Filteren?

8 antwoorden [Laatste bericht]

Op een welbekende openbare social mediasite bestaat een filmpje waarin twee jonge jongens elkaar wel een minuut of vijf liefdevol omarmen. Ik schat dat die jongens een jaar of 12 zijn. Nooit zag ik een dergelijke spontane affectie van twee jonge jongens. Let wel, voor de duidelijkheid, het is geen seks wat je ziet, maar pure genegenheid. De link van dit filmpje werd eens ingezonden op p.nl. Het is mij bekend dat deze link door het p.nl team gecensureerd werd. Op de eerstgenoemde site is dit filmpje voor iedere bezoeker toegankelijk en daar dus niet gecensureerd. Dus waarom besloot het p.nl team de link dan wel te censureren? Ik heb wel een idee waarom.

En... Misbruik is fout en een kind schade toebrengen is totaal verwerpelijk, dat moge duidelijk en bekend zijn. In verschillende interviews met een pedofiel viel het me op dat sommigen dit meerdere malen in hun verhaal benadrukken. Waarom doen zij dit?

Twee totaal verschillende onderwerpen die weinig met elkaar van doen hebben, maar die toch, en dat zal ik verderop verduidelijken, raakvlakken met elkaar hebben. Mijn idee om er een forumonderwerp over te schrijven ontstond uit een discussie, dat ik onlangs had met een goede vriend. Met zijn toestemming overigens mag ik zeggen dat hij het vervelend vond, en hij het niet begreep, waarom de link van dit prachtige voornoemde onschuldige filmpje, die hij hier plaatste, werd gecensureerd. Ik vertelde hem, dat als je eenmaal een slechte naam hebt, in dit geval als website, je daar niet gemakkelijk meer vanaf komt.
Tevens discussieerden we over het feit waarom in interviews sommige pedofielen zo de nadruk leggen op het feit dat misbruik fout is.

Waar is toch die Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit gebleven? Waar is het forum martijn.org? Een partij die ik overigens niet steunde omdat zij nogal afweken van mijn eigen opvattingen. Ze kwamen op mij schreeuwerig over en propageerde dat seks met kinderen moest kunnen, want daar kwam het wel op neer. Dit moest een keer fout gaan natuurlijk, en ik rouw er niet bepaalt om. De partij werd uiteindelijk door een gerechtelijke uitspraak verboden en werd opgeheven. In belangrijke zin wil ik wijzen op hun forum, waar forumleden openlijk, en sommigen extreem ver gaand, onder andere over seks met kinderen discussieerden. Dit heeft er naar mijn inziens wel aan toe bijgedragen dat de partij werd verboden. En terecht naar mijn mening.

Met dit voorbeeld wil ik verduidelijken, dat het aan alle kanten een erg slecht idee is, om het op de voorgenoemde manier in een forum facetten te propageren en te publiceren die onwenselijk en zelfs wettelijk verboden zijn. Daarom vindt ik p.nl in dit kader goed zoals die nu is, al ben ik het logischerwijs ook niet altijd overal mee eens, maar p.nl schreeuwt niet, filtert en ik kan me in haar opvattingen en zienswijze goed vinden.
‘Ons’ forum is immers openbaar en dus voor iedereen toegankelijk, en het lijkt mij daarom logisch dat men (het p.nl team) voorzichtig is met plaatsen van onderwerpen, links en artikelen die een totaal verkeerde weergave en indruk zouden kunnen creëren als wat p.nl betoogt te zijn. Wil je je bestaansrecht garanderen dan kun je denk ik niet om het huidige format heen, en moet p.nl gefilterd worden om gevrijwaard te blijven van figuren die hun te gevoelige, en al te fantasierijke opvattingen, zouden willen plaatsen, en hiermee de tent in een kwaad daglicht zouden kunnen zetten. Dan is het snel gedaan met p.nl.

