Gastcollege op de Universiteit Twente

2 antwoorden [Laatste bericht]

Pedofilie.nl gaf samen met Erik van Beek een gastcollege aan 70 studenten van de Universtiteit Twente. De studentensectie van het Nederlands Instituut van Psychologen organiseerde de avond. Een impressie.

Erik van Beek, seksuoloog en cultuur filosoof, trapt de avond af met een kritische kijk op pedofilie. Al snel spreekt hij zijn verbazing uit over het experiment in Zweden waar men preventief libidoremmende middelen verstrekt aan pedofielen zonder strafblad.

We zijn in het gezelschap van psychologen in spé dus al snel volgen de definities van pedofilie volgens DSM IV en DSM V. Opvallend is dat DSM IV nog volop wordt gebruikt door zorgverzekeraars. De definitie van pedofiel in DSM V bekijkt Erik van Beek tamelijk kritisch. “Het strafrecht is de psychiatrie binnengetreden nu “er naar handelen” is opgenomen in de definitie van een pedofiel.”

Even later spreekt hij over “gezonde” en “ongezonde” pedofielen. Een gezonde pedofiel geniet van zijn fantasieën en is in die zin niet iemand die lijdt onder zijn geaardheid. Als niet-pedofielen voorwaarden stellen aan pedofielen, hoor je toch zelden als voorwaarde 'het kunnen genieten van je fantasieën'. Meestal spreekt men in het openbaar over het in bedwang houden van driften en uit de buurt blijven van kinderen en andere pedofielen. Het is een verrassende toon.

Die toon is echter een logisch gevolg van het aantal pedofielen dat geneigd is tot kindermisbruik. “6% tot 7% van de pedofielen is geneigd tot kindermisbruik” aldus Van Beek die daar direct aan toevoegt dat dat percentage waarschijnlijk lager ligt. Onduidelijk is echter wie die schatting heeft gemaakt en op basis waarvan. Van Beek wijst op wat ik ook wel “de olifant in de kamer” noem. Daders van seksueel kindermisbruik blijken in vier van de vijf gevallen niet pedofiel te zijn. Bovendien is dus een gering percentage pedofielen geneigd tot kindermisbruik. Waarom dan al die aandacht voor pedofielen en niet voor die andere daders? “We richten ons voornamelijk op de verkeerde groep daders!” zei Erik van Beek ten overstaan van de studenten.

Na de pauze neemt Gabriël Levi, pedofiel en teamlid van Pedofilie.nl, het stokje over. Hij vertelt een persoonlijk verhaal over zijn ontdekking pedofiel te zijn en hoe de 12 jarige Floortje hem als adolescent in verwarring bracht. Levi schetst de uitdagingen van een pedofiel waar het uit de kast komen niet vanzelfsprekend is als je via de media continue wordt voorgehouden dat je een kindermisbruiker bent en sociale uitsluiting op de loer ligt. Hij verbaast zich over de soms kromme wetgeving en de interpretatie daarvan, waarin het onduidelijk blijft welke afbeeldingen nu wel en niet geoorloofd zijn. Verder vertelt hij over de depressies die hij en andere pedofielen ervaren en over hoe te vaak het thema zelfdoding ter sprake komt bij pedofielen. “Als ik iets mag meegeven aan jullie als groep psychologen in spé, dan is het dat jullie meer de nadruk leggen op: Wat hebben jonge pedofielen nodig?”

Het is zichtbaar dat Levi de afgelopen twee jaar sprekerservaring heeft opgedaan. De presentatie is niet alleen grafisch fraai vorm gegeven, de zaal is muisstil. De aanwezigen zitten op het puntje van hun stoel. Aan het einde is er tijd voor vragen. “Wat is er zo aantrekkelijk aan een meisje? Gaat het om de looks?” of duidelijk geraakt door het verhaal van Van Beek en Levi: “Hoe kun je hier meer bekendheid aan geven? Doet u wel genoeg op social media?”.

Na afloop praten Van Beek, Levi en enkele organisatoren na onder het projectiescherm. Een dame komt op Levi afgelopen. Zij bedankt hem uitvoerig voor zijn verhaal. Ze zegt in haar jeugd slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik. Het verhaal van Levi, dat ze al eerder had gehoord, heeft haar enorm geholpen in de verwerking van haar misbruikverleden. "Ik weet nu hoe het zit. Niet iedere pedofiel is een kindermisbruiker en een kindermisbruiker is niet per definitie een pedofiel." Een beduusde Levi weet even niet hoe te reageren. Haar reactie is een onverwacht mooie opsteker en het bewijs dat het delen van intense persoonlijke ervaringen mensen raakt en verandert.

-----------------------
Pedofilie.nl geeft op verzoek lezingen en gastcolleges. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.