Nuance

15 antwoorden [Laatste bericht]

Zo nu en dan lees ik dit forum en heb nog nooit wat gepost. Maar dat wil ik toch een keer doen. Er zit mij namelijk iets nogal dwars m.b.t. deze site. Ik begrijp de insteek, het helpen van elkaar. Zonder dat dit ontaardt in discussies. Maar ik ben van mening dat, om dit te bereiken, de bijdragen ook heel vaak een ontkenning zijn van wat, in ieder geval, ik ben. Ik vind het moeilijk om daar aan mee te doen.
Adolescente jongens, dat is de groep waar ik mij toe aangetrokken voel. Heb ik bij die groep erotische gevoelens? Ja, met regelmaat. Doe ik er wat mee? Nee. Om allerlei redenen.
Maar dat wil niet zeggen dat ik principiële motieven heb, die mij zouden weerhouden er iets mee te doen. Ik geloof niet in een celibatair leven. Dat ik jongens aantrekkelijk vind is een deel van mijn persoonlijkheid, die ook de behoefte heeft hiernaar te handelen. Ontkenning hiervan zou mijn leven niet echt beter maken.
Een tijdje geleden was er een documentaire over de jonge danser Dex van ter Meij (Op de vleugels van Dex) op de televisie. Uit wat hij vertelt, blijkt dat hij een vriendje kreeg van 22 toen hij 14 (of misschien net 15) was. En je hoeft ook niet veel moeite te doen om op het internet jonge tieners te vinden, die, welbespraakt en met overtuiging, vertellen over hun lidmaatschap van de LBGT gemeenschap. Dit zijn maar enkele heel willekeurige voorbeelden.
Er lijkt hier dus een opening. Voor "mijn leeftijdsgroep" in ieder geval.
Wettelijk gesproken is de situatie de volgende (volgens deze site):
Onder seksueel misbruik van kinderen verstaan we seksuele contacten van (jong)
volwassenen met kinderen jonger dan zestien jaar, die plaatsvinden tegen de zin
van het kind of zonder dat het kind deze contacten kan weigeren. Daders zetten
het kind emotioneel onder druk, dwingen het of weten door hun overwicht te
bereiken dat het zich niet aan de seksuele toenaderingen kan onttrekken.
In Nederland is seksueel contact met een kind beneden de twaalf jaar zonder
meer strafbaar.
In theorie, lijkt ook hier, voor "mijn leeftijdsgroep" het probleem niet te zitten.
Er zou dus de mogelijkheid zijn om relatie aan te gaan met iemand tussen 12 en 18, in theorie. Niettemin, ik mis deze nuancering hier vaak. Sterker nog, er is nogal eens aversie tegen tegen een afwijkende mening als deze. Ik denk dat een relatie meer bepaald wordt door vriendschap, aandacht, eerlijkheid en loyaliteit.
Ook op deze site staat: Volgens Van Dale’s woorden boek is ontucht ‘seks die ingaat tegen de heersende moraal’. Het is dus geen absoluut begrip. Dat is misschien iets om altijd in gedachten te houden.

Wettelijk gezien is seksueel contact met personen onder de 16 strafbaar. Hiervoor is geen dwang of andere verzwarende omstandigheid vereist.

David Rodgers schreef:

Er zou dus de mogelijkheid zijn om relatie aan te gaan met iemand tussen 12 en 18, in theorie. Niettemin, ik mis deze nuancering hier vaak. Sterker nog, er is nogal eens aversie tegen tegen een afwijkende mening als deze.

Aversie is: de rug toekeren. Daar heb ik niets van gemerkt. Wel van terughoudendheid: blijven observeren zonder actie.
Die terughoudendheid kan ik verklaren. Je kunt er niet meer van uitgaan dat je aan de veilige kant zit als het om minderjarigen gaat. Wat dat betreft zijn de tijden veranderd.
Pedo's zijn eenlingen. Ze mogen zich zelfs niet verenigen. Maar moeten we ons ook nog op deze site uit elkaar laten spelen, opgesplitst in pedo's die misschien wel mogen (omdat ze op tieners vallen) en pedo's die in geen geval mogen (omdat hun voorkeur jonger is)?