P.nl is een website over pedofilie en voor het merendeel geschreven door mensen met een pedofiele geaardheid, dat is bekend. Zou men het voorgenoemde filmpje dan juist op deze site plaatsen dan heb je geheid gedonder! Bepaalde mensen zien onmiddellijk de relatie met het filmpje en ‘onze’ site en pedofilie dus. Ze zouden er wat van kunnen gaan denken, en met een boos vingertje kunnen gaan wijzen, en vervolgens keihard roepen; ‘Zie je wel, stelletje vieze pedos!’ dan wel woorden van gelijke strekking, dat we het propageren, dat seks met kinderen moet kunnen, en zo p.nl in een kwaad daglicht zetten. Het is mijn inziens dan ook niet verwonderlijk dat dit filmpje door p.nl werd gecensureerd. Maar plaats je dit zelfde filmpje op een zeer bekende openbare social media site, dan zal bijna niemand er enige aanstoot aan geven, al dan niet in relatie tot pedofilie.

Helaas kan ik de link niet geven omdat dit dus door p.nl gecensureerd zal worden. Smile

P.nl filtert en dat is een goede zaak. Maar daarentegen erger ik me aan het feit, dat er hier reacties worden geschreven waarin nog maar eens nadrukkelijk wordt verwoord, dat het goed is dat de topicstarter geen foute handelingen pleegt met een kind, terwijl de topicstarter zelf al aangeeft dit nooit te zullen en/of te willen doen. Moet dit dan alsnog als reactie zo nadrukkelijk, bijna met zachte dwang, worden vermeld? Wat voor meerwaarde geeft dit? Het is natuurlijk met goede bedoeling geschreven, dat snap ik. Heeft het wellicht met angst te maken, en de persoon in kwestie dit als een soort van verdediging aandraagt, dat het een goede zaak is dat hij/zij totaal geen foute handelingen pleegt? Als dit zo wordt bedoeld dan begrijp ik dit. Maar je kunt naar mijn inziens ook iets kapot propageren als je het te vaak zegt. De interpretatie van geloofwaardigheid, dus hoe het algemeen publiek het zou kunnen opvatten, zou daarmee kunnen worden aangetast of zelfs geheel verloren kunnen gaan. Is dit dan ook niet een beetje schreeuwen, dat we dus vooral geen dingen doen die bij de wet verboden zijn? Al is het wellicht ‘positief’ schreeuwen, maar wat misschien juist meer een nadeel dan een voordeel zou kunnen opleveren? Ik bedoel; hoe hard moet je schreeuwen om de maatschappij te laten inzien dat het merendeel van mensen met een pedofiele geaardheid kinderen nooit zullen en willen schaden? P.nl is een openbare website, en dus kan iedereen lezen dat ‘we’ van mening zijn, dat het een goede zaak is dat ‘we’ maar vooral geen kinderen willen schaden... Excuses, ik val in herhaling, maar ik hoop dat mijn boodschap duidelijk is.

Kortom, is het wel verstandig om met klem, hoe ik het dan noem; met zachte dwang, een topicstarter, het door mij zo juist beschrevene nog even nadrukkelijk te laten weten? Waarom die nadruk? Ontstaat dit uit angst om als pedofiel verguist te worden?

En... wat kun je op p.nl plaatsen en wat niet? Wat wordt geaccepteerd en wat geweigerd/gecensureerd en waarom? En dan heb ik het natuurlijk niet over facetten die de wet totaal overtreden, natuurlijk worden die (gelukkig) niet geplaatst, maar ik bedoel de grensgevallen; Een man die een jongen kust bijvoorbeeld, of omarmt, of gaat dat ook te ver? Ik heb er wel ideeën over, maar wat vinden jullie?

Dus twee onderwerpen met raakvlakken. Hoe denkt een ieder daarover. Ik nodig je uit om je mening te geven.

Hallo Leroy,

Pedofilie.nl wordt gerund door mensen. Mensen met hun eigen morele kaders. Wat mij betreft over wat je zegt:

Het is ok om pedofiel te zijn. Het is ook ok om als pedofiel met kinderen om te gaan, mits in de praktijk op een manier die in deze samenleving normaal is en dus ook valt uit te leggen. Dat is waar het accent ligt.

