Oproep scriptie onderzoek

18 antwoorden [Laatste bericht]

[De studenten zijn bij ons bekend. Ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn! --team Pedofilie.nl]
---------------------------------------

Beste meneer/mevrouw,

wij zijn Milou en Priscilla, masterstudenten aan de Universiteit van Amsterdam. Voor onze masterscriptie willen wij onderzoek doen naar pedofilie, wij zijn hiervoor opzoek naar personen die vrijwillig willen deelnemen. Wij hopen dat door onze scripties de stigmatisering en negatieve houding van de maatschappij ten opzichte van pedofilie verminderd wordt. Daarnaast willen wij duidelijk maken dat er grote verschillen zijn tussen pedofilie en pedoseksualiteit.

De onderwerpen van onze scripties zijn:
- de bewustwording van pedofiele gevoelens en hoe hiermee is omgegaan (bijvoorbeeld door middel van hulpverlening)
- hoe er gedacht wordt over eventuele legalisering van virtuele kinderpornografie en de eventuele voor- en nadelen

Wij zijn opzoek naar vrijwillige deelnemers die graag hun mening met ons zouden willen delen. Herkent u zichzelf in deze doelgroep of kent u iemand die openstaat voor deelnamen, dan bent u van grote meerwaarde voor ons onderzoek.

Deelname houdt in dat u geïnterviewd wordt door één van ons. Als u hiervoor toestemming geeft, zal dit interview opgenomen worden. Alle gegevens en opnames zullen vertrouwelijk en anoniem verwerkt worden en dienen alleen als ons onderzoeksmateriaal. Voorafgaand aan het onderzoek zal een informed consent ondertekend worden, deelnamen blijft vrijwillig en kan op elk gewenst moment gestopt worden. Wij hebben geen persoons gegevens als uw naam of adres nodig. De afname van interviews zal op een wetenschappelijke en neutrale manier plaatsvinden. Binnen de interviews is veel ruimte voor uw eigen mening/inzicht, deze zal centraal staan. De interviews vinden plaats op een locatie van uw keuze.

Mocht u deel willen nemen aan ons onderzoek of zou u meer informatie willen, dan kunt u ons een bericht sturen via het forum of een privé bericht.
Wij zouden heel dankbaar zijn als u deelnamen wilt overwegen, we hopen op positieve reacties.

Bij voorbaat dank.
Priscilla & Milou

Update over het onderzoek
Na feedback van een aantal van jullie en overleg met onze scriptiebegeleider, Channah Zwiep, is er besloten dat de interviews telefonisch of via Skype (met of zonder beeld) kunnen worden afgenomen. Op deze manier vervalt het probleem van het vinden van een geschikte locatie en heeft u meer anonimiteit.

Met betrekking dat er verschil is tussen pedofilie en pedoseksualiteit, begrijp ik wat er bedoeld wordt en dat het goedbedoeld is.
Echter is het niet zo dat dit zwart op wit te benadrukken valt, want het is erg op meningen gebaseerd. Ik bedoel hiermee dus dat
deze verschil niet op iedereen van toepassing is. Met name voor zij die het daarmee oneens zijn.

Iemand die bijvoorbeeld pedofiel is en geen seks heeft met kinderen, kan net zo goed een pedoseksueel zijn als een pedoseksueel
die wel seks met kinderen heeft. De reden hierachter is dat bijvoorbeeld de ene het wel wil, maar niet kunt wegens redenen. Je zou
met deze verschil dan een stempel op de ene persoon benadrukken, wat een foutieve oordeel is.

Om als voorbeeld te geven: Je zou iemand die hetero is, maar niet aan een partner komt, ook niet als heterofiel kunnen bestempelen
en een hetero die wel aan een partner komt als heteroseksueel. De betekenis achter het woord kan dus in die zin verdraaid raken.

Aardbei schreef:

Met betrekking dat er verschil is tussen pedofilie en pedoseksualiteit, begrijp ik wat er bedoeld wordt en dat het goedbedoeld is.

Ik heb de indruk dat je reactie bij het foute onderwerp staat.

Verklaar je nader? Smile

Ik ga er vanuit dat bericht wel in het juiste forum terecht is gekomen, omdat we het in de begin post hebben over het schil tussen pedofilie en pedoseksualiteit. In het theorie gedeelte van dit onderzoek leggen we dit genuanceerder uit, bedankt voor uw uitleg!

Beste studenten,

Jullie oproep tot deelname kent weinig zichtbare reacties. Lukt het met het werven van deelnemers aan jullie onderzoek? Wellicht kunnen jullie een stand van zaken geven?

Sorry, ik had er nog wel aan gedacht, maar nog niet gedaan, een reactie plaatsen na mijn interview.
Ik had ze benaderd en via de mail een afspraak gemaakt voor een interview via Skype.
Dit is goed verlopen en viel me eigenlijk reuze mee.
Hopelijk hebben meerdere mensen meegedaan en zijn die net zo vergeetachtig als ik met het plaatsen en is het ontbreken van commentaar hier geen blijk van weinig deelname.

Beste JustAnotherMe,

Wat leuk om te horen dat u het interview als prettig heeft ervaren, bedankt dat u hierover nog een berichtje plaats.