Ik denk dat je echt niet de enige bent hier die eigenlijk vindt dat seksueel contact met kinderen boven de 12 (onder bepaalde voorwaarden) mogelijk zou moeten zijn. Op dit moment heb je de wet tegen, en dat heeft ook wel zijn redenen, maar nog niet zo heel erg lang geleden was die wet anders. Toen mocht het, mits er niemand een klacht over indiende. In hoeverre deze wetsverandering te maken had met aantoonbare negatieve gevolgen weet ik niet, het kan ook (mede) een kwestie van een veranderde moraal geweest zijn. Zelf neig ik er eerder naar om de wet weer terug te veranderen dan om hem zo te houden. Maar ik denk dat dit stiekem ook bepaald wordt door een stuk(je) eigenbelang.

David Rodgers schreef:

Een tijdje geleden was er een documentaire over de jonge danser Dex van ter Meij (Op de vleugels van Dex) op de televisie. Uit wat hij vertelt, blijkt dat hij een vriendje kreeg van 22 toen hij 14 (of misschien net 15) was. En je hoeft ook niet veel moeite te doen om op het internet jonge tieners te vinden, die, welbespraakt en met overtuiging, vertellen over hun lidmaatschap van de LBGT gemeenschap.

Ik denk dat het goed zou zijn als er maatschappelijk over gepraat wordt dat dit voorkomt, en dat het dus niet altijd het einde van de wereld hoeft te zijn. (hoewel wel enorm onverstandig, riskant en strafbaar...en daarmee in mijn optiek egocentrisch vanuit de volwassene)

Ik denk dat het zeer onverstandig is als pedofielen daar een (voortrekkers)rol in proberen te nemen, omdat dat dat naar mijn idee het taboe alleen maar vergroot doordat mensen hun hakken in het zand zetten. Als er iets te emanciperen valt moet een groep dat zelf doen. In dit geval jongerenorganisaties e.d.

Ik denk dat als er al een oplossing nodig is, dat herinvoering van het klachtdelict het sowieso niet is, omdat we door onze kennis over schadelijke afhankelijkheidsrelaties nu weten dat er talloze redenen zijn waarom mensen op het moment zelf niets willen of zelfs durven te zeggen ("klagen"). De relaties waar jij over spreekt zijn bijna inherent afhankelijkheidsrelaties.

edit - voorbeeld van vandaag: http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/oost-gelre/om-eist-15-maanden-tegen-groenlo%C3%ABr-voor-misbruik-buurmeisje-15-1.6709766

Enerzijds denk ik "waarom zou die man in godsnaam in therapie moeten voor seks met iemand van 15, terwijl het met 16 ok was geweest?!". Van wat ik lees is hij vreemd gegaan met een meisje van 15 en is z'n (toenmalig?) vriendin daar toen werk van gaan maken.
Anderzijds weet ik niet waarom het meisje toch wel aangifte heeft gedaan. Misschien dat maatschappelijke druk daarin wel een rol speelt, en wordt op die manier je bedrogen voelen door een klootzak die al een vriendin had "opgeblazen" tot kindermisbruik. Maar misschien is dat eigenlijk ook wel terecht? Ik denk dat echt verschrikkelijk veel mensen wel 's wat zouden willen met een erg jong iemand, zonder daar veel relationele waarde aan te hechten. Als je het zou legaliseren, zouden die jongeren dus massaal gebruikt, misbruikt, kunnen worden, om de fantasie/wens van die volwassenen te vervullen. Moet je dat willen? Op die manier kan je de slachtofferkant ook nuanceren. (ten "voordele" van het slachtoffer bedoel ik) Jongeren kunnen soms al heel goed weten wat ze willen, maar jongeren zijn soms ook heel makkelijk uit te buiten.

@Alfons

Citaat:

Wettelijk gezien is seksueel contact met personen onder de 16 strafbaar. Hiervoor is geen dwang of andere verzwarende omstandigheid vereist.