Waar het dus snel glibberig wordt is als je kinderen kennis laat maken met jouw voorkeur.

Bijvoorbeeld door hen de liefde te verklaren, zoals je in deze topic vertelt. Waarom zoiets doen? Het kan enorme gevolgen hebben voor het kind (en jou) op het moment dat het hierover aan ouders vertelt. Is het dat waard als je echt van 'm houdt? Kennis, vriend of mentorfiguur...fantastisch. Maar als je in je omgang je voeten moelijk op de aarde kan houden, dan even wat minder contact. Dat zeg ik niet voor de buitenwereld. Dat zeg ik echt voor jou en die jongen.

Of bijvoorbeeld door weeïge amateuropnames van kinderen te maken, die niet illegaal zijn maar wel duidelijk geënsceneerd. Let op de meerdere camerastandpunten. En voor mijn gevoel ook geproduceerd voor en door de ware liefhebber. Meldpunt Kinderporno over het filmpje: "zeer twijfelachtig". Ik kon het moreel niet verdedigen.
Als het nog een duidelijk verdedigbare andere functie heeft, bijvoorbeeld als onderdeel van een normaal verkrijgbare speelfilm of een campagne van een bekend modemerk, dan zou ik minder moeilijk doen. Hoewel we sowieso al streng zijn bij het plaatsen van beelden van kinderen, omdat het lastig te modereren is en niet de functie is van de site.

(de PNVD is niet verboden, Vereniging Martijn wel)

Gabriël, bedankt voor je reactie.

In je reactie verwijs je naar mijn verhaal over Gino. Ik snap niet helemaal waarom je hiernaar verwijst omdat ik in ‘Filteren?’ een totaal ander onderwerp verwoord en behandel. Misschien was het beter geweest om je reactie, in deze, onder ‘Morgen zie ik je weer’ te plaatsen.

Ik heb je in het verhaal over Gino, in mijn reactie, al uitgelegd dat het merendeel geromantiseerd is, dus ik berijp je opmerking totaal niet als je zegt ‘waarom hen de liefde te verklaren.’ En wat is er overigens mis om een kind de liefde te verklaren? Als je dit op een gepaste manier weet over te brengen dan is er mijn inziens niet zo veel aan de hand.

Ik citeer je even: ‘Maar als je in je omgang je voeten moeilijk op de aarde kan houden, dan even wat minder contact.’ Met alle respect, maar ook dat heb ik je, in mijn beleving toch duidelijk, uitgelegd in mijn reactie onder ‘Morgen zie ik je weer.’

Over het filmpje...Ik ben er niet bij geweest. Ik, en jij, kan hoogstens afgaan op wat je ziet. Jou gevoel zegt dus, zoals je aangeeft, dat het is geproduceerd voor de ware liefhebber. Die meerdere camerastandpunten zijn essentieel, zeg je. En zeker als het meldpunt Kinderporno het dan ook nog eens twijfelachtig vindt, ja natuurlijk dan is het zo, toch? Gabriel, ik ben het volledig met je oneens. Het door mij genoemde filmpje is je kennelijk bekend. Ik mag aannemen dat je ook de andere filmpjes kent? Waarin dezelfde jongens voorkomen, maar daar zie ik niets meer terug van wat er in het door mij genoemde filmpje plaatsvindt. Je oppert dat dit filmpje niet illegaal is maar wel duidelijk geënsceneerd. Hoe weet je dat? Je zou het hoogstens kunnen vermoeden, denk ik, maar je bent nogal zeker van je zaak.

Aangaande dat de PNVD niet werd verboden maar de vereniging Martijn wel, ja dat juist. Daar ging ik even de mist mee in.

