen als de jongens die wij lief hebben recht hebben op een echt antwoord op dit vraagstuk en dat de situatie die er nu ligt waarin men er maar vanuit gaat dat wij het met de mening van de meerderheid eens zijn zeer onwenselijk is. Het betreft in Nederland een groep van tot wel 640.000 (4%) pedofielen en ik vind dat dat meer verdient dan een simplistische beargumentering vanuit de onderbuik.

Ik ben het met je eens dat het citaat weinig zegt. Misschien niet wat je wil horen, maar ik vind dat je hier beter argumenteert dan een tijdje terug op je blog, waar je met allerlei zeer specifieke maar weinig onderbouwde voorwaarden aankwam. (stuk + reacties hier en hier.) Op m'n vraag of een kind überhaupt ooit autonomie en dus zelfbeschikking kan hebben, gezien z'n inherente afhankelijkheidspositie en gebrek aan lange termijn inzicht, vond ik je antwoorden niet zo overtuigend. Probeer niet alleen tegenargumenten van de huidige samenleving te weerleggen, maar je werkelijk voor te stellen hoe een samenleving eruit zou zien met afgezwakte leeftijdsgrenzen. Ik denk dat je tegen veel meer bezwaren aanloopt dan je denkt. Wat als het uitgaat met de buurman? Waar gaat het kind dan naartoe? Wat als de buurman een SOA had en het kind nu ook? Wat als het kind zwanger raakt? Wat voor nut heeft de extra mogelijkheid voor het kind om jaren later alsnog een klacht in te kunnen dienen tegen de volwassene, als het kwaad al is geschied? Het punt is het kind op voorhand afschermen van bepaalde omstandigheden en beslissingen, niet enkel het halen van je recht.

Vanzelfsprekend sta ik er helemaal niet negatief tegenover dat mijn onderbouwing e.d. in de afgelopen maanden zijn verbeterd. Hoewel ik het er niet geheel mee eens ben dat mijn onderbouwing toen niet goed was. Sindsdien al weer zo'n honderd mensen gesproken over het onderwerp, bekende en minder bekende mensen. Daarnaast ook duizenden pagina's extra aan lectuur en onderzoeksrapporten doorgenomen. Fijn dat het ook overkomt dat ik wat meer heb opgestoken, maar ik neem mijzelf niet kwalijk dat het nu ook nog beter kan. Ik heb immers besloten meteen mee te doen op mijn 19e, ben nu 21, en tijdens mijn deelname aan de discussie mijn zelfstudie uit te voeren.

Afijn, weer genoeg over mij en weer terug naar de discussie:

De afhankelijkheidspositie die een kind volgens jou mogelijk per definitie zou kunnen hebben ten opzichten van een ander, heb ik je in juni ook geprobeerd uit te leggen, weinig verschillend van de situatie van volwassen. Op het moment dat een kind, ook van erg jonge leeftijd, goed is voorgelicht over zijn rechten ten opzichten van andere mensen en zijn recht van spreken denk ik zelfs dat het kind een sterkere positie aanneemt dan volwassenen. Dat is tenminste vandaag de dag zo in de meeste gevallen. Op het moment dat een kind zegt misbruikt te zijn is er immers geen hond die hem of haar niet geloofd.
Op het moment dat een kind zich niet durft te uiten en geen nee durft te zeggen tegenover de pedofiel dan heeft deze geen positie van gelijke partner of vriend ingenomen, maar zal deze zich voordoen als opvoeder of ander autoritair figuur. De pedo mag niets afdwingen zoals ouders dat wél doen. Op het moment dat van de pedo het kind iets moet, of dat nu z'n bord leeg eten, z'n tanden poetsen of aan je piemel zitten is, neemt hij een autoritaire positie in en is er dus nooit meer spraken van een gelijkwaardige relatie.

De risico's en eindverantwoordelijkheid liggen uiteindelijk (uiteraard) altijd bij de pedofiel. Zoals ik al zei; het is onwenselijk dat een relatie geheel in het geheim plaatsvind het kind moet met anderen dan de pedofiel kunnen praten. Een kind is onderdeel van een gezin, familie, schoolklas en verdient van al deze ondersteuning te kunnen krijgen. Als het kind iets kwijt wil over de relatie moet dat gewoon kunnen met wie het kind ook wil en waar het zich prettig bij voelt.

Dan nog SOA's en zwangerschap. Naast het feit dat er zoiets bestaat als een condoom, zijn dat ook nog eens de enige punten waarop nog seksuele voorlichting wordt gekregen. Daarnaast had ik het over "Imformed consent" het kind moet dus ook op de hoogte zijn van risico's en deze ook begrijpen, anders is daar geen spraken van.