De tekst heb ik een tijdje geleden van deze site gehaald. Is deze (en de wet) inmiddels aangepast?
@Albert

Citaat:

Maar moeten we ons ook nog op deze site uit elkaar laten spelen, opgesplitst in pedo's die misschien wel mogen (omdat ze op tieners vallen) en pedo's die in geen geval mogen (omdat hun voorkeur jonger is)?

Ik mag hopen dat "mogen" niet het belangrijkste doel is. Kan het echt erg zijn van af te zien als je weet dat het degene van wie je houdt ongelukkig maakt? Wel ben ik er van overtuigd dat iemand niet per se iets met iemand van zijn eigen leeftijd zou moeten doen. Ik zie grote voordelen in meer interactie tussen generaties. Maar dit tegenwoordig grotendeels voorbehouden aan het "kerngezin"
@Gabriël

Citaat:

Ik denk dat als er al een oplossing nodig is, dat herinvoering van het klachtdelict het sowieso niet is, omdat we door onze kennis over schadelijke afhankelijkheidsrelaties nu weten dat er talloze redenen zijn waarom mensen op het moment zelf niets willen of zelfs durven te zeggen ("klagen"). De relaties waar jij over spreekt zijn bijna inherent afhankelijkheidsrelaties.

Ik ben ergens een beetje bang dat vrijwel alle relaties op een of andere manier afhankelijkheidrelaties zijn. Want bijna nooit willen beide kanten iets precies in gelijke mate. Dat hoeft geen bewaar te zijn, want veel relaties functioneren toch naar tevredenheid.
Maar als je de vriendschap van de jongere wil hebben kan dat alleen maar door het tonen van empathie, het geven van aandacht, belangstelling en vriendschap. Bepaalde dingen zijn afdwingbaar, waaronder seks, maar vriendschap, of liefde, zijn alleen door de jongere te geven, aan wie ze willen.

Ik vind altijd heel jammer dat hier met regelmaat schrijvers zijn, die hun aantrekking tot een jongere als een vloek zien. Ik krijg uit lezen van dingen op het net het idee dat er steeds meer acceptatie voor het idee dat zich aangetrokken voelen door een jongere een seksuele orientatie is.
Maatschappelijke conditionering is ontzetting krachtig. Soms, maar goed. Maar in "ons" geval, jammer. Je aangetrokken voelen tot iemand is de basis voor iets moois te laten ontstaan.
Als ik naar mijzelf kijk, het is vloek op momenten, maar wat kunnen jongens ongelofelijk mooi zijn....

David Rodgers schreef:

De tekst heb ik een tijdje geleden van deze site gehaald. Is deze (en de wet) inmiddels aangepast?

Veel onderdelen van onze site zijn helaas gedateerd. Kan je aangeven waar je dit hebt gelezen? edit: gevonden. Met "verstaan we" wordt de mening van het team wat destijds Pedofilie.nl heeft opgezet bedoeld. Niet de wet. Gaan we zsm aanpassen, want is inderdaad onduidelijk.

Al het seksueel contact van iemand boven de 16 met iemand beneden de 16 is feitelijk strafbaar, hoewel daar tussen jongeren met gering leeftijdsverschil coulanter mee wordt omgegaan.

David Rodgers schreef:

Ik ben ergens een beetje bang dat vrijwel alle relaties op een of andere manier afhankelijkheidrelaties zijn. Want bijna nooit willen beide kanten iets precies in gelijke mate. Dat hoeft geen bewaar te zijn, want veel relaties functioneren toch naar tevredenheid.

Zeker zo en dat het ook goed kan functioneren ontken ik niet. Je bent als kind ook overgeleverd aan de hopelijk onbaatzuchtige en liefdevolle intenties van je ouders/opvoeders. Totaal afhankelijk. Gaat meestal goed. Gaat soms ook mis. Maar iemand moet je opvoeden, dus die relatie is noodzakelijk.

In het leven van jongeren zijn volwassenen vaak nog personen van wie zij sterk afhankelijk zijn of waar ze zeer tegenop kijken. Een leraar, mentor, coach, baas, popidool of een bepaald rolmodel. En als volwassene A meer wil dan persoon B, hoeveel middelen heeft persoon B dan om dat ten eerste op tijd te zien en ten tweede zich daaraan te kunnen onttrekken? Ik denk dat de jongeren onder de ~16 wat relaties betreft aanmerkelijk minder kans maken dan de jongeren boven de ~16, vooral door hun ontwikkelingsniveau en afhankelijke sociale positie.