Dit wil ik ook nog even kwijt...
In mijn onderwerp behandel ik wat de reden is (of zou kunnen zijn) waarom het bewuste filmpje door p.nl werd gecensureerd. Ik noem zelf al dat het filmpje een verkeerde indruk zou kunnen wekken op p.nl. Voorts vermeld ik ook, dat ik het een goede zaak vindt, dat p.nl streng is met het plaatsen van onderwerpen.
En toch verwoord je in je reactie, dus ten overvloede, dat p.nl streng is bij het plaatsen van beelden van kinderen, omdat het lastig te modereren is en niet de functie is van de site.
Ik had zelf ook al aangegeven dat dit niet de functie is van p.nl. Daarin ben ik het dus met je eens. Maar je reageert nu wel op een manier die ik behandel in ‘Filteren?’ waarin ik aangeef waarom ik daar zo'n hekel aan heb. Je legt nu zelf ook weer die zelfde nadruk. Dat snap ik niet.

Leroy schreef:

In je reactie verwijs je naar mijn verhaal over Gino. Ik snap niet helemaal waarom je hiernaar verwijst omdat ik in ‘Filteren?’ een totaal ander onderwerp verwoord en behandel.

Je schreef in dit topic:

Leroy schreef:

Maar daarentegen erger ik me aan het feit, dat er hier reacties worden geschreven waarin nog maar eens nadrukkelijk wordt verwoord, dat het goed is dat de topicstarter geen foute handelingen pleegt met een kind, terwijl de topicstarter zelf al aangeeft dit nooit te zullen en/of te willen doen.

Je gaf hiervan geen concrete voorbeelden. Je mijmerde over "waar is toch..." de PNVD e.d., maar vervolgens zei je er niet te rouwig om te zijn dat die er niet meer zijn. Je leek te beredeneren dat ons moderatiebeleid vaak zou stoelen op imagobehoud. Ik gaf aan dat veel ook voortkomt uit morele overtuigingen van de beheerders.

Ik gokte dat mijn reactie in het Gino topic misschien onder je omschrijving zou kunnen vallen. Later las ik dat je romantiseerde en de toon van het werkelijke briefje meer paste bij iemand van 12. Ok...maar nu wist ik niet meer wat wat is.

Leroy schreef:

En wat is er overigens mis om een kind de liefde te verklaren? Als je dit op een gepaste manier weet over te brengen dan is er mijn inziens niet zo veel aan de hand.

Wat vind jij gepast? Vind ik dat ook? Wat fantaseerde je en wat niet? Je kan met vreemden online alleen afgaan op wat iemand zegt. En ook dat kan je niet vertrouwen zonder doorvragen, zo blijkt. Dus ik herhaal op safe, en dan bepaald de ander om zich daar wat van aan te trekken.

Over wel/niet plaatsen en het filmpje:

Leroy schreef:

maar je bent nogal zeker van je zaak.

Ik ben zeker van m'n conclusie, doordat ik onzeker was over het filmpje. En dat is hier het punt, omdat ik medeverantwoordelijk ben voor de site. Heeft beeldmateriaal een functie in een topic? En kan je het met zekerheid moreel verdedigen? Nee? Niet riskeren, weglaten.

Wat betreft tekst zijn de huisregels meestal leidend. Maar soms zijn er andere redenen om niet te plaatsen. Trollen. "Jongeren"(/"pedojagers") die contact met een pedofiel te willen. Pogingen om echte personen zwart te maken. Zinloos kicken van oude topics. En vermoeiend veel verzinsels.

Ik kan je hier en daar niet helemaal volgen. Je maakt het mijn inziens erg ingewikkeld zo. Ook erger ik me mateloos aan je herhaalde verwijzing naar mijn verhaal over Gino, wat een totaal ander topic is dan dit.

Ik krijg de indruk dan je vermoed, door je verwijzing naar het verhaal over Gino, dat ik foute handelingen pleeg? Vervolgens zeg je, dat je later pas kon lezen dat mijn verhaal grotendeels geromantiseerd is. Dus je trekt je beschuldiging nu weer in?

Je schreef dat je gokte dat je reactie in het Gino topic misschien onder je (deze) omschrijving zou kunnen vallen? Helaas verkeerd gegokt.