Hoe de situatie eruit zou kunnen zien? Terug naar hoe het was voor 2000 en dan misschien nog verder kijken hoe de zedenwetgeving vrijer kan. Bewijzen of iets misbruik is schijnt namelijk nogal een probleem te zijn. Dan is de meest logische eerste stap om het klachtenvereiste te herinvoeren.

Mark Lucius schreef:

Op het moment dat een kind zich niet durft te uiten en geen nee durft te zeggen tegenover de pedofiel dan heeft deze geen positie van gelijke partner of vriend ingenomen, maar zal deze zich voordoen als opvoeder of ander autoritair figuur. De pedo mag niets afdwingen zoals ouders dat wél doen. Op het moment dat van de pedo het kind iets moet, of dat nu z'n bord leeg eten, z'n tanden poetsen of aan je piemel zitten is, neemt hij een autoritaire positie in en is er dus nooit meer spraken van een gelijkwaardige relatie.

Mensen zijn loyaler aan diegenen die hen liefhebben. Kinderen nog veel sterker, omdat ze er biologisch gezien afhankelijk van zijn voor hun overleving. Blijf bij de kudde, dan ben je veilig. Dat gaat veel verder dan enkel luisteren naar opdrachten van opvoeders. Lees pedagogiek over loyaliteit en hechting. Het kind zal altijd naar je opkijken en dus niet neutraal kunnen beslissen. Jij hebt op voorhand pedagogische hegemonie. Overwicht.

Mark Lucius schreef:

Dan nog SOA's en zwangerschap. Naast het feit dat er zoiets bestaat als een condoom...

Ah nee joh, maak je je er echt zo makkelijk vanaf? Je gaat gewoon zwangere en/of HIV besmette 12 jarigen krijgen hoor. Die heb je nu al, met alle strenge wetgeving en maatschappijbrede afkeuring van relaties met minderjarigen. Wat voor effect denk je dat dat op hun opgroeien heeft? Weegt dat risico op tegen de voordelen van jouw concept van een pedofiele relatie?

Mark Lucius schreef:

...zijn dat ook nog eens de enige punten waarop nog seksuele voorlichting wordt gekregen. Daarnaast had ik het over "Imformed consent" het kind moet dus ook op de hoogte zijn van risico's en deze ook begrijpen, anders is daar geen spraken van.

Denk jij dat een kind informed consent kan geven voor een seksuele relatie? Denk je dat een kind informed consent kan geven voor alcohol, sigaretten, autorijden? (Daarbij jouw beeld als 21 jarige over condooms in acht genomen)

Mark Lucius schreef:

Hoe de situatie eruit zou kunnen zien? Terug naar hoe het was voor 2000 en dan misschien nog verder kijken hoe de zedenwetgeving vrijer kan. Bewijzen of iets misbruik is schijnt namelijk nogal een probleem te zijn. Dan is de meest logische eerste stap om het klachtenvereiste te herinvoeren.

Ik citeer mezelf van een paar uur geleden...

Gabriël schreef:

Wat voor nut heeft de extra mogelijkheid voor het kind om jaren later alsnog een klacht in te kunnen dienen tegen de volwassene, als het kwaad al is geschied? Het punt is het kind op voorhand afschermen van bepaalde omstandigheden en beslissingen, niet enkel het halen van je recht.

Ik vind dat je zo weinig zakelijk denkt. Allemaal super strak afgebakende voorwaarden waar iedereen zich maar altijd en precies zó aan moet houden. Dan, en alleen dan, gaat het goed. Als een vuurspuwer die exact weet wat hij moet doen om niet z'n complete bek te verbranden. Gelukkig heeft hij alleen met zichzelf te maken en is het dus zijn eigen risico. Maar dat is toch helemaal niet hoe een samenleving werkt? Mensen zijn heel divers, pedofielen ook. Hoe wapen je je tegen de klootzakken en sukkels in de kudde? Risicomanagement enzo. Dat is waar de wet over moet nadenken en wat ik bij jouw theorieën veel te weinig terugzie.

Even los van dit alles: ik ben best voorstander van gedegen en neutraal onderzoek naar de vrijwilligheid van seksueel contact bij minderjarigen. Ik zie alleen niet hoe je dat in de komende...50 jaar door ethische commissies kan loodsen. Vooral als je ziet hoe er nu al geschokt gereageerd wordt op het idee om de misschien positieve effecten van levensechte virtuele kinderporno voor pedo's op misbruikpreventie te onderzoeken. Moet je je voorstellen hoe ze reageren als het voorstel dan ook nog 's een pedofiel zelf is.