(Je hebt het over jongens, maar denk bij meisjes ook aan risico op tienerzwangerschap. Dat begrijpen, dat voorkomen en de potentieel traumatische consequenties als het toch gebeurt)

David Rodgers schreef:

Je aangetrokken voelen tot iemand is de basis voor iets moois te laten ontstaan.

Ja? Ik voel me ook aangetrokken tot enorme borden Italiaans eten en soms uh "sportief" rijden. Ok, dat zijn geen iemanden maar dingen. Maar toch. Is aantrekking inderdaad de basis voor het ontstaan van iets moois?

Als ik me aangetrokken voel tot een jong meisje laat ik dat gevoel er gewoon zijn en dan kan ik daar zeker op die manier van genieten. Maar het direct als "basis om iets moois te laten ontstaan" zien vind ik toch wel een beetje...linke soep, als ik eerlijk ben. Maar ik weet niet wat jij bedoelt met "iets".

Ik zie pedofiel zijn overigens niet als vloek Smile

Gabriël schreef:

Al het seksueel contact van iemand boven de 16 met iemand beneden de 16 is feitelijk strafbaar, hoewel daar tussen jongeren met gering leeftijdsverschil coulanter mee wordt omgegaan.

Het WvS stelt geen leeftijd aan de dader, dus als je de wet heel strikt uitlegt zouden twee minderjarigen beide strafbaar zijn. Al heb ik nog nooit een zaak gezien waarin beide partners een vergelijkbare leeftijd hadden, echter tieners met kleuters is voorgekomen.

Ik doe de master Neuroscience and Cognition en ben persoonlijk geïnteresseerd in het maatschappelijke debat over pedofilie en seksueel contact met minderjarigen. Ik vind het een hele interessant iets wat je zegt, en het is goed dat je voor je gevoelens uitkomt. Ik vraag me alleen af wat je zelf denkt dat goed is? Want wat wil je graag? Wil je graag een seksuele relatie met een jongen uit zo'n leeftijdsgroep? Val je naast deze leeftijdsgroep ook op mensen die volwassen zijn? Waar is het voor nodig om zo'n risico te lopen, het is algemeen bekend dat een machtsverhouding bij seks problemen kan geven in het latere leven, van degene met minder macht. Vind je dat niet belangrijk? Of heb je zelf ook zo'n verleden dat je aan de onderkant van de machtspositie stond? Ik vraag me af waarom je eerst kijkt naar de regelgeving en dan pas kijkt naar de belangen van de persoon. Gun je niet iedereen een seksuele relatie waarbij je je vrij voelt van machtsverhoudingen? Waar ook weinig taboe op ligt? Waarbij beide partijen oud genoeg zijn om te kunnen kiezen of ze het echt willen?

call schreef:

Ik doe de master Neuroscience and Cognition en ben persoonlijk geïnteresseerd in het maatschappelijke debat over pedofilie en seksueel contact met minderjarigen.
...
Waarbij beide partijen oud genoeg zijn om te kunnen kiezen of ze het echt willen?

Ondanks dat de vraag niet aan mij gesteld was wil ik wel antwoorden.

De leeftijd van 16 die Nederland stelt is een getal om de wet uitvoerbaar te houden. Binnen Europa zijn er verschillende "age of consent" leeftijden varierend van 14 tot 18. 16 is niet een magische leeftijd waarop iemand klaar is. Sommigen zullen eerder klaar zijn anderen later. Het is ook volsagen krom om te denken dat iemand dags voor zijn 16e verjaardag mentaal noemenswaardig verschilt van een dag later. Maar een systeem met een "seksbewijs" waarvoor je eerst examen moet afleggen is ook niet erg praktisch. Dus de wet gaat uit van makkelijk te hanteren criteria die voor velen wel zullen passen. Je zou kunnen zeggen dat je de "age of consent" (is er eigenlijk een echte nederlandse term voor) de leeftijd is waarop de meesten er klaar voor zullen zijn. Als een 15 jarige op internet bewust op zoek gaat naar seks, liegt over zijn leeftijd om op bepaalde sites te kunnen komen, hoe weet jij dan dat hij dat niet echt wil? De wet is simplistisch, die zegt dat hij niks te willen heeft in deze, en houd geen rekening met uitzonderingen. Dat geld overigens beide kanten op, want als iemand misbruik maakt van een naieve 16 jarige is daar wettelijk gezien niet veel op tegen terwijl het moreel niet minder verwerpelijk is.