Citaat: 'Je gaf hiervan geen concrete voorbeelden. Je mijmerde over "waar is toch..." de PNVD e.d., maar vervolgens zei je er niet te rouwig om te zijn dat die er niet meer zijn. Je leek te beredeneren dat ons moderatiebeleid vaak zou stoelen op imagobehoud. Ik gaf aan dat veel ook voortkomt uit morele overtuigingen van de beheerders.'
Ik snap niet echt waar je heen wilt hoor. Je twijfelt aangaande het feit dat ik er rouwig om ben dat de PNVD is opgeheven, terwijl ik schrijf dat ik er NIET rouwig om ben? Voorts schrijf ik toch duidelijk, dat ik de partij totaal niet aanhing omdat zij opvattingen hadden die mij niet paste.
En aangaande p.nl; ik heb het over regels -en het op een juiste manier filteren ten behoeve voor het behoud van een gezonde website. En het lijkt mij logisch dat dit voortkomt uit morele overtuigingen van de beheerders.' En ik 'mijmerde?' moet je dat nou echt omschrijven?

Citaat: 'Wat vind jij gepast? Vind ik dat ook? Wat fantaseerde je en wat niet? Je kan met vreemden online alleen afgaan op wat iemand zegt. En ook dat kan je niet vertrouwen zonder doorvragen, zo blijkt. Dus ik herhaal op safe, en dan bepaald de ander om zich daar wat van aan te trekken.'
Met alle respect, maar misschien kun je iets duidelijker zijn in je verwoording. Voorts, we zijn alle verschillende mensen, en wat ik gepast vind hoeft niet conform te zijn wat jij gepast vindt.

Citaat: 'Ik ben zeker van m'n conclusie, doordat ik onzeker was over het filmpje. En dat is hier het punt, omdat ik medeverantwoordelijk ben voor de site. Heeft beeldmateriaal een functie in een topic? En kan je het met zekerheid moreel verdedigen? Nee? Niet riskeren, weglaten.'
Was het niet beter geweest als je dit eerder zo had beschreven? Dan was het wellicht voor mij een stuk duidelijker geweest. Je was dus onzeker over het filmpje. Duidelijk nu. En het weglaten van het filmpje...Ik had toch duidelijk aangegeven dat ik het daar mee eens ben?

Ik zou je willen adviseren mijn verhaal over Filteren nog maar een keer te lezen, aangezien ik de indruk heb dat het je hier en daar niet duidelijk is waar ik het over heb en wat ik bedoel.

Voorts, en met alle respect, zie ik er geen heil in om deze discussie met jou verder te voeren. Ik vrees dat het dan een erg lang verhaal zal gaan worden wat voorbij streeft aan mijn verhaal in 'Filteren'.

Je zei "Je maakt het mijn inziens erg ingewikkeld zo". Dat gevoel is wederzijds. Je startpost beslaat twee kantjes. Je beschrijft daarin je ergernis over reacties waarin wordt onderstreept grenzen te bewaken, maar doet dit zonder concrete voorbeelden te geven. Je suggereerde dat het vooral om imagobehoud zou zijn. Ik nuanceer dat.

Je dikte een ervaring aan met een fantasie die voor mij over zo'n grens gaat, maar je zei dat er in eerste instantie dus niet bij. Dat irriteert, omdat we hier structureel te maken hebben met topics waarin mensen hele verhalen fantaseren zonder dat te zeggen, wat het vertrouwen ondermijnt.

Je zei "Waar is toch die Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit gebleven? Waar is het forum martijn.org?", maar direct daarop distantieer je je uitgebreid van hen. Dus waarom zei je dan "waar is toch"? Mis je ze nou of juist niet?

Succes ermee, ik ben er wel klaar mee Smile

Ik schreef dat ik niet de minste behoefte had om er een lang verhaal van te maken. Ik vrees dat het ‘verhaal’ toch nog iets lager zal worden omdat ik zeker wil reageren op je reactie.

