Is een pedofiel ziek? Dit moet je weten over pedofilie.

Geen reacties

RTL Nieuws bracht gisteren dit artikel met acht vragen over pedofilie aan ontwikkelingspsycholoog Jan Hendriks. Hieronder dezelfde vragen maar dan met een antwoord vanuit het gezichtspunt van mij als pedofiel. Wellicht dat RTL Nieuws ooit zover komt om ook Pedofilie.nl eens te interviewen.

1. Is pedofilie een ziekte?
DSM 5, het handboek der psychiaters, stelt dat pedofilie een stoornis is als de pedofiel last ondervindt óf als de pedofiel daadwerkelijk tot seksuele contacten is overgegaan. Een pedofiel die relatief probleemloos door het leven gaat, heeft volgens het handboek géén stoornis. Daar kan uit worden afgeleid dat het “zijn van pedofiel” aldus de psychiatrie geen ziekte is.

2. Is pedofilie aangeboren of ontstaat het door gebeurtenissen in iemands jeugd?
Het is belangrijk het onderscheid te maken tussen pedofilie en pedoseksualiteit. Met pedofilie wordt bedoeld de geaardheid, dat wil zeggen het hebben van een primaire seksuele voorkeur voor sommige kinderen. Dit is dus de voorkeur en nog geen gedrag.
Pedoseksualiteit is het plegen van seksuele handelingen met kinderen. Een hetero of homo die een seksuele handeling pleegt met een kind is evengoed een pedoseksueel als een pedofiel die dezelfde handeling pleegt. Pedoseksualiteit zegt iets over het gedrag en dus niets over de geaardheid van de pleger!

De stand van de wetenschap zegt momenteel dat pedofilie een aangeboren geaardheid is. Er zijn géén bewijzen dat pedofilie ontstaat door een combinatie van aangeboren factoren én door gebeurtenissen in iemands jeugd zoals Jan Hendriks stelt.

Seksueel misbruik in iemands jeugd (waarvan Jan Hendriks opvallend genoeg stelt dat dat niet altijd als negatief wordt ervaren) is geen indicator voor pedofilie maar voor pedoseksualiteit.

3. Wanneer ben je pedofiel en wanneer pedoseksueel?
Zie hierboven. Het is overigens opvallend hoe Jan Hendriks hier het thema kinderporno bespreekt.

4. Zijn alleen mannen pedofiel?
Er is heel weinig bekend over vrouwelijke pedofielen. Betrouwbare onderzoeken hierover zijn er niet. Ten onrechte suggereert Jan Hendriks dat vrouwen vanuit zichzelf geen pedoseksuele delicten plegen. Recente aandacht voor dit onderwerp laat zien dat vrouwen wel degelijk pedoseksuele feiten plegen. In daderstatistieken zijn zij niettemin nauwelijks zichtbaar.

5. Vallen pedofielen op alle kinderen?
In de medische wetenschap is een pedofiel iemand die op prepuberale kinderen valt, tot ongeveer de leeftijd van 12 jaar. Daarnaast onderscheiden onderzoekers de groep hebefielen die een aantrekking hebben tot vroeg puberale kinderen tot ongeveer de leeftijd van 14 a 15 jaar. In de volksmond worden beide groepen pedofiel genoemd. De wet noemt overigens geen van beide groepen, ze stelt alleen een leeftijdsgrens van 16 jaar.

De ene pedofiel is de andere niet. Wat voor de één aantrekkelijk is, is voor de ander niet interessant. In dat opzicht verschillen pedofielen niet van hetero's of homo's. Het idee dat pedofielen niet langer geïnteresseerd zijn in een kind omdat het niet langer binnen de leeftijdsgrenzen (age of attraction) valt, is een mythe. Veel pedofielen zetten vriendschappen met kinderen voort tot in de volwassenheid.

6. Vallen pedofielen op hun eigen kinderen?
De meeste incestplegers zijn helemaal geen pedofiel. Zij maken gebruik van hun kind(eren) voor hun eigen seksuele gerief. Ze worden ook wel gelegenheidsdaders genoemd.

Zie verder het antwoord van Jan Hendriks.

7. Is pedofilie te behandelen?
Nee, een seksuele geaardheid is onveranderbaar.
Veel pedofielen hebben behoefte aan ondersteuning in het accepteren van hun geaardheid. Net als de meeste mensen komen pedofielen in hun tienerjaren achter hun seksuele voorkeur. De ontdekking pedofiel te zijn, is geen eenvoudig proces voor jonge mannen. Pedofilie zou daarom besproken moeten worden in de voorlichting over seksuele gezondheid. Jonge tiener pedofielen hebben behoefte aan informatie en handvatten om tot goede keuzes te komen. Het stigmatiseren en demoniseren van pedofielen door ten onrechte al het leed dat seksueel misbruik heet in hun schoenen te schuiven, helpt deze jonge mensen niet.

Op dit vlak is er veel te weinig georganiseerd. Er is nauwelijks geld beschikbaar en het sociale stigma veel te groot. Er is werk aan de winkel van de zorg, de politiek en ook bij pedofielen. De laatste groep wordt overigens te weinig betrokken in de spaarzame initiatieven die er wel zijn.

8. Wat voor soort mensen hebben pedofiele neigingen?
Ze zijn er in alle soorten en maten. Hoogopgeleid, laagopgeleid, uit alle klasses, jong, oud, intelligent, niet zo intelligent, dik en dun, knap en lelijk.

Veel van het onderzoek naar pedofielen vindt plaats in kleine aantallen of binnen bijzondere populaties zoals in een gevangenis. De uitkomsten kunnen we daarom maar moeizaam extrapoleren naar algemeen geldende uitspraken.

(Vragen die op zeker gesteld hadden moeten worden)

9. Voor hoeveel van het seksueel misbruik van kinderen zijn pedofielen eigenlijk verantwoordelijk?
Minder dan 20%. Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur voor Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat vier van de vijf veroordeelde daders van seksueel misbruik van kinderen een heteroseksuele of homoseksuele geaardheid heeft. Internationale onderzoeken bevestigen deze uitkomsten.

10. Wat moet er gebeuren ter preventie van seksueel misbruik?
Neem pedofilie op in de voorlichting over seksuele gezondheid. Het taboe op het onderwerp, de vele mythes en misvattingen helpen preventie niet. Momenteel richt de aandacht zich op 20% van de dadergroep; de pedofielen. De olifant in de kamer, namelijk dat 4 van de 5 daders niet pedofiel is, blijft onbesproken. Dit helpt de preventie van seksueel misbruik niet vooruit.

Media spelen een belangrijke rol in de preventie. In hun taak van verslaglegging zouden zij zich veel meer moeten richten op daders van seksueel misbruik. Het stigmatiseren en demoniseren van pedofielen, het bewust verspreiden van mythes en onwaarheden is een immorele strategie. Inzake nieuws omtrent het seksueel misbruik van kinderen zou de pedofiele geaardheid niet langer moeten worden verondersteld. Het is immers in 80% van de gevallen onjuist. Het toeschrijven van al het seksueel misbruik van kinderen aan pedofielen is niet alleen onjuist (en daarmee immoreel), het staat preventie van seksueel misbruik in de weg.