Toevallig heb ik iemand gekend dat inderdaad heeft gedaan, vanaf zijn 15e op internetsites afspraak met mannen maken. Nu heeft hij hier erg last van. Toen was het vrijwillig, maar de vraag is, hoe erg verantwoordelijk is hij voor dit opzoeken? Blijkbaar was er iets wat hij miste of wat hem trok aan deze seksafspraken met oudere mannen die hij niet kende. Maar dat betekent niet dat dit echt is wat hij wil en nodig heeft. Dit is een soort hele vreemde hulpvraag. Nu heeft hij er erg last van, van de mannen die hij zichzelf liet aanraken en de handelingen die hij heeft verricht. Op dat moment lijkt het vrijwillig, maar is dat het ook?
Had hij niet beschermd moeten worden tegen zijn eigen gedrag, zoals een psychisch ziek iemand beschermd moet worden van zijn impuls om zelfmoord te plegen? Hadden deze mannen beter, in plaats van gebruik te maken van zijn vrijwilligheid, naïviteit en kwetsbaarheid toch hem in bescherming moeten nemen. Alleen dat is natuurlijk niet wat er gebeurt. Als je op zoek bent naar deze contacten zal er niet een persoon zijn die de verantwoordelijkheid neemt om hem te beschermen tegen zichzelf. Want de mensen die reageren op deze uitnodigingen van een verwarde jongenman, willen juist daar gebruik van maken. Ik vind het leuk om te reageren. Wat denken jullie?

Nog even twee dingen. Anderen zeggen dingen veel beter dan ik ooit zou kunnen. Vandaar een paar citaten. Ze zijn beide in het Engels (Amerikaans). Ik hoop dat dit voor niemand ononverkomelijke problemen oplevert. Maar de vertaalmachines van Google en Bing zijn uw vriend: de vertaling die zij maken is over het algemeen niet al te beroerd.

De site exitinterview.bix is van een gepensioneerde wiskunde professor. Maar hij heeft ook veel onderzoek gedaan naar intergenerationele relaties. Zijn naam is Gerald Jones, en hij heeft, in mijn beleving veel zinnige dingen te zeggen. Zoals dit:

Citaat:

Can sex be considered on its own? It is difficult to imagine that any sexual contact that is not painful and does not cause physical injury can possibly be, in and of itself, harmful. On the other hand, it is also impossible, at least for me, to imagine that any sexual contact could occur today that is not immediately surrounded by the culture, so to speak. Said differently, if a human being is conscious and has what we would call sexual contact with another person, that experience is inevitably subject to psychological and emotional reactions, many of which are generated by the culture which has provided the person's developmental context. There is no such thing as a culture-free sexual experience. This dilemma is rather like the question of whether a sound is made when a tree falls in the forest and no-one is there to hear it.

Is sex, per se, good or bad? Most people today think that at least some sexual contact is a good thing. Immediately, however, the conditions start piling on. Sex is good for adults, but not children. Are adolescents children? OK, sex is good for adolescents when it's with other adolescents (and it's responsible, protected sex). What about same-sex contacts between adolescents? Welllll, ummmmmm, ahhhhhh . . . What about masturbation? Is orgasm good or bad? Yes for adolescents and adults, no for children. What about children who discover orgasm completely on their own? Are they doomed to depravity?