Feit en fantasie? Wellicht een nieuw topic? Smile
Een fantasie gaat ook gemakkelijk over een grens heen, dat is wellicht het doel van een fantasie. Mijn fantasie is voor jou grensoverschrijdend. Met alle respect natuurlijk. Maar gelukkig bestaan er geen wetten die fantasieën verbieden, dus ook mijn fantasie mag ik uitten. Als je mijn fantasie buitensporig vindt dan vraag ik me af waarom het p.nl team mijn verhaal niet heeft geweigerd.

Je hebt al gezegd dat je twijfelde of mijn verhaal over Gino nu waar is of niet. Je hebt volkomen gelijk dat mijn verhaal het vertrouwen zou kunnen ondermijnen, aangaande het feit dat mensen hele verhalen fantaseren zonder dat te zeggen.
Beter was geweest dat ik vooraf had vermeld dat dit verhaal grotendeels door mij werd geromantiseerd. Daarin ben ik het met je eens.

Je oppert dat mijn uiteenzetting in ‘Filteren?’ ingewikkeld is, maar wellicht is het voor jou ingewikkeld. Ik beschrijf hierin onder andere, dat ik me erger aan het feit, dat topicstarters worden ingepeperd om vooral geen slechte dingen te doen, terwijl ze dit zelf al nadrukkelijk hadden aangegeven dit niet te zullen doen. Moet ik nu echt een opsomming gaan geven van lieden die zich aan dit inpeperen ‘schuldig’ maken? Prima, ik noem geen namen, maar vooral het p.nl team zie ik wel eens opmerkingen in deze zin plaatsen. Ik heb geen zin om namen te gaan noemen, maar ik wil je wel een voorbeeld geven. Een citaat uit een reactie op een topicstarter door een teamlid:

‘Nogmaals welkom....goed dat je die eerste stap hebt durven zetten. Ik hoop vaker van je te horen. Je bent in ieder geval zeker niet de enige met pedofiele gevoelens die in géén geval een kind wil schaden.’

Dit terwijl degene zelf al aangaf nooit een kind te willen schaden. Tsja, ik zie de meerwaarde niet om dit dan nog eens even nadrukkelijk in een reactie te herbenoemen. Maar dat heb ik ook al uiteengezet in ‘Filteren?’ Wat begrijp je daar niet aan?

Ik distantieer me absoluut aangaande de PNVD en Martijn. Ben ik hierin echt zo onduidelijk? Ik dacht het niet hoor. Ik zou mezelf volgens jou hierin tegenspreken omdat ik mijn verhaal begin met ‘Waar is toch die Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit gebleven? Waar is het forum martijn.org?’ Lees het als een krantenkop. Maar nogmaals, ik snap je totaal niet. Want als je verder leest dan schrijf ik toch uitdrukkelijk dat ik er niet rouwig om ben dat de boel naar de klote is?
Op hoeveel verschillende manieren moet ik jou duidelijk maken, om het je tot je door te laten dringen, dat ik die partij totaal niet aanhing? Je schrijft over mijn ‘twee kantjes’ maar voor jou heb ik er nu drie nodig.

Even mijn 2ct. P.nl is een discussie site. Het doel in mijn ogen is discussieren over de diverse facetten van pedofilie. Daarbij heeft P.nl duidelijk stelling genomen tegen seks met kinderen en kinderporno. Dit is een morele keuze, waar je het mee eens of oneens kunt zijn. In het laatste geval moet je je afvragen of P.nl de juiste plek voor je is. Toen ik de eerste keer op P.nl kwam besloot ik dat het niet de juiste plek voor mij was, later heb ik me bedacht. Je kan zeggen dat ik de eerste keer er nog niet klaar voor was.

Door media te posten, hoe legaal ook, verander je het karakter van de site. Ook bij het delen van legale media zal de site bezien worden als "zo'n" site voor pedofielen. Het is dan erg moeilijk om nog als serieuze gesprekspartner gezien te worden. Dus ja er zullen keuzes gemaakt moeten worden, of serieus discussie platform of entertainment site. Maar eerlijk gezegd zijn er genoeg plaatsen waar ik me kan vermaken met filpjes van leuke jongens, ook youtube staat er vol mee.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.