Groetjes,
Priscilla en Milou

Tot dusver gaat het werven van deelnemers redelijk goed, het heeft even geduurd maar nu beginnen we meer berichten te krijgen op onze oproep. Echter zijn we nog steeds op zoek naar deelnemers. Leuk dat u interesse toont in de progressie van ons onderzoek.

Met vriendelijk groet,
Priscilla en Milou

Beste allemaal,

ondertussen hebben we al meer reacties gehad, we zijn nog steeds opzoek naar mensen die interesse hebben in deelnamen. Interviews kunnen plaatsvinden tot juli 2016. Wij horen het graag als u geïnteresseerd bent!

Met vriendelijke groet,
Milou & Priscilla

Ik ben in het kader van dit onderzoek zojuist gedurende bijna 1 uur en 50 minuten geïnterviewd door Priscilla. Ik mag wel zeggen op een buitengewoon prettige en respectvolle en zeker niet veroordelende wijze. Mijn complimenten daarvoor. Het waren goede vragen die er ook blijk van gaven dat ze zich grondig in dit onderwerp hebben verdiept. Ook werd uitgebreid ingegaan op reacties van mijn kant en was er ook ruimte voor eigen inbreng.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik met plezier aan dit onderzoek heb meegedaan.
Priscillia, nogmaals mijn dank complimenten en veel succes met jullie onderzoek.
Mochten mensen mij hierover wat willen vragen.. voel je vrij.

groetjes,

julian

Beste Julian,

bedankt voor de complimenten en je deelname!

Groetjes,
Priscilla

Beste Priscilla en Milou,

Met veel enthousiasme las ik dat ook jullie onderzoek hebben gedaan naar pedofilie in Nederland en de beeldvorming hier over. Zelf onderzoek ik momenteel de representatie van pedofilie in Nederlandse documentaire en het verschil in representatie hiervan in (populaire) media, voor mijn studie film aan de UvA. Graag zou ik jullie onderzoek willen bekijken of eventueel met jullie in contact komen over jullie onderzoek en tot welke conclusies jullie zijn gekomen. Het is tamelijk weinig Nederlands onderzoek naar gedaan, dus ik hoop dat ik van jullie kan leren.

Graag hoor ik van jullie
Met vriendelijke groet,
Naomi

[knip - geen emailadressen in posts. Als je berichten wilt ontvangen, maak dan een account aan. / team P.nl] (mag dit een contactformulier worden?)

Ik wilde je een persoonlijk bericht sturen, maar dit lukt niet ?

Naomi heeft het account niet geactiveerd. Dan is het ook niet mogelijk berichten te sturen.

ik stuur je even een persoonlijk bericht Wink

Hoi allemaal,

het is alweer enige tijd geleden dat we een bericht hebben geplaatst. Ondertussen kunnen we melden dat de eerste helft van het onderzoek afgerond is en op dit moment wordt nagekeken. De tweede helft volgt wegens omstandigheden later. We wilden jullie nu alvast wat resultaten laten lezen. Hieronder staat een korte samenvatting, het echte stuk is 22 pagina's en is daarom te lang om zo te posten Wink
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groet,
Priscilla en Milou

Korte samenvatting:
Uiteindelijk hebben we 13 respondenten gevonden die mee wilden werken aan ons onderzoek. Meer dan de helft kwam bij ons terecht via pedofilie.nl, onze oproep is daarnaast ook verspreid via Joris Oost Nederland. De interviews zijn uiteindelijk afgenomen via de telefoon, Skype en enkele in een face-to-face onderzoek.
Als ik kijk naar de belangrijkste resultaten, dan blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop de respondenten zich bewust werden van hun gevoelens 17.9 jaar te zijn. Dit is ouder dan in eerder onderzoek. Veel respondenten geven aan dat zij hoopten dat hun gevoelens over zouden gaan. Situaties waardoor men zich bewust werd van de pedofiele gevoelens hebben met name te maken met verliefdheid. Men werd verliefd op een kind of dat gevoelens voor leeftijdsgenoten uitbleven. Er zijn ook respondenten die hun gevoelens herkenden in berichten in de media.
Het gevoel dat men heeft bij het pedofiel zijn, zijn voornamelijk het hebben van een intern conflict (niet weten hoe ermee om te gaan), angst en schaamte. 12 respondenten hebben uiteindelijk gepraat met familie en vrienden over hun pedofiele gevoelens. Dit aantal is veel hoger dan in andere onderzoeken! Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat er zowel op het forum als bij JON gestimuleerd wordt te praten over de pedofiele gevoelens. Bij 9/12 werd er in enige mate positief gereageerd op het gesprek!
10 respondenten ontvingen een vorm van hulpverlening, via een therapeut of binnen een praatgroep. 7/10 respondenten hebben de hulpverlening als negatief ervaren, dit was voornamelijk omdat therapeuten impliciet of expliciet veroordelend waren over de pedofiele gevoelens. Dit is een zorgelijke situatie die mogelijk verklaard kan worden door het feit dat er weinig aandacht wordt besteed aan pedofilie binnen de opleidingen. Bijna alle respondenten hebben contact met lotgenoten/gelijkgestemden en zij ervaren dit als zeer prettig, omdat ze het gevoel hebben begrepen te worden.

Bedankt ! Benieuwd naar de rest

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.