Vergeten slachtoffers in beeld

3 antwoorden [Laatste bericht]

Hallo iedereen!

Mijn naam is Ellen en ik ben studente Criminologie. Met een onderzoek naar de beleving van een seksueel misdrijf op een minderjarig persoon door de partner of ex-partner van de pleger, wil ik mijn universitaire opleiding afronden. Tijdens mijn stage heeft een ontmoeting met de partner van een zedenpleger mij enorm aangegrepen. Het was voor mij onmiddellijk duidelijk dat een dergelijk strafbaar feit ook voor de naasten van de pleger zeer grote gevolgen heeft. De familieleden worden vaak niet als slachtoffer beschouwd en ze worden, omwille van hun relatie met de pleger, meer dan eens mee veroordeeld. De impact van de gepleegde feiten op hun dagelijkse leven, alsook hun noden en behoeften op het vlak van steun en begeleiding worden dan ook veelal genegeerd. Omwille van al deze redenen wil ik onderzoek doen naar de beleving van een seksueel misdrijf door de partner of ex-partner van de pleger.

1. Bent u een partner of ex-partner (18+) van een persoon die wordt/werd beschuldigd voor een zedendelict op een minderjarig slachtoffer? Of werd uw partner of ex-partner reeds veroordeeld voor een zedendelict op een minderjarig slachtoffer?

• Wat wordt er bedoeld?
Hiermee worden feiten bedoeld buiten het kerngezin. Dit betekent dus feiten die niet binnen het eigenlijke gezin gebeurd zijn. Het zijn dus feiten die voorgevallen zijn in bijvoorbeeld de ruimere familiale context (bv. nonkel met minderjarige neef, grootvader met minderjarig kleinkind…) en bij volstrekte vreemden/niet familieleden.

• Met ‘feiten’ worden dan zeer specifiek het volgende bedoeld:
1) Fysiek contact tussen de dader en het slachtoffer.
2) Feiten zonder fysiek contact tussen dader en slachtoffer. Bijvoorbeeld: exhibitionisme ten aanzien van minderjarigen, kinderpornografie ...

2. Wilt u meewerken aan mijn onderzoek en bent u bereid om te getuigen over uw ervaringen? Kunt u vertellen wat de gevolgen waren voor uw dagdagelijkse leven? Hebt/had u emotionele en/of psychologische problemen? Heeft u in uw sociaal leven en op economisch (financieel) vlak last van wat er gebeurd is? Heeft u positieve of eerder negatieve ervaringen in uw contacten met politie/justitie en mensen van de hulpverlening?

Het is belangrijk om te weten dat uw deelname aan mijn onderzoek op volledig vrijwillige basis gebeurt. Wanneer u wenst deel te nemen, kan dit ofwel door een afname van een interview of door een schriftelijke of elektronische vragenlijst in te vullen. Uiteraard worden uw gegevens volledig anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt.

U kunt mij bereiken via het reactieformulier!

Alvast op voorhand bedankt voor uw tijd en medewerking!

Hartelijke groet!

De studente in kwestie is door team P.nl geverifieerd middels controle van haar emailadres van de universiteit. Zij is wie ze zegt dat ze is.

Heb je al contact opgenomen met stichting Stop It Now? Deze heeft een lotgenotengroep voor partners en familieleden, misschien kunnen zij je onderzoek daar onder de aandacht brengen. Op deze site zijn er niet zo veel "partners van" en je zult voor je onderzoek toch meerdere mensen willen spreken gok ik. Veel succes!

Heel erg bedankt voor de tip!
Ik zal contact opnemen met hen!

Groetjes,

Ellen

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.