Profielwerkstuk VWO6

4 antwoorden [Laatste bericht]

Beste lezers,
Wij zijn Gohar en Marloes, twee VWO-6 scholieren die een profielwerkstuk houden over pedoseksualiteit en de vermindering hiervan. Wij zijn vooral benieuwd hoe mensen kijken naar de huidige wetgeving hierover en hoe het eventueel anders zou kunnen op het gebied van strafrecht in deze zaak, zoals bijvoorbeeld hulpverlening. Wij kwamen terecht op dit forum en waren onder de indruk dat vragen over dit onderwerp daadwerkelijk werden behandeld. Nu willen wijzelf hier onze vragen kwijt m.b.t. dit onderwerp en wij zijn erg benieuwd naar jullie reactie hierop ;

Hoe staat U tegenover de stereotypering over pedofielen?

Heeft U weleens negatieve ervaringen gehad als pedofiel (bijvoorbeeld schelden, fysiek geweld etc.)?

Bent uzelf meer een pedofiel of pedoseksueel en waarom?

Bent U op de hoogte van de verschillende sancties op pedoseksuele handelingen? Zo ja wat is uw mening hierop?

Wat is in uw mening de meest geschikte straf om het recidive te laten dalen?

Is enkel TBS een verstandige straf om recidive te laten dalen?

Vind U bij een straf vergelding en genoegdoening van het slachtoffer belangrijker of juist resocialisatie voor de dader?

Wat vind u van het reclasseringstoezicht (controle/begeleiding in het dagelijks leven)?

Heeft U de zaak van Benno L. gevonden? Zo ja, wat vond U van de uiteindelijke sanctie die werd gegeven?

Heeft U de zaak van Robert M. gevonden? Zo ja, wat vond U van de uiteindelijke sanctie die werd gegeven?

Als er nog onduidelijkheden zijn willen we die graag beantwoorden.

Alvast bedankt voor de reacties,
Gohar en Marloes

Een docent van Marloes en Gohar heeft via een schoolmail-account bevestigd dat beiden dit werkstuk in opdracht van school maken.

Succes met jullie profielwerkstuk.

Hoe staat U tegenover de stereotypering over pedofielen?
Een pedofiel is iemand met een seksuele aantrekking tot (sommige) kinderen. Een persoon met een geaardheid dus. Een ontuchtpleger is iemand die ontucht pleegt; dus iemand die een daad beging. Stigmatiseren is de eerste noemen, maar de tweede bedoelen. Stigmatiseren van pedofielen door onwetende burgers zie ik als een uitnodiging om te vertellen wat de feiten zijn rond pedofielen. Stigmatiseren door professionals (journalisten en hulpverleners) ervaar ik als een klodder spuug in mijn gezicht. Een ieder die zich met dit thema bezig houdt, verwijs ik naar de snelcursus pedofilie. Ook een aanrader voor jullie.

Heeft U weleens negatieve ervaringen gehad als pedofiel (bijvoorbeeld schelden, fysiek geweld etc.)?
Ja. Ik ben actief op Twitter. Daar wensen sommige mensen mij wel eens dood. De meeste hopen dat iemand anders de dood brengt, een enkeling dreigt de dood zelf te komen brengen. En ja, er wordt veel gescholden. Dat zijn uitnodigingen tot een gesprek, denk ik dan maar. En als na een paar pogingen er toch geen gesprek ontstaat, dan laat ik ze maar in hun sop gaar koken.

Bent uzelf meer een pedofiel of pedoseksueel en waarom?
Pedofiel. Ik doe immers niet aan seks (met kinderen). Waarom? Omdat er een kans is dat een kind schade ondervindt van seksueel contact (met een volwassene). Ik ben van mening dat ik die kans daarop maar moeilijk kan inschatten, en daarom kun neem ik het zekere voor het onzekere.

Bent U op de hoogte van de verschillende sancties op pedoseksuele handelingen? Zo ja wat is uw mening hierop?
Ja. Ik ken de wet.
Laat de wet maar gewoon de wet. Die hoeft wat mij betreft niet anders.

