Pedofilie.nl Jaarverslag 2017

Geen reacties

Jaarverslag 2017

Pedofilie.nl is een platform voor informatie, steun en discussie. Het platform bestaat sinds 2001 en heeft ook in 2017 weer hard aan de weg getimmerd aan zowel betere informatievoorziening, het verlenen van steun aan pedofielen en hun betrokkenen en het voeren van het gesprek over pedofilie.

Pedofilie.nl participeerde in 2016 en 2017 in de topicgroep Zorgstandaard Parafiele Stoornissen geleid door de Rutgers Stichting in opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Daarnaast organiseerde Pedofilie.nl deelname van een groep pedofielen aan de conjunctanalyse die bijdraagt aan de ontwikkeling van de zorgstandaard.

Pedofilie.nl gaf 7 lezingen tijdens conferenties en op universiteiten. Lezingen worden al naar gelang van de opdrachtgever alleen door Pedofilie.nl gegeven of in samenwerking met een seksuoloog. De lezingen vertellen het persoonlijke verhaal hoe het is om pedofiel te zijn en welke uitdagingen dat in het dagelijks leven met zich mee brengt. De lezingen zijn bij uitstek geschikt voor hen die op enig moment in aanraking kunnen komen met pedofielen of met pedofilie. Denk aan psychologen, psychiaters, sociaal pedagogische hulpverleners, therapeuten, journalisten, beleidsmakers en studenten van deze richtingen.

In 2017 versterkte Noah het team van Pedofilie.nl. Een welkome aanwinst.

Chatroom Pedofilie NL opende in januari 2017 haar deuren. De online chat via Discord heeft tot doel op een laagdrempelig, anonieme maar snelle manier gesprekken te kunnen voeren over pedofilie.
De chat is wekelijks geopend van 20.00 tot 22.00 uur op even dinsdagen, oneven donderdagen en de eerste zondag van de maand. Iedere chat behandelt een specifiek thema, soms in aanwezigheid van een gastspreker. De chat wordt geleid door een teamlid van Pedofilie.nl. De gesprekken zijn openbaar en zijn tot een aantal dagen na de chat nog terug te lezen.
Meer dan 700 individuele personen bezochten de chatroom. Het gros daarvan bezocht de chat buiten de openingstijden. Per chat zijn tussen de 15 en 25 individuele bezoekers online. 40 personen hebben de status lid, wat wil zeggen dat ze actief bijdragen aan het gesprek op de chat. De leeftijden van de bezoekers variëren van tieners tot 50/60 plussers.
Voor regelmatige bezoekers van de chat zijn in 2017 2 ontmoetingsdagen georganiseerd; één in de bossen nabij Arnhem en één op het strand van Den Haag.

Pedofilie.nl werkte in 2017 mee aan de voorbereiding van twee documentaires over pedofilie. Daarnaast werd informatie over pedofielen verstrekt voor twee filmproducties. Ook ondersteunde het team Pedofilie.nl de productie van een boek over pedofielen. Alle projecten zijn “work in progress”.

Voor de Belgische televisie, Terzake, werd een teamlid van Pedofilie.nl geïnterviewd. In 2017 zijn gesprekken gevoerd met de Stop it Now van zowel Nederland als Vlaanderen. Verder is de website Pedofilie.nl gemonitord en onderhouden en is er gebouwd aan een nieuwe website die naar verwachting in de eerste helft van 2018 gereed komt.

Het team van Pedofilie.nl wenst u een prettige jaarwisseling en een gelukkig 2018.