Of course we will not attempt to answer these questions, and they are not on any fast track to solution anywhere in the Western world that I know of. Still, it seems to me that it would help us understand the issue better if we simply forced an agreement one way or the other. Personally, I would urge us to take the position that sex, in and of itself before any discussion of the influence of culture and psychology, is a good thing. It is, after all, a built-in feature like the digestive system, the respiratory system, the circulatory system and other functions that keep us working. If we agree it is a good thing, we can then look at the various ways it's used and experienced with more precision and clarity. There is no contradiction to the position that sex per se is a good thing and certain kinds of sexual experience are a bad thing. We then can be clear that it is not the sex that makes it bad, but the other elements of the experience, such as the beliefs of the culture; elements of force or trickery that are psychological, not sexual; ulterior motivations such as prestige, jealousy, obsession; and so forth.

Het tweede citaat is uit een boek met de titel "Harmful to Minors" van Judith Levine. Het is een reaction op het toegenomen conservatisme in de VS, en de nadruk die daardoor daar steeds meer ligt op "onthouding", met bijbehoorde sex onderwijs. De veelzeggende ondertitel is "The Perils of Protecting Children fron Sex". Het is veelzeggend dat het haar veel moeite heeft gekost om (in de VS) een uitgever te vinden.
Het volgende is uit het (laatste) hoofdstuk "Epilogue":

Citaat:

When we are ready to invite children into the community as fully participating citizens, I believe we will also respect them as people not so differnt from ourselves. The will be the moment at which we respect their sexual autonomy and agency and realize that one way to help them cultivate the capacity to enjoy life is to educate their capacity for sexual joy.
[...]
Sex is not harmful to children. It is a vehicle to self-knowledge, love, healing, creativity, adventure and intense feelings of aliveness. There are many ways even the smallest children can partake of it. Our moral obligation to the next generation is to make a world in which every child can partake safely, a world in which the needs and desires of every child - for accomplishment, connection, meaning, and pleasure - can be marvelously fulfilled.

Ik vind het jammer dat je niet op call in gaat.

SOA's en zwangerschap zijn niet cultureel ingegeven. En los van masturbatie is seks een relatie tussen minimaal twee personen. Je gebruikt/misbruikt voelen door iemand die je vertrouwt. Of uitgebuit. Of bedreigt. Of niet eens begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. En dan niet in staat zijn daar tegenin te gaan, door de inherente positie waarin je verkeert. De ander heeft hegemonie, kan dicteren. Zou jij als vader gokken of je kind in zo'n intergenerationele relatie dan een verlicht despoot treft of een tiran? Waarom?

Levine heeft het zo mooi over het uitnodigen van kinderen als volwaardig burgers. Er is een reden dat we dat niet doen. Zie ontwikkelingspsychologie. Kinderen/jongeren kunnen je soms verbazen, maar het zijn geen pocket sized volwassenen.

Natuurlijk ik, heb citaten gekozen die mij uitkomen. Maar dat maakt ze niet onwaar. Levine heeft haar boek geschreven om ouders en opvoeders ervan te overtuigen dat een goede seksuele opvoeding ervoor zorgt dat kinderen betere beslissingen nemen, en, mede daardoor gelukkiger opgroeien. Door o.a. geen SOA te krijgen of zwanger te worden. En tevens is haar boodschap dat seksuele activiteit onder jongeren een gegeven is, of ouders en opvoeders het graag willen of niet.

Wat zijn goede (seksuele) relaties voor jongeren? Is dat een relatie met iemand die precies even oud is? Word je dan niet "gebruikt/misbruikt voelen door iemand die je vertrouwt"? Of is het dan prima als dit gebeurt? Of mag er wel een leeftijdsverschil zijn? Dat was de reden waarom ik in mijn oorspronkelijke stukje Dex van ter Meij noemde, daar was het leeftijdsverschil een jaar of 7 à 8. Is een relatie dan prima? En waarom 7 jaar? Waarom geen 10 jaar verschil of 15? Het hangt toch altijd van de aard van de relatie af? De ontwikkeling van twee mensen met zelfde leeftijd hoeft niet gelijk te zijn.