Wat is in uw mening de meest geschikte straf om het recidive te laten dalen?

Weet ik niet. Ik heb geen kennis van de effectiviteit van straffen. Het zou mij verbazen als straf leidt tot minder recidive. Volgens mij is er meer nodig voor het verder voorkomen van ontucht. De verschillende soorten delicten (en dus dadergroepen) kennen verschillende recidive cijfers dus ook een verschillende aanpak.

Is enkel TBS een verstandige straf om recidive te laten dalen?
Weet ik niet. Zoals jullie het nu voorstellen lijkt het mij een schot hagel. Voor de één zal dat werken, voor de ander niet.

Vind U bij een straf vergelding en genoegdoening van het slachtoffer belangrijker of juist resocialisatie voor de dader?
Dit is wat met een mooi woord heet: een vals dilemma. Alsof er een keuze gemaakt moet worden tussen deze twee opties. Ik kies er voor niet te kiezen. Ons strafrecht is in theorie gebaseerd op meerdere principes. Naast die door jullie genoemd is er ook nog het beschermen van de gemeenschap.
Als jullie de snelcursus pedofilie hebben gelezen, zul je snappen dat bij deze vragen, bij mij langzaam de wenkbrauwen zich fronsen. Ik ben geen crimineel, ik heb geen verstand van daderschap, rechtssystemen, straffen, vergeldingen of recidives. Ik ben een man, met een mening over van alles. En ik heb een wat rare geaardheid. Daarin had ik geen keuze. Ik moet het er mee doen. Ik maak iets moois van mijn leven en houd mij verder aan de wet. Mijn aantrekking is tot jongens van 11 tot 15 jaar. Ik lach met hen, sport, speel, help bij huiswerk, praat en bied hen een luisterend oor. Geen seks dus. En verder....heb ik dus met de wereld van strafvergeldingen, genoegdoeningen, resocialisatie, recidive niet zo veel te maken. Snap je waar het verschil zit?

Wat vind u van het reclasseringstoezicht (controle/begeleiding in het dagelijks leven)?

Ik vind dat ik dat niet verdien. En ik zou het hoogst onrechtvaardig vinden als dit aan mij wordt opgedrongen.
Voor gestraften van welk delict dan ook, lijkt mij reclassering zo'n gek idee niet. Mits de reclassering zich bedient van een goed risico-taxatie-instrument. Iedereen altijd volgen is een beetje dommig en zonde van ons belastinggeld.

Heeft U de zaak van Benno L. gevonden? Zo ja, wat vond U van de uiteindelijke sanctie die werd gegeven?
(gevolgd?) Ja.
Over de sanctie heb ik geen mening. Dat is aan de rechter.

Heeft U de zaak van Robert M. gevonden? Zo ja, wat vond U van de uiteindelijke sanctie die werd gegeven?
(gevolgd?) Ja.
Over de sanctie heb ik geen mening. Dat is aan de rechter.
Dit zijn mijn zaken niet. Ik vergelijk mij niet met mannen als Benno L en Robert M. Net zo min als dat jullie vaders zich zullen kunnen identificeren (hoop ik) met mannen als Harvey Weinstein.
Niet iedereen die ontucht pleegt met kinderen is pedofiel. Sterker nog, het merendeel van de ontuchtplegers met kinderen is niet pedofiel. Sommige onderzoeken tonen aan dat 4 van de 5 daders NIET pedofiel is. (zie de snelcursus). Bovendien is lang niet iedere pedofiel een ontuchtpleger.

Hoe staat U tegenover de stereotypering over pedofielen?

Negatief natuurlijk. Het is heel pijnlijk als mensen je zomaar gelijkstellen met een kinderverkrachter of als mensen doen alsof ik alleen maar aan seks denk. Het steekt dat mensen alle logica en medemenselijkheid uit het raam gooien zodra het onderwerp pedofilie aan bod komt.