Misschien dat jouw loyaliteit door de jaren heen is afgezwakt, maar voor mij is het tegenovergestelde waar. Kinderen zijn juist veel egocentrischer ingesteld. Zeker zeer jonge kinderen hebben zich, als ik wat onze lectuur over pedagogie zegt moet geloven, totaal geen loyaliteit. Die natuurlijke neigingen die het kind beschermen liggen juist bij de ander. Het instinct om te verzorgen, wat ouders hebben, en dat om ten kosten van alles te beschermen, wat pedofielen sterk hebben.
Je ontkracht je eigen standpunt door mijn uitspraak over condoomgebruik te ridiculiseren. Je gaat er dus vanuit dat we zwakkere pedo's en opvoeders hun fouten gaan accepteren, terwijl dat juist het tegenovergestelde is van wat ik heb gezegd. Zwangerschappen en soa's in ouderen-kind relaties komen nu ook al voor ja, precies, omdat we niet toestaan dat er over wordt voorgelicht en de mensen die nu seks hebben met kinderen compleet roekeloos zijn. Een man die nu seks met jongetjes gaat hebben in een zwembad heeft schijt aan de maatschappij, zichzelf en nog veel belangrijker, die jongens. Die jongens zijn dan niet geïnformeerd, weten niet waar ze ja tegen zeggen.

Ben jij trouwens niet degene die er nu enkel vanuit de emotie over spreekt? Op het moment dat je terug gaat naar het klachtenvereisten, wat niet allerlei ingewikkelde kanttekeningen heeft, maar vrijwel hetzelfde is als nu, is er juist enkel mogelijkheid tot het niet vervolgen van de pedofielen die wél op een verantwoorde manier met het kind die keuze hebben gemaakt. Zoals je zelf al zei, kinderen met soa's en ongewenste zwangerschappen door volwassenen komen nu ook al voor.

De maatschappij is compleet hysterisch over het onderwerp, dat ben ik geheel met je eens. Dat moet juist betekenen dat wij alleen maar harder terug dienen te bijten. Zelf ben ik namelijk nogal bang dat als er een punt komt dat wij massaal als niet te ontkomen dader worden gezien we worden opgeroepen ons te melden bij "heropvoedkampen" en er een groep mensen is, waaronder mogelijk jij, die vrijwillig op komt dagen.

Citaat:

Zeker zeer jonge kinderen hebben zich, als ik wat onze lectuur over pedagogie zegt moet geloven, totaal geen loyaliteit.

Hechting en opbouwen van vertrouwen op jonge leeftijd is essentieel voor normaal opgroeien. Dat is echt pedagogiek les 1. Maar even er vanuit gegaan dat jij het hier juist hebt: je wil dan dus vooral seks met zeer jonge kinderen toelaten? Of...ik bedoel, hoe versterkt dit je argument?

Mijn kritiek op je weinig zakelijk redeneren is dat je weinig lijkt na te denken over belangen van anderen partijen en de risicoafwegingen die zij moeten maken. Waarom zou je als ouder of overheid in vredesnaam je kinderen met mannen naar bed laten gaan? Je hebt kans dat hij manipulatief is. Nu al hebben veel volwassenen te laat door met een manipulatieve partner te maken te hebben. Hoe moet dat dan bij een kind, dat puur door z'n cognitieve ontwikkeling meerdere stappen achterloopt? En daarbij dus nog de kans dat de man een SOA heeft of je kind zwanger maakt. Moet je dat willen voor je kinderen? Kinderen die sinds een paar jaar weten dat sinterklaas niet bestaat? Kinderen die in huilen uitbarsten omdat ze de save van een spelletje per ongeluk hebben gewist? Kinderen die alleen reizen met de trein nog rete spannend vinden? Dat is het ontwikkelingskader waarin je dit wil plaatsen. Ik denk dat je een volmondig NEE terug zal krijgen.

Jij denkt dat een kind informed consent kan geven met voorlichting, voorbehoedsmiddelen en de optie (achteraf) te kunnen klagen. Ik niet zo. En ik denk ook niet dat niet-pedofielen (ouders, etc) het het risico waard vinden om het uit te proberen. Aan de andere kant zou ik best benieuwd zijn naar onderzoeken specifiek uit de klachtdelict periode naar "ouderen-kind" relaties, hoewel ik vermoed dat er niet correct gedifferentieerd is op (ogenschijnlijke) vrijwilligheid van het kind. En dat is wel ontzettend jammer.

Citaat:

Zelf ben ik namelijk nogal bang dat als er een punt komt dat wij massaal als niet te ontkomen dader worden gezien we worden opgeroepen ons te melden bij "heropvoedkampen" en er een groep mensen is, waaronder mogelijk jij, die vrijwillig op komt dagen.