Ik denk dat jongeren in staat zijn verstandige beslissingen te nemen, zeker als het hen aangaat en ze de mogelijkheid hebben kennis erover te krijgen. Ik denk zelfs dat jongeren af en toe beter in staat zijn buiten de gebaande paden te denken, omdat ze minder "ballast" meedragen. En natuurlijk, voor iemand van 5 is dat anders dan voor iemand van 15. Van de andere kant, ik weet niet of alle volwassenen altijd goede beslissingen nemen. Ik ben zelfs niet (meer) overtuigd dat de meerderheid van de volwassenen dat de meeste tijd doet.

Het boek van Levine moedigt ook open en eerlijke gesprekken tussen ouders en kinderen en opvoeders en kinderen aan. Dit kan gaan over "technische onderwerpen", maar ook over het er mee gepaard gaande gevoel. Dat willen natuurlijk niet zeggen dat kinderen alles moeten (willen) vertellen, maar moet het wel mogelijk maken dat iets was hen dwars zit bespreekbaar is. Dit voorkomt mogelijk dat ze in ongewenste situaties of relaties terechtkomen. Het veronderstelt van ouders en opvoeders een zekere open en liberale houding wil dit werken.

Het gaat niet om waar het allemaal wél goed en fijn was. Het gaat ook niet om het bestrijden van rare puriteinse opvattingen over de "juiste" relatie. Dat is interessant, maar het zijn andere discussies die niet beantwoorden waarom de huidige leeftijdsgrenzen in de wet zoveel draagvlak hebben.

Voor de wet gaat het er om hoe je een groep adequaat kan beschermen tegen mogelijk ernstige nadelige consequenties en sterkere personen met mogelijk slechte bedoelingen. De realiteit is niet zwart/wit, maar de wet wel. Die moet generaliseren. Ja, sommige jongeren kunnen heel wijs en verstandig kunnen zijn. En sommige volwassenen worden slachtoffer in verschrikkelijk nare relaties. Uitzonderingen in overvloed aan beide kanten van het hek. De wet kiest een lijn waar het denkt de grootste groep nog zeer kwetsbare/beïnvloedbare minderjarigen te kunnen beschermen op grond van hun gemiddelde ontwikkeling en positie, zonder te sterk idiologisch te moraliseren.

edit - aanvulling:
Jij en Levine (heb het gelezen) denken een significant deel van die bescherming te kunnen bieden via betere seksuele voorlichting ipv de wet. Ik denk dat je daarmee zeker meer misbruiksituaties kan voorkomen. Ik denk ook dat er veel meer aandacht zou moeten zijn voor beleving/plezier in plaats van alleen voorbehoedsmiddelen e.d. Ik denk alleen niet dat die verbetering dan ook meteen de deur op een kier zet om dan leeftijdsgrenzen te verlagen. Je zou het wel kunnen onderzoeken, maar jongeren blijven in hun ontwikkeling (hersens, ervaring) en maatschappelijke positie (afhankelijker) anders dan volwassenen.

David Rodgers schreef:

Het boek van Levine moedigt ook open en eerlijke gesprekken tussen ouders en kinderen en opvoeders en kinderen aan. Dit kan gaan over "technische onderwerpen", maar ook over het er mee gepaard gaande gevoel. Dat willen natuurlijk niet zeggen dat kinderen alles moeten (willen) vertellen, maar moet het wel mogelijk maken dat iets was hen dwars zit bespreekbaar is. Dit voorkomt mogelijk dat ze in ongewenste situaties of relaties terechtkomen. Het veronderstelt van ouders en opvoeders een zekere open en liberale houding wil dit werken.

Het gaat ook voorbij aan een stukje realiteit. Kindermisbruik in diverse vormen vind grotendeels plaats door bekenden. ik zou zeker pleiten voor een open dialoog tussen ouder en kind. Echter kun je niet ontkennen dat kinderen in sommige gevallen ook tegen de ouders beschermd dienen te worden. Ik herinner me een voorval waarbij moeders de kinderen laat toezien hoe ze haar vriend afranselt terwijl die aan het plafond geketend was. Ik denk dat we veilig kunnen stellen dat die een iets te open en liberale houding was. In ieder geval wilden de kinderen liever bij de wat minder liberale en meer gesloten vader wonen. dit is uiteraard een extreem maar een vorm van wettelijke bescherming is in mijn optiek een must.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.