Godsdienst onderzoek

6 antwoorden [Laatste bericht]

Beste allemaal,

Allereerst wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Max en op dit moment zit ik in het examenjaar en ben ik bezig met een onderzoek voor godsdienst.
Daarvoor heb ik gekozen om te verdiepen in het maatschappelijke visie van pedofielen. Daarvoor heb ik een aantal vragen, en ik hoop dat jullie me kunnen helpen om deze te beantwoorden.
1. Pedofilie hoeft niet altijd te betekenen dat iemand meteen een pedoseksueel is die aan kinderen zit of iets dergelijks. Velen verzwijgen het voor hun omgeving,omdat ze er zich voor schamen. Weet uw omgeving ervan of onderdrukt u het?
2. Maakt de digitalisering het er moeilijker op?
3. Wat is de rol van media hierin tegenwoordig?
4. Wat vindt u seksueel aantrekkelijk aan een kind?
5. Denkt u dat pedofilie genezen kan worden of is het een geaardheid?
6. Wat vindt u van de vooroordelen die er over pedofilie zijn ? Vindt u ze terecht of worden de conclusies te snel getrokken?
7. Wat denkt u dat de oorzaak is van pedofilie?

Met vriendelijke groet,
Max

Hoi Max,

Ik wil je vragen wel beantwoorden, maar zou eerst graag willen weten wat de relatie is met godsdienst? Wat is het doel van je onderzoek?

Hallo JP,

Voor godsdienst moest ik een zelf gekozen ethische kwestie onderzoeken. Daarvoor heb ik gekozen om de maatschappelijke visie van pedofilie te onderzoeken, omdat ik erachter kwam dat pedofielen eerder aan de schandpaal worden gezet ipv dat ze hulp krijgen en geaccepteerd worden. In het onderzoek bevindt zich een religieus deel, waarin ik de geschiedenis van pedofiele onderzoek en een maatschappelijk deel.

Max, op zich prima dat je, aangaande je studie, onderzoek doet naar pedofilie. Maar met wat je zegt reizen mij toch enige vragen op. Je schrijft bijvoorbeeld dat je erachter kwam, dat pedofielen eerder aan de schandpaal worden gezet ipv dat ze hulp krijgen en geaccepteerd worden. Dat is algemeen bekend toch? Hoe kwam je daar dan achter, en vooral wanneer? Ik mag aannemen dat je, i.v.m. je onderzoek, enig research hebt gepleegd, en dat je aangaande je interesse in maatschappelijke zaken enige bekendheid hebt opgedaan hoe er doorgaans over pedofielen wordt gedacht.

Dat je de vraag stelt wat ‘wij’ van de vooroordelen vinden die er over pedofilie zijn lijkt me een logische vraag. Maar vervolgens stel je de vraag of ‘wij’ ze terecht vinden, of dat conclusies te snel worden getrokken. Tja, dat is toch wel algemeen bekend? Daar is inmiddels genoeg over geschreven toch? Ik snap dan dus niet dat je dat vraagt.

Ook zou ik graag wel willen weten wat voor opleiding je nu precies doet. Dat is me niet echt duidelijk. Voor Godsdienst zeg je, doe je dan een religieuze opleiding? En waarom precies het onderwerp pedofilie? Pedofilie en Godsdienst, dat bijt elkaar nogal heb ik het idee.

Wellicht wil je mijn vragen verduidelijken.

Hallo Leroy,

Ik zal in het kort even uitleggen over het onderzoek. In het examenjaar van atheneum, is het de bedoeling dat je een onderzoek doet naar een ethische kwestie. Bij een ethisch onderzoek moet je dingen van twee kanten bekijken. Nu wil ik dus ook de andere kant bekijken, en juist niet afgaan op de vooroordelen maar ook het positieve belichten. Ik hoop dit dus te bereiken doordat u mijn vragen wilt beantwoorden. Wat bij een vraag oproept door uw bericht is waarom godsdienst en pedofilie elkaar enorm bijten? Ik ben door mijn onderzoek juist op dingen gestuit (bijvoorbeeld uit de Islam) waaruit het bleek dat er helemaal niet zo negatief tegenover pedofilie werd gekeken.

Een stukje duidelijker nu.

En Albert, ik kan er weinig aan toevoegen. Duidelijk verwoord dacht ik zo.

Hallo Max,

De kritische vragen die je in eerste instantie kreeg, kwamen ook bij mij op. Je was inderdaad niet zo duidelijk over je beweegredenen en je hebt nu eenmaal te maken met mensen die voorzichtig moeten zijn. Maar je bedoelingen zijn mij nu duidelijk en je vragen zijn eigenlijk best goed.

1. (…) Weet uw omgeving ervan of onderdrukt u het?
Geen van beide. Mijn omgeving heb ik er niets van verteld, maar onderdrukken is wat anders. Ik ben wel eerlijk tegenover mijzelf. Als ik alleen ben.

2. Maakt de digitalisering het er moeilijker op?
Ja! Kinderporno op het internet is een onbeheersbaar probleem. Zij die het willen bestrijden, verwarren te snel en te gemakkelijk de bestrijding van "pedofilie" (wat ze er ook onder mogen verstaan) met het bestrijden van die uitwas.

3. Wat is de rol van media hierin tegenwoordig?
Voor Donald Trump hebben de media het gedaan. Voor pedofielen lijkt het ook zo te zijn, want het zijn de media die over pedofilie schrijven waar ze pedoseksualiteit bedoelen. Maar als er geen georganiseerde nieuwsmedia waren, dan hadden we het met de natte krant moeten doen, het roddelcircuit. Stel je voor, hoe pedofilie er dan van af zou komen. Je kunt de media niet van de maatschappij losweken.

4. Wat vindt u seksueel aantrekkelijk aan een kind?
Moeilijke vraag. Volgens mij is er geen eenduidig antwoord, omdat het woord pedofilie al niets zegt. Pedofielen kunnen op jonge kinderen of juist pubers vallen, op jongens dan wel meisjes. Ieder zal een eigen antwoord geven. Voor mezelf: ik vind jonge kinderen mooi. Gewoon mooi. En dan komt daar seksuele aantrekking bij kijken. Dat lijkt raar, maar zowat alle liefdesliedjes bezingen de schoonheid, dus zo raar is dat nou ook weer niet.

5. Denkt u dat pedofilie genezen kan worden of is het een geaardheid?
Het kan worden onderdrukt, want dat heb ik zelf met succes geprobeerd. Ik ben getrouwd geweest. Maar daarna kwamen de pedofiele gevoelens even zo goed weer terug. Daarom ben ik ervan overtuigd dat het een geaardheid is.

6. Wat vindt u van de vooroordelen die er over pedofilie zijn ? Vindt u ze terecht of worden de conclusies te snel getrokken?
Da's een open doel. Vooroordelen zijn altijd te snel getrokken conclusies.

7. Wat denkt u dat de oorzaak is van pedofilie?
Het zit in onze genen, kinderen aantrekkelijk te vinden. Als dat niet zo was, dan zouden de kinderen niet kunnen overleven en zou als gevolg daarvan de mensheid uitgestorven zijn. Dat die aantrekkelijkheid zich vertaalt in seksuele aantrekkelijkheid, is bijzonder, maar daar heb ik het bij vraag 4 al over gehad. Misschien zit de oorzaak in de menselijke obsessie voor schoonheid bij de partnerkeuze. Die vind je bij lang niet alle diersoorten.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.