Ik ben me er bewust van en het is duidelijk dat je mij niet kent. Zie ook wat ik in deze wat oudere subdraad zeg over institutionalisering:
https://www.pedofilie.nl/view_comment/23161

edit: Aardig stuk van Ethan Edwards hierover, met een conclusie waar ik me in kan vinden:

Citaat:

My conclusion that adult-child sex is wrong is not based on absolutes, it is based on risks and rewards, on incentives to misperceive, on the need for legal proof in unclear circumstances. It is pragmatic.

Goed stuk:
https://www.vice.com/nl/read/toen-ik-13-was-stripte-ik-regelmatig-voor-de-webcam-482

(als je het leest graag helemaal, inclusief het commentaar van de mensenrechtenadvocaat en de conclusie van de auteur)

Inderdaad een goed stuk. Eindelijk eens iemand die genuanceerd vanuit het standpunt van het (toenmalige) kind spreekt. Het recht op seksuele ontwikkeling en zelfbeschikking botst helaas te vaak met de wet én met de heersende opinies.

Mijn mening als OMA, MOEDER en Vrouw:
Pedofilie is onaanvaardbaar. Enkel zwakke elementen in de samenleving, die onbekwaam zijn om op een normale, volwassen manier een relatie op te bouwen met een andere volwassene vergrijpen zich aan weerloze kinderen.
De onschuld, het vertrouwen van élk kind wordt geschaad tot in het diepst van hun kern bij dit machtspelletje van een geestelijk onvermogend persoon, enkel voor zelfbevrediging en uit machtshonger om te domineren.
Voor mij zijn pedofielen zielig want vanbinnen wéten en voelen ze dat het totaal verkeerd is waar ze mee bezig zijn, zelfs al maken ze zichzelf wijs dat het kind het ook wil of enig ander ziekelijk excuus.
Als oma kan ik dit wel zeggen: de eerste pedofiel die een vinger uitsteekt naar een van mijn kleinkinderen zal wensen nooit geboren te zijn, er is geen genade whatsoever voor zulke gestoorde machtswellustelingen, daar ben ik categoriek in en er zal geen rechtbank aan te pas komen.
Discussies over deze ziekelijke neigingen zijn totaal overbodig want het is en blijft 'kwaad' dat weerloze kinderen schaadt en tekent voor hun hele leven. En ook de pedofiel weet dit. 'hulp' bestaat er enkel in: discipline in het denken en therapie om te leren normale relaties op te bouwen met volwassenen!
Van kinderen en dieren moet iedereen àfblijven en de volwassenen dienen de weerlozen te beschermen, ten alle prijze en op elk mogelijke manier.
Dàt is mijn mening over dit onderwerp!

Beste Oma,

U vergist zich. U gebruikt het woord pedofilie alsof het kindermisbruik betekent. Dat is niet het geval. Kindermisbruik wordt maar voor een klein deel door pedofielen gepleegd, en omgekeerd: een klein deel van de pedofielen pleegt maar kindermisbruik.

Pedofilie.nl gaat niet over kindermisbruik. U zit dus op de verkeerde website als u het daarover wilt hebben, al staan we in principe best open voor het onderwerp. Alleen dan zonder al dat gescheld graag.

Met groet,
Jorge, team Pedofilie.nl

Is het zinnig om hier nog op te reageren..? Puzzled Laat het even weten, beste mevrouw, maar ik vrees dat we u hier toch nooit meer terug zullen zien.

Beste Oma, moeder en vrouw,

En? Luchtte uw verhaal ook daadwerkelijk op? Het klinkt alsof het u al enige tijd hoog zat. Ik mis in uw verhaal kennis van feiten. Zoals Jorge al zei, u stelt enkele termen aan elkaar gelijk waardoor uw mening aan zeggingskracht inboet. Dat is jammer.

Ik ben vooral benieuwd waarom u voor deze route kiest? Het lot van kinderen gaat u zo te zien nauw aan het hart. U komt immers hier op een website over pedofilie uw mening verkondigen.
U kruipt in de huid van een pedofiel en weet ons precies te vertellen wat we diep van binnen denken. Zo ontstaan veelal de grootste fouten doordat mensen denken te weten hoe de ander denkt. Het heet ook wel vooroordeel. Het zou beter zijn als u op zijn minst één vraag stelt ter toetsing van uw oordelen. We zijn hier geen monsters, de meesten zijn weldenkende mensen. Met een rare geaardheid, dat dan wel.

We staan u graag te woord en beantwoorden met plezier uw vragen. Nu moet u ze alleen nog durven te stellen.

Met groet,
Ben Kirssen

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.