Heeft U weleens negatieve ervaringen gehad als pedofiel (bijvoorbeeld schelden, fysiek geweld etc.)?

Niet naar mij als persoon. Wel naar mij als "onderdeel" van de "groep" pedofielen.

Bent uzelf meer een pedofiel of pedoseksueel en waarom?
Pedofiel, want ik heb geen seks met kinderen. Ik vind dat seks met kinderen niet kan om meerdere redenen, compleet los van wat de heersende opinie in Nederland is of van wat de wet is.

Bent U op de hoogte van de verschillende sancties op pedoseksuele handelingen? Zo ja wat is uw mening hierop?
Ik ben op de hoogte van het feit dat seksuele handelingen met kinderen strafbaar zijn. Wat die straffen zijn weet ik niet. Dat is voor mij als persoon niet zo belangrijk. Ik vind het wel belangrijk dat straffen niet alleen wraak moeten zijn, maar ook gericht op het (als dat mogelijk is) terugkeren in de maatschappij.

Wat is in uw mening de meest geschikte straf om het recidive te laten dalen?
Dat is geen vraag die je aan mij moet stellen. Ik denk dat psychologen/psychiaters/rechters etc. een veel beter beeld hebben op welke middelen werken om recidive te laten dalen. We zouden daarin naar goed onderbouwde onderzoeken moeten kijken en niet naar het onderbuikgevoel van mensen.


Is enkel TBS een verstandige straf om recidive te laten dalen?

Misschien wel, misschien niet. Dat zal per geval verschillen en die inschatting kunnen anderen beter maken dan ik.


Vind U bij een straf vergelding en genoegdoening van het slachtoffer belangrijker of juist resocialisatie voor de dader?

Beide zijn belangrijk en er moet een evenwicht worden gevonden. Hele hoge straffen voor kleine vergrijpen zijn erg scheef en emotioneel en de vraag is of het slachtoffer daar echt beter van wordt. Het is echter wel zo dat als iemand echt fout handelt en daarmee kinderen schaadt dat er een adequate staf moet zijn. Resocialisatie is natuurlijk erg belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat veroordeelden na het uitzitten van hun straf ook een leven kunnen opbouwen. Dat is voor iedereen beter, voor de maatschappij, voor de veroordeelde en om recidive te voorkomen.

Wat vind u van het reclasseringstoezicht (controle/begeleiding in het dagelijks leven)?
In het geval van een veroordeelde persoon is het waarschijnlijk goed en behulpzaam om reclassering en toezicht te hebben. Om te voorkomen dat er een fout wordt gemaakt en om te zorgen dat die persoon weer integreert in de maatschappij. Voor mijzelf zou het compleet onnodig zijn. Ik heb niks verkeerd gedaan en vorm ook geen risico, waarom zou iemand mij dan moeten gaan controleren? Dan kunnen we heel Nederland wel onder controle plaatsen, je weet immers nooit of en wanneer iemand een misdaad gaat plegen.

Heeft U de zaak van Benno L. gevonden? Zo ja, wat vond U van de uiteindelijke sanctie die werd gegeven?
Ik heb de zaak niet gevolgd (ik neem aan je dat bedoelt). Ik ga ervan uit dat de rechter een goed onderbouwde en afgewogen uitspraak heeft gedaan.

Heeft U de zaak van Robert M. gevonden? Zo ja, wat vond U van de uiteindelijke sanctie die werd gegeven?

Ik heb de zaak niet gevolgd (ik neem aan je dat bedoelt). Ik ga ervan uit dat de rechter een goed onderbouwde en afgewogen uitspraak heeft gedaan.

Hoe staat U tegenover de stereotypering over pedofielen?

Stereotyperingen zijn altijd generalisaties en versimpelingen, waarbij de verschillen tussen mensen niet meetellen, kloppen vrijwel nooit en geven een verkeerd beeld van individuen. Gevolg van onbewuste, impliciete stereotypering is discriminatie, wij als gehele groep worden aangekeken op daden van enkelingen en in veel gevallen was het ook nog niet eens een pedo. Het proces van bewustwording dat pedo's net zo kunnen walgen van (seksueel) geweld tegen kinderen als ieder ander, wil maar niet op gang komen. Wij zijn en blijven de vieze vuile kinderverkrachters....van mij mogen ze het blijven roepen maar je komt er niets verder mee, je creëert onnodige angst en gevaar is dat een enkeling zich dan ook maar als zodanig gaat gedragen.

Heeft U weleens negatieve ervaringen gehad als pedofiel (bijvoorbeeld schelden, fysiek geweld etc.)?

Nee want ik neem het woord pedofiel nooit in de mond in het dagelijks leven, zolang dit één op één wordt gezien als de vieze vuile kinderverkrachter...voegt het niets toe om mij zo te noemen...en zit niet te wachten op scheldpartijen, fysiek geweld voortkomend uit onwetendheid.

Bent uzelf meer een pedofiel of pedoseksueel en waarom?

Pedofiel want ik heb geen seksueel contact met kinderen.

Bent U op de hoogte van de verschillende sancties op pedoseksuele handelingen? Zo ja wat is uw mening hierop?

Ken het wetboek van strafrecht niet uit mijn hoofd maar ik ben op de hoogte van het feit dat er verschillende sancties zijn. Kan hier in zijn algemeenheid weinig over zeggen, zal je moeten bekijken van geval tot geval. Soms lees ik iets en vind ik de straf aan de lage kant, soms passend maar ik lees ook wel gevallen waarbij ik de straf buitenproportioneel vind.

Wat is in uw mening de meest geschikte straf om het recidive te laten dalen?

Moet je ook bekijken per geval, kan ik weinig over zeggen. Wel denk ik dat bijvoorbeeld het onder voorwaarden toestaan van virtuele kinderporno (waarbij dus niet echte kinderen gebruikt zijn) een hoop seksuele frustraties kan doen afnemen bij sommige pedofielen waardoor daadwerkelijk seksueel misbruik voorkomen kan worden. Maar ook dit moet je weer bekijken per geval, want bij een enkeling kan het juist het verlangen naar daadwerkelijke seks misschien wel doen toenemen.

Is enkel TBS een verstandige straf om recidive te laten dalen?

Met een verblijf op de long stay TBS daalt kans op recidive met 100%. Maar alle pedofielen en of pedoseksuele daden trakteren op de long stay lijkt me niet haalbaar en ook zeker niet wenselijk. Daad en straf moeten wel naar verhouding zijn.

Vind U bij een straf vergelding en genoegdoening van het slachtoffer belangrijker of juist resocialisatie voor de dader?

Alle drie vind ik belangrijk, vergelding om dader te laten inzien dat hij fout zat, genoegdoening zodat een slachtoffer erkenning krijgt en resocialisatie omdat een straf bijna altijd eindigt en een veilige terugkeer lijkt me dan wenselijk.

Wat vind u van het reclasseringstoezicht (controle/begeleiding in het dagelijks leven)?

Weet ik te weinig van om een oordeel over te kunnen vormen, moet je ook per geval bekijken denk ik.

Heeft U de zaak van Benno L. gevonden? Zo ja, wat vond U van de uiteindelijke sanctie die werd gegeven?

Even opgezocht, las dat hij 6 jaar cel kreeg, een derde deel eraf kom je uit op 4 jaar. Is hij in mijn ogen goed mee weggekomen, vond het namelijk een vrij ernstige zaak, lees weleens meer onschuldige zaken die een vergelijkbare straf kregen.

Heeft U de zaak van Robert M. gevonden? Zo ja, wat vond U van de uiteindelijke sanctie die werd gegeven?

Ook even opgezocht, 19 jaar cel en tbs, vind ik in zijn geval wel passend....'s ochtends met je busje glijmiddel de crèche binnen lopen om daar kindertjes te verkrachten die door ouders aan jou zijn toevertrouwd....dan heb je in mijn ogen een heel lange weg te gaan.

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.