Klachtbrief aan politie

1 antwoord [Laatste bericht]

Dat pedofielen worden gestigmatiseerd en gedemoniseerd is al decennialang mijn en jullie realiteit. Het is langzaam geweld in kleine doses. Het is een giftige cocktail gebaseerd op onwaarheden en angst. Het boven alles immoreel en schadelijk. Ik kan de gruwelijke martelingen van vermeende pedofielen op Goerree-Overflakkee daar maar moeilijk los van zien.

Van de week deed de Nationale Politie een duit in het zakje. Ze ontvingen een hoge onderscheiding voor het opsporen van een kinderfolteraar en een kindermoordenaar verblijvend op de Filipijnen. Prima werk maar helaas koos de politie er voor in hun persbericht de man aan te duiden met de term pedofiel. Ik beschouw dat als moreel laakbaar gedrag. Ik schreef hen daarom onderstaande klachtbrief. Wil je ook een klacht indienen tegen de politie? Voel je vrij deze brief te kopiëren.
=============================

Geachte heer, mevrouw,

Het opsporen van (online) seksueel misbruik van kinderen (ver weg en dichtbij) is waardevol en belangrijk. Ook vanuit het gezichtspunt van (de meeste) pedofielen. U had deze week groot nieuws toen enkele van uw collega's een hoge Australische onderscheiding ontvingen voor de speurtocht naar de man die uiteindelijke Peter Scully bleek te zijn. (https://www.politie.nl/nieuws/2018/januari/23/00-australische-onderscheiding-voor-opsporen-pedofiel.html)

Het is echter van groot belang voor de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen om de juiste terminologie te gebruiken, aldus de Nationaal Rapporteur in juni 2016. “Het is één van de meest wijdverspreide misvattingen die er over dit onderwerp bestaan. De meeste plegers zijn namelijk helemaal niet pedofiel.” Van veroordeelde zedendaders tegen kinderen is minder dan 20% pedofiel. Onder de kindersekstoeristen zijn pedofielen de kleinste groep, aldus het meldpunt Kindersekstoerisme.
Consequent pedofielen aanwijzen als daders is stigmatiseren; één specifieke groep brandmerken. Dit is moreel fout. Te allen tijde. Oók waar het pedofielen betreft.

Uw persbericht, uw tweets en helaas ook de videorapportages met uw collega's blijken telkens te zeggen dat Peter Scully pedofiel is. Dat is demoniseren van pedofielen. Ten eerste weet u niet of Peter Scully pedofiel is. Uit wat ik weet via de krant lijkt hij mij eerder een sterke anti-sociale psychopatische persoonlijkheid te hebben. Maar ook als hij wel de pedofiele geaardheid heeft, is de verwijzing daarnaar immoreel. De seksuele geaardheid is immers geen noodzakelijke voorwaarde voor de misdrijven die hij pleegde.

Ik vraag u in het vervolg zeer kritisch te kijken naar uw communicatie en de woorden “pedo”, ‘pedofiel’ (of het meervoud daarvan) te vervangen door woorden als “(online) kindermisbruikers” of “zedendaders”. Niet de geaardheid is relevant maar de daad. Indien u er prijs opstelt kunt u contact opnemen met www.Pedofilie.nl. Zij geven desgewenst meer informatie over daderprevalentie inzake seksueel geweld tegen kinderen of over pedofilie in brede zin.

Met vriendelijke groet,
Ben Kirssen
Teamlid Pedofilie.nl

Klasse !